Dansk Energi: Energibranchen tager cybertruslen alvorligt

DEBAT: Digitaliseringen medfører øget risiko for cyberangreb - også i energisektoren. Skal vi opnå cybersikkerhed i de samfundskritiske sektorer, er vejen frem samarbejde og vidensdeling, skriver forsknings- og teknologidirektør Jørgen Christensen. 

Af Jørgen Christensen
Forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi

Danmark har verdens højeste elforsyningssikkerhed med strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden. Men i takt med den nødvendige digitalisering af energisystemet vokser risikoen for at få uventede gæster i form af cyberangreb.

Derfor hilser Dansk Energi regeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed velkommen, og vi er klar til at samarbejde. For uden strøm går samfundet i stå.

Fælles forsvar mod cyberangreb
De danske energiselskaber arbejder hele tiden med at sikre et godt forsvar mod hackere og har gjort det i mange år. Fokus er blevet skærpet i takt med, at IT og digitalisering er blevet livsnerven i de moderne energivirksomheder.

Cybertruslen er reel. 2017 markerede et skifte for cyber- og informationssikkerhed, da en lang række store hackersager ramte danske virksomheder. Indtil da var den kritiske infrastruktur gået fri.

Cybersikkerhed afhænger i høj grad af indsatsen – ikke bare i energisektoren – men også i de øvrige samfundskritiske sektorer. Som branche ser vi, at vejen frem er at samarbejde og vidensdele – både internt i branchen, med myndighederne, og på tværs af de samfundskritiske sektorer. Det kan skabe synergi og merværdi.

Derfor har vi på Energiens Topmøde 7. juni inviteret Mærsk til at fortælle om deres erfaringer, efter de blev ramt af et globalt hackerangreb i 2017. Åbenhed kan være med til at forhindre andre selskaber i at blive ramt af det samme.

Klar ansvarsfordeling er afgørende
Samarbejde og vidensdeling forudsætter tillid – og også fortrolighed – mellem parterne samt klare rammer og en klar rollefordeling, der er kendt af alle parter.

Med regeringens nationale cyberstrategi skal der defineres strategier for hver enkelt af de samfundskritiske sektorer, og det mere operationelle samarbejde med en national koordinerende rolle for Center for Cybersikkerhed skal sættes i gang.

Det er et godt fundament, som kan skabe klarhed om ansvarsfordelingen mellem nationalt og decentralt niveau i håndteringen af cybersikkerheden. 

Regeringen har klogt fastholdt sektoransvarsprincippet i arbejdet med cyber- og informationssikkerhed. I energisektoren er vi klar til at give vores bidrag til opbygning af en decentral enhed til at håndtere cyber- og informationssikkerhed. Denne enhed skal naturligvis arbejde tæt sammen med myndigheder og andre sektorer.

Digitaliseringen gør, at borgerne i Danmark bliver en aktiv del at fremtidens energisystem. Når elforbruget skal tilpasses produktionen fra vindmøller og solceller, bliver vi mere afhængige af IT og dermed cybersikkerhed helt ude ved den enkelte borger.

Det bliver en af de store udfordringer i implementeringen af den nationale strategi, som de danske energiselskaber glæder sig til at tage hånd om.

Forrige artikel Debat: Kommunerne fortjener støtte til cybersikkerhed i energiforsyningen Debat: Kommunerne fortjener støtte til cybersikkerhed i energiforsyningen Næste artikel Lars Frelle: Vi skal investere i fremtiden, hvis vi vil gøre os håb om at vinde den Lars Frelle: Vi skal investere i fremtiden, hvis vi vil gøre os håb om at vinde den