Etisk Råd advarer mod gratis sundhedsapps, der driver rovdrift på personlige data

BIG DATA: I en ny redegørelse fra Etisk Råd advares der imod, at sundhedsapps og digitale tjenester kan downloades gratis, mod at brugeren stiller sine personlige data til rådighed.

Big data kan bidrage til bedre behandling og forebyggelse af sygdomme.

Forhåbningen i Sundhedsstyrelsen er, at de store mængder data om den enkelte borger vil gøre det muligt at individualisere behandlingen og vælge den, der passer bedst til den enkelte patient.

Men på trods af muligheden for en skræddersyet og bedre behandling er opsamlingen af personfølsomme oplysninger et stort dilemma. Det skriver Det Etiske Råd i deres redegørelse om sundhedswearables og big data.

Login