Dansk Erhverv og IT-Branchen: Fremtidens supermobilnet kræver politisk mod

DEBAT: 5G-mobilnetværk rummer et stort potentiale, men hvis virksomheder skal kunne udnytte teknologien, kræver det, at politikerne udviser mod ved at skabe gode vilkår for udrulningen af mobilnetværket, skriver Dansk Erhverv og IT-Branchen. 

Af Poul Noer og Mette Lundberg,
Hhv. chefkonsulent, Dansk Erhverv og direktør for politik og kommunikation, IT-Branchen

Det danske erhvervsliv har brug for en digital saltvandsindsprøjtning, der kan sikre, at virksomhederne er med i første linje i både udvikling og brugen af fremtidens teknologier. Det tyder den danske økonomis lave produktivitetsvækst på.

Digitaliseringen skal være langt mere innovativ
Det er nødvendigt, at virksomhederne ligesom deres konkurrenter i San Francisco, Seoul og Shenzhen får gang i en langt mere innovativ digitalisering og udnytter de nye teknologier, som for eksempel "Internet of Things" (IoT). Det forudsætter blandt andet, at de skal have adgang til fremtidens 5G-mobilnetværk.

5G's store potentiale er især, at det giver øget datakapacitet og mulighed for, at milliarder af sensorer og andre enheder kan forbindes og kommunikere med hinanden. Og ikke mindst giver 5G mulighed for den ultrapræcise styring, der er nødvendig til for eksempel selvkørende biler, avancerede robotter og så videre.

Forventningerne til 5G-nettet er med rette store, men teknologien egner sig ikke til alle opgaver, der kræver trådløs teknologi. 5G har nemlig kortere rækkevidde end dagens mobile netværk.

Det er nødvendigt at have dette i baghovedet, når politikere og myndigheder i disse måneder udstikker rammerne for den vigtige udrulning af 5G.

Tre vigtige 5G-debatter
Dansk Erhverv og IT-Branchen vil som optakt til den kommende dialog med politikere og embedsværk pege på tre vigtige debatter, der følger af 5G-teknologiens karakter.

1. God mobildækning skal oftest sikres med andre midler end 5G
5G kan ikke indfri ambitionerne om bedre mobildækning i hele landet.

Det er en teknologi, der blandt andet retter sig mod avanceret produktion og et samfund, hvor antallet af IoT-enheder på bare ti år vil stige fra 15,4 milliarder til 75,4 milliarder enheder. 5G-netværket er specifikt udviklet til at kunne håndtere det enorme antal enheder, der med vidt forskellige behov vil blive koblet på nettet.

God og stabil dækning på tværs af landet har topprioritet, men den skal ofte sikres med andre midler end 5G.

2. 5G egner sig til områder med stort behov for opkobling
5G egner sig mest til de områder i landet, hvor der er et stort behov for opkobling af både sensorer, maskiner og mobiltelefoner. Master og udstyr skal nemlig stå meget tættere, end det gør i dag. Heldigvis er 5G-celler meget mindre end eksisterende udstyr, så den enkelte enhed fylder mindre i landskabet.

Men de kommunale bygge- og teknikforvaltninger kommer til at bære et meget stort ansvar for, om kommunens virksomheder og borgere får adgang til 5G-dækning. Uden byggetilladelser og fleksibilitet, ingen 5G.

3. Netneutralitet kan blive en udfordring 
Det bliver også nødvendigt allerede nu at diskutere, om for eksempel princippet om netneutralitet vil stå i vejen for hensigtsmæssig udnyttelse af 5G's styrker.

For eksempel skal en virksomhed, der har brug for en privilegeret forbindelse til styring af præcisionsrobotter, være sikker på, at en ny sæson af Game of Thrones ikke kan stoppe disse. Det skal være muligt at udbyde en sådan løsning til kritiske funktioner som fjernoperationer og forbundne biler i 5G-netværket.

Private virksomheder er heldigvis ved at kridte skoene til kommende 5G-investeringer. Men politikerne bør også udvise mod og være sig opgavens erhvervspolitiske betydning bevidst ved at skabe gode vilkår for udrulningen af 5G i Danmark.

Forrige artikel DareDisrupt: Vi bliver rigere, hvis vi tør dele vores data DareDisrupt: Vi bliver rigere, hvis vi tør dele vores data Næste artikel IDA: Den smarte by skal bruge data med omtanke IDA: Den smarte by skal bruge data med omtanke