Dansk Energi: Nyt teleforlig skal lancere et Bredbåndsforum

DEBAT: Vi skal sikre digital infrastruktur i verdensklasse ved at have et dansk bredbåndsforum, der arbejder på tværs af styrelser, skriver Thomas Woldiderich, branchechef for telepolitik, Dansk Energi.

Af Thomas Woldiderich
Branchechef for telepolitik, Dansk Energi

Der er i dag intet sted, hvor alle relevante aktører – private som offentlige – mødes og koordinerer indsatsen for at fremme dansk bredbåndsudvikling. 

Hvis der opstår udfordringer på bredbåndsområdet eller er barrierer, der med rette kan fjernes, så er der intet samlet sted at gå hen for at løse problemet.

Derimod skal man have fat i de enkelte ministerier eller styrelser særskilt, og for mange af dem er bredbånd ikke en del af fokusområdet og derfor lavprioritet. Eftersom der i Danmark er en perlerække af ministerier og tilhørende styrelser med bredbånds-relaterede opgaver, så kan det være en væsentlig administrativ byrde for telebranchen.  

Vi skal inspireres af Sverige
I Sverige tog den daværende borgerlige regering under Fredrik Reinfeldt konsekvensen og etablerede et Bredbåndsforum med henblik på at sikre ét overordnet samarbejde om bredbånd mellem regeringen, kommunerne, regionerne, virksomhederne og brancheforeningerne i Sverige. Det har været en stor succes og under den nuværende regering, under ledelse af Stefan Löfven, er mandatet i det svenske Bredbåndsforum forlænget til 2020.

Det kan kun gå for langsomt med også at få etableret et Bredbåndsforum i Danmark.

I Sverige sidder den svenske bredbåndsminister som formand for styregruppen i Bredbåndsforum, og det drives af et mindre særskilt sekretariat. Under styregruppen er en række formaliserede arbejdsgrupper, som sikrer fremdriften af regeringens bredbåndsstrategi, hvoraf den seneste blev fremlagt i december 2016.

Det kan være arbejdsgrupper om mobilt bredbånd, kommunerne, sikkerhed eller finansieringsmuligheder, der hver får til opgave at løse konkrete udfordringer, barrierer eller andet. 

Bredbåndsforum i Sverige fungerer også som det koordinerende organ mellem alle de ministerier og styrelser samt andre interessenter, som har med bredbånd at gøre i landet. Landbrugs- og landdistriktsinteressenter indgår som en central del af det svenske Bredbåndsforum tillige med kommunerne og regionerne. Det samme gør eksempelvis den svenske trafikstyrelse og erhvervsstyrelse.

Bredbåndsforum skal sikre digital infrastruktur til alle
I Danmark bør der etableres et Bredbåndsforum under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som samler de centrale danske private og offentlige aktører på bredbåndsområdet. 

Et dansk Bredbåndsforum skal bidrage til at realisere de politiske målsætninger om at sikre alle borgere og virksomheder adgang til en digital infrastruktur i verdensklassen. Et Bredbåndsforum skal skabe én indgang til bredbåndsområdet, hvor alle aktører er repræsenteret. Et Bredbåndsforum skal sikre, at ansvaret for den danske bredbåndsudvikling påhviler et fællesskab af private og offentlige aktører. 

At behovet for et dansk Bredbåndsforum er udtalt er klokkeklart.

I Danmark har man haft et Teleforum under Erhvervsstyrelsen, hvor en udvalgt, lille skare af aktører på bredbåndsområdet mødtes – dog uden politisk forankring – men det pågældende Teleforum har ikke holdt møde siden juni 2014 og er dermed at betragte som nedlagt. 

Konsekvensen af det er, at der i dag ikke er ét sted hvor alle gode kræfter mødes og koordinerer indsatsen for at fremme dansk bredbåndsudvikling – herunder alle relevante ministerier, styrelser og brancheaktører. Det ville være i samfundets og dermed også i teleforligskredsens klare interesse.

Forrige artikel Prodekaner: Robotter skaber behov for efter- og videreuddannelse Prodekaner: Robotter skaber behov for efter- og videreuddannelse Næste artikel Debat-overblik: Hvad kan vi bruge blockchain til? Debat-overblik: Hvad kan vi bruge blockchain til?