Konsulentfirma: Undgå misforståelser i offentligt-privat samarbejde

DEBAT: Kommuner og regioner skal trække på eksterne konsulenters spidskompetencer i arbejdet med velfærdsteknologi. På den måde undgår man misforståelser i offentligt-privat samarbejde, skriver Maja Gro Lilsig, direktør i Public Intelligence.

Af Maja Gro Lilsig
Direktør og partner i Public Intelligence

Ja, private virksomheder kan hjælpe med at sikre, at velfærdsteknologiske løsninger, der virker, bliver spredt hurtigere i kommuner og regioner.

Og jeg tror, der er behov for en debat som denne, hvor vi træder et skridt tilbage og tænker over: Hvad er egentlig en offentlig, og hvad er en privat opgave, når det gælder hurtig spredning af velfærdsteknologi?

I 2007 blev jeg selvstændig og etablerede konsulentfirmaet Public Intelligence sammen med min gode kollega Peter. Vi gjorde det, fordi vi brænder for at bruge vores kreativitet, faglighed og erfaring til at understøtte udviklingen i den danske offentlige sektor. I et samarbejde med medarbejdere og ledere i kommuner og regioner. De, der hver dag går på arbejde for at gøre en kæmpe forskel for andre mennesker: Ældre. Mennesker med handicap. Børn. Unge. Socialt udsatte.

Siden 2007 har vi arbejdet hårdt for hele tiden at blive bedre i det samarbejde. For vi ved, vores virksomheds eksistens afhænger af, at det, vi leverer i samarbejdet med den offentlige sektor, det skal være noget andet end det, kommunen eller regionen selv kan gøre.

Medansvar for vidensdeling
Hvad er det så, vi gør, der bidrager til hurtigere spredning af teknologi?

Jo, vi tager medansvar for vidensdeling blandt de kommuner og andre offentlige aktører, vi samarbejder med. Vi skaber Living Labs, hvor borgere, medarbejdere og velfærdsteknologi bringes sammen i en virkelighedsnær sammenhæng, hvor der kan gøres konkrete erfaringer med brugen af velfærdsteknologi.

Vi sikrer kompetenceudvikling og konkret træning i brug af teknologi sammen med det sundhedsfaglige frontpersonale. Qua vores stærke relation til leverandørerne af velfærdsteknologi kan vi stille den nyeste og mest relevante teknologi til rådighed. Via vores test- og udviklingspanel kan vi inddrage rigtige mennesker – borgere – i processerne. Og alt dette i miljøer, der ligner, men ligger uden for den drift og hverdag, vi ved, er så travl, at erfaring med ny teknologi kan være svær at fokusere på og have tid til.

Det er en fordel at trække på eksterne spidskompetencer i stedet for at opbygge dem internt i den offentlige organisation. Som eksterne konsulenter kan vi trække på erfaringer fra alle de kommuner og andre offentlige aktører, vi samarbejder med, og bringe dem i spil på tværs. Det giver en særlig domæneviden, som det kan være svært, og måske også uhensigtsmæssigt og dyrt, at opbygge i egen organisation.

Vi taler både ”offentlig’sk” og ”privat’sk”
Det, at vi har en stor viden om, hvordan en offentlig virksomhed tænker og arbejder og samtidig kender mekanismerne i de private virksomheder, gør, at mange misforståelser undgås, når vi er en del af samarbejdet mellem f.eks. en kommune og en række leverandører af teknologi.

En privat virksomhed må nogle andre ting.

Vores samarbejde med Odense Kommune om Living Lab'et Teknologi til Lejligheden er et konkret eksempel. I Teknologi til Lejligheden udstiller og demonstrerer vi teknologier, som borgere og pårørende kan købe selv – uden om kommunen. Det, at vi som privat virksomhed driver lejligheden, løser den udfordring, at kommuner ikke må anprise et givent produkt frem for et andet. Det må vi gerne.

Disse blot som eksempler, der viser, at tætte og gode samarbejder mellem kommuner og regioner og et privat konsulenthus som os selv – hvor der på forhånd er tænkt meget over, hvem der er gode til hvad, absolut kan sætte turbo på udbredelsen af velfærdsteknologi.

Vi er lige gode
Jeg siger ikke, at vi som privat virksomhed er bedre end kommuner, regioner, klynger osv. til at skabe rammer for behovsafdækning, udvikling, test og implementering af velfærdsteknologi. Jeg siger bare, at det er det, vi lever af at gøre. Det er vores kerneopgave. Ligesom det er kommunernes og regionernes kerneopgave at levere velfærdsydelser til borgere og virksomheder i Danmark.

Jamen lever vi så ikke bare af at kommercialisere den viden, vi får ud af vores samarbejde med ledere og medarbejdere i den offentlige sektor? Jo, det gør vi. Og det er jeg stolt af. For på den måde bidrager vi til at udbrede velfærdsteknologiske løsninger i Danmark.

Forrige artikel SDU: Sådan opbygger du et solidt OPI-samarbejde SDU: Sådan opbygger du et solidt OPI-samarbejde Næste artikel Professor: Giv private firmaer adgang til offentlig data Professor: Giv private firmaer adgang til offentlig data
3 vælger også Huawei fra til 5G

3 vælger også Huawei fra til 5G

5G: Teleselskabet 3 har valgt, at det bliver svenske Ericsson, der skal levere udstyr til virksomhedens udrulning af 5G-netværket. Huawei mener selv, at selskabet er i modvind, fordi danske politikere "hellere vil please amerikanerne end træffe beslutninger selv".