Debat

It-udvalg: Digitalisering kan hjælpe de mest udsatte

DEBAT: Vi bør have langt mere fokus på digitalisering som en løftestang til at realisere FN’s verdensmål, skriver Helle Zinner Henriksen og Ejvind Jørgensen fra udvalget for it i den offentlige sektor i Dansk IT.

Digitale løsninger kan hjælpe flere unge med at få en uddannelse og dermed sikre mulighederne for en bedre fremtid, skriver Helle Zinner Henriksen og Ejvind Jørgensen fra Dansk IT.
Digitale løsninger kan hjælpe flere unge med at få en uddannelse og dermed sikre mulighederne for en bedre fremtid, skriver Helle Zinner Henriksen og Ejvind Jørgensen fra Dansk IT.Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
Julie Arnfred Bojesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Helle Zinner Henriksen og Ejvind Jørgensen
Hhv. medlem af og formand for Udvalget for IT i den offentlige sektor i Dansk IT

FN’s 17 verdensmål, som blev vedtaget 25. september 2015, forpligter FN’s medlemslande til ”helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst”.

Der skal mange ressourcer og redskaber i spil for at realisere disse mål. Det er imidlertid iøjnefaldende, hvor lidt opmærksomhed målene har fået fra it-folket. Digitalisering og teknologi bør nemlig spille en helt central rolle.

Selv om teknologi og digitalisering ikke kan løse alle verdens problemer, så kan digitalisering gøre en stor forskel. I regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål nævnes en række teknologier i mere traditionel forstand som for eksempel ”energi-teknologier” og ”fødevare-teknologier”, hvorimod digitalisering er helt fraværende i dokumentet. Det er dog netop ved hjælp af digitalisering, at vi har de bedste muligheder for at hjælpe udsatte medborgere.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler. Du kan kommentere indlægget i bunden. Vi opfordrer til en konstruktiv og ordentlig tone i debatten. Debatindlæg kan sendes til: [email protected]

Mange digitale gevinster
Mange lande i den tredje verden er hoppet på digitaliseringsbølgen. Det er ikke store forkromede løsninger, der bringes i spil, men en optimal udnyttelse af de digitale muligheder, der nu engang er til stede blandt de mest ressourcesvage.

Den massive udbredelse af mobiltelefoner har for eksempel betydet adgang til infrastruktur og information. For bønder og fiskere er information om vejr og dagspriser for høst og fangst af vital betydning. Endnu mere vitalt er adgangen til mobile, finansielle transaktioner og ikke mindst til bankkonti, som tidligere har været lukket land for de fattigste.

Det er imidlertid iøjnefaldende, hvor lidt opmærksomhed verdensmålene har fået fra it-folket.

Helle Zinner Henriksen og Ejvind Jørgensen, Hhv. medlem af og formand for Udvalget for it i den offentlige sektor i Dansk IT

I Danmark forholder det sig noget anderledes. Her er et mere fintmasket net af infrastruktur udmøntet i NemKonto og NemSMS i borgernes dialog med det offentlige, ikke mindst i forhold til finansielle transaktioner. Det gør det alt andet lige mindre udfordrende at være fattig og i yderste konsekvens sulten.

Men selv i et af verdens rigeste samfund er der en stor gruppe medborgere, som lever en økonomisk og socialt marginaliseret tilværelse.

Heldigvis er der en digital livline for selv de mest udsatte medborgere med dansk statsborgerskab. Det er for eksempel opløftende at se, at man kan betale for Hus Forbi med MobilePay. Det viser, at selv nogle af de mest udsatte medborgere har bankkonto og mobiltelefon.

Det løser ikke fattigdomsproblemet, men digitalisering kan gøre hverdagen lidt lettere i et samfund, hvor digitaliseringen af betalingsmidler kører på fuld kraft.

Digitalisering kan sikre flere en uddannelse
Der er mange faktorer, som spiller ind, i forhold til om individer ender i en udsat position i voksenlivet.

Uddannelse en medvirkende faktor til forbedrede muligheder. Danmark lever allerede op til FN’s verdensmål om at sikre alle lige adgang til uddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Det er dog også en trist kendsgerning, at en stor gruppe unge forlader folkeskolen uden de nødvendige færdigheder til at fortsætte med en erhvervs- eller videregående uddannelse – endsige kaste sig over livslang læring. Digitalisering er et oplagt redskab til at ændre den situation.

Danmark ligger helt i front, når det gælder digitale kompetencer og adgang til it-redskaber såsom computere, iPads og mobiltelefoner.

Oven på det digitale fundament kan lærere og fagpersoner sammen med kreative app- og spiludviklere bidrage med løsninger, som giver børn og unge mod og lyst til at lære. Initiativer som ultra:bit, hvor børn i folkeskolens 4. klasse lærer at programmere, er et eksempel på, hvordan leg og læring skaber appetit og nysgerrighed.

En national app-store med fokus på læring inden for rammerne af folkeskolens læreplaner og pensum kunne være et realistisk scenarie.

Livsstilsygdomme fordrer digitale løsninger
Et andet område, hvor digitalisering med fordel kan komme mere i spil, er i relation til verdensmålet om sundhed og fremme af trivsel for alle aldersgrupper.

Så længe livsstilssygdomme er den mest udbredte dødsårsag i Danmark og en kilde til forringelse af livskvalitet for mange, er der god anledning til at kigge i den digitale værktøjskasse.

Internet of things og nudging kan gøre en forskel. Hvis praktiserende læger havde en digital værktøjskasse ved hånden, kunne det være et supplement til udskrivning af recepter og henvisninger.

Danmark blev for nylig kåret til verdens mest digitale nation i den årlige FN-måling. Vi ser det som en påmindelse om, at Danmark gør det godt som digital nation, men vi mener også, at vi har uudnyttede potentialer.

De potentialer skal vi blive langt bedre til at udnytte. Dels vil det være til gavn og glæde for befolkningen, dels kan der opstå muligheder for eksport af nogle af idéerne til de nationer, som har større udfordringer i relation til realiseringen af verdensmålene.

Dokumentation

Helle Zinner Henriksen er lektor ved Copenhagen Business School og medlem af udvalget for it i den offentlige sektor i Dansk IT.
Ejvind Jørgensen er strategidirektør i cBrain og formand for udvalget for it i den offentlige sektor i Dansk IT.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ejvind Jørgensen

Formand, DANSK ITs udvalg for it i den offentlige sektor, CFO og Head of investor relations, cBrain A/S
HD (Handelshøjskolen i Aarhus)

0:000:00