Datatilsynet står til nedskæring: “Tudetosset” og "ekstremt uholdbart"

Det møder skarp kritik fra både politikere og aktører, at Datatilsynets bevilling næste år står til at falde. "Tilsynets kræfter matcher slet ikke det faktum, at Danmark er et af de mest digitaliserede lande i Europa“, siger Forbrugerrådet Tænk.

Der er fuld fart på teknologien, og det giver blandt andet udfordringer med datasikkerhed ved apps, påpeger Forbrugerrådet Tænk.
Der er fuld fart på teknologien, og det giver blandt andet udfordringer med datasikkerhed ved apps, påpeger Forbrugerrådet Tænk. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mens digitaliseringen buldrer frem, bliver myndigheden, der skal overvåge vores datasikkerhed beskåret.

Datatilsynets bevilling står i 2022 til at falde med 0,7 millioner kroner.

Det er “helt skævt”, og “meget, meget problematisk”, mener Venstre, der opfordrer til at tilføre Datatilsynet flere penge ved dette års finanslov.

“Vi taler om et tilsyn, der får større og flere opgaver og som er stadig vigtigere for, at vores samfund fungerer, så det er helt tudetosset, at man vælger at skære lige præcis her,” siger it-ordfører Christoffer Aagaard Melson. 

Samme toner lyder fra Enhedslisten.

“Vi bliver et mere og mere digitaliseret samfund, og datasikkerheden halter bagefter. Derfor er det helt afgørende, at vi har et stærkt og velfungerende Datatilsyn, så det vil være ekstremt uholdbart at begynde at skære ned på dem,” siger it-ordfører Eva Flyvholm.

Flere sager tikker ind

Den faldende bevilling skal ses i sammenhæng med, at Datatilsynet i 2020 samlet set oprettede 13 procent flere nye sager i forhold til 2019. Blandt andet steg antallet af tilsynssager med 57 procent.

“Antallet af oprettede sager er det højeste antal nyoprettede sager nogensinde siden oprettelsen af Datatilsynet tilbage i 1979,” skriver Datatilsynet i sin årsrapport for 2020, hvor vagthunden også hæfter sig ved, at “tilsynets bevilling fra 2021 og frem vil falde, herunder udgifterne til lønninger”.

Vi taler om et tilsyn, der får større og flere opgaver og som er stadig vigtigere for, at vores samfund fungerer, så det er helt tudetosset, at man vælger at skære lige præcis her.

Christoffer Aagaard Melson, It-ordfører, Venstre
 Det bliver kritiseret af flere organisationer.

“Vi synes Datatilsynet gør et glimrende stykke arbejde, men tilsynets kræfter matcher slet ikke det faktum, at Danmark er et af de mest digitaliserede lande i Europa, hvis ikke det mest digitaliserede,” siger chefjuristen i Forbrugerrådet Tænk, Anette Høyrup.

Kaffemaskiner, der sladrer

I juni måned indgik Folketinget en aftale, der vil frisætte data i elsektoren, og her frarådede Forbrugerrådet Tænk direkte at placere tilsynet hos Datatilsynet med henvisning til ressourcer.

Anette Høyrup peger på, at energisektoren bare er en af mange brancher, der er ved at overgå til stadig mere digitalisering. Teknologien sprinter afsted.

Forbrugerne skal forholde sig til alt lige fra apps til ansigtsgenkendelse og til stadig flere internetbundne produkter lige fra kaffemaskiner til alarmsystemer og højtalere. Alt sammen smarte løsninger, der dog samtidig kan dele borgernes oplysninger og gøre dem sårbare over for hacking.

“Vi håber regeringen ændrer kurs og afsætter ekstra midler til Datatilsynet i kommende finanslov,” siger Anette Høyrup.

Heller ikke erhvervslivet mener, at Datatilsynets kræfter rækker til opgavernes omfang.

"Det er ikke godt nok, at Datatilsynet bliver skåret. Der er behov for yderligere midler til Datatilsynet. Der er behov for, at Datatilsynet får en langt større rådgivningsfunktion over for virksomhederne, end tilsynet har i dag," lød det i marts måned fra DI Digitals direktør, Rikke Hougaard Zeberg, til Altinget.

 

Læs også

Finanslovsforhandlinger i vente

Regeringen kommer med sit oplæg til økonomiske prioriteringer for 2022 i forbindelse med sit finanslovsforslag, og det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til, om regeringen her ønsker at øge bevillingen til Datatilsynet.

Men Justitsministeriet oplyser i en mail til Altinget, at Datatilsynet i årene 2018 til 2020 blev tilført ekstra millioner som følge af meropgaver i forbindelse med databeskyttelsesforordningen.

Med finansloven for 2021 blev Datatilsynet tilført yderligere 2,2 millioner kroner årligt fra 2021 til 2024 på grund af en ændring af tv-overvågningsloven.

"Bevillingens faldende profil fra 2021 og frem skal ses i lyset af, at Datatilsynets bevillinger er omfattet af et omprioriteringsbidrag på to procent årligt. Dette er i lighed med en række andre statslige driftsbevillinger. Hertil kommer en bevilling til initiativ om meld-en-databekymringsmailboks, der som udgangspunkt bortfalder i 2023," skriver Justitsministeriet.

Desuden er Datatilsynets bevilling blevet nedjusteret med i alt 0,9 millioner kroner årligt fra 2021 og frem på grund af besparelser på statens konsulentforbrug og Datatilsynets overgang til Statens It.

"Derudover er der ikke foretaget særskilte nedjusteringer af Datatilsynets bevilling," skriver Justitsministeriet.

Eva Flyvholm har svært ved at forestille sig, at det efter et forløb med finanslovsforhandlinger ender med en faldende bevilling.

Har du da fået et indtryk fra regeringen om, at det her er noget, man vil se på i forbindelse med finanslovsforhandlingerne?

“I en tid, hvor der er så meget fokus på digitalisering og digital sikkerhed, så kan man som politiker næsten ikke se sig selv i øjnene, hvis man accepterer, at der bliver skåret ned der, så jeg tænker, det må være til at få forhandlet hjem, at der skal flere penge til det her område, ikke færre,” siger Eva Flyvholm.

Før sommerferien blev der vedtaget en politisk aftale, der medfører, at Datatilsynet får ansvar for en whistleblowerordning, og det er endnu usikkert, om der bliver tilført ekstra midler øremærket til denne opgave.

Omtalte personer

Eva Flyvholm

MF (EL)
cand.scient.adm. i offentlig administration og internationale udviklingsstudier (Roskilde Uni. 2009)

Christoffer Aagaard Melson

MF (V), byrådsmedlem, Vejle Kommune

Anette Høyrup

Chefjurist, Politik & Strategi, Tænk
Cand.jur. (Københavns Uni. 2000)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion