Ekspert: Regionernes prioriteringsmodel overlever

INTERVIEW: Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen forventer, at regionernes forslag til en ny prioriteringsmodel for sygehusmedicin bliver stiltiende accepteret på Christiansborg. Læs hans vurdering af regionernes model her.

Ikke optimal, men et godt og vigtigt skridt på vejen til at sikre en bedre og mere gennemsigtig prioritering af pengene til sundhedsvæsnet.

Sådan lyder den overordnede vurdering fra professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen af regionernes plan for en skarpere prioritering af sygehusmedicin, der blev fremlagt af Danske Regioner 4. februar. En plan, der som noget helt nyt for sygehusmedicin, vil betyde, at prisen bliver inddraget i den samlede vurdering af, om et lægemiddel i praksis skal bruges på danske sygehuse.

”Regionernes model er det muliges kunst. Stræben efter det ideelle kan nogle gange lægge gift ud for det mulige. Og det er den balance, jeg tror, regionerne har fundet her,” siger Kjeld Møller Pedersen.

Kjeld Møller Pedersen har været en af de klareste fortalere for det, han mener, er en mere systematisk, gennemsigtig og skarpere prioritering i sundhedsvæsnet. Han udgav desuden i 2015 en bog om, hvordan man i andre lande prioriterer. Og i bogen ham kom med sit bud på, hvordan han mener, at man bør prioritere i behandlingerne i Danmark.

Login