Metal- og Teleindustri: Moderne teleforlig baner vej for vækst

DEBAT: Det politiske forlig på teleområdet bør fremme de private selskabers investeringer i bredbånd og mobildækning. Det skaber arbejdspladser og vækst, skriver erhvervslederne Per Paaskesen og Jakob Willer.

Af Per Paaskesen og Jakob Willer
Hhv. forbundssekretær, Uddannelses- og IKT-sekretariatet i Dansk Metal, og direktør, Teleindustrien 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholdt (V) vil justere det politiske forlig på teleområdet fra 1999. Teleindustrien og Dansk Metal mener, at der er behov for at blande kortene grundigt i et nyt udspil om bredbånd og mobil, og vi vil gerne pege på et par trumfer, som bør indgå i spillet om den politiske ramme for fremtidens digitale marked i Danmark.

Det handler om danske arbejdspladser og om at skabe grundlaget for ny vækst. Den røde tråd i et nyt forlig bør derfor være at fremme de private selskabers investeringer i bredbånd og mobildækning.

Stimuler de private investeringer
I forhold til udrulning af bredbånd har det politiske fokus i mange år været rettet mod ”at få de sidste med”. Det er et forståeligt politisk fokus. Udfordringen har hele tiden været at afgrænse denne gruppe, både geografisk og behovsmæssigt.

For at minimere de negative effekter i markedet bør omfanget af offentlig støtte begrænses. Fokus bør være at reducere barrierer og omkostninger til udbygning af infrastrukturen, så vi når længst muligt for pengene. Det er de private investeringer, der for alvor gør forskellen.

Samtidig kan der være behov for forskning og nye pilotprojekter, som kan bane vejen for nye løsninger og offentligt/privat samarbejde, de steder markedet ikke når ud.

Stimuler efterspørgslen og værdiskabelsen
Det politiske fokus burde også være på bedre at understøtte, at de eksisterende net bliver brugt. Både fordi det er samfundsmæssigt fornuftigt og fordi det øger værdien af de investeringer, som private selskaber har lavet og dermed forstærker grundlaget for at investere i yderligere udbygning.

Både staten, regionerne og kommunerne kan selv medvirke til en større brug af de eksisterende og kommende netværk via den offentlige efterspørgsel på digitale ydelser. Der er mange gode takter, men der savnes en politisk bevidsthed om denne sammenhæng og dernæst, at denne bevidsthed bliver omsat til handling.

Det er forhåbentlig en vigtig del af opgaven for den nye innovationsminister, ligesom vi håber på, at det bliver et markant element i minister Lilleholts udspil til nyt teleforlig.

Begræns omkostninger og styrk innovationen
Et tredje element, som også bør indgå i ministerens udspil, er rammerne for statens frekvensauktioner. Det bør her tilstræbes at gøre frekvensressourcerne så billige som muligt, så pengene i størst muligt omfang kan bruges til at bygge net.

De penge der kommer ind ved auktioner bør øremærkes. Politikerne kan understøtte de samfundsnyttige investeringer i digital infrastruktur ved at føre hele eller dele af provenuet tilbage til telesektoren til at geninvestere i teknologiudvikling og nye innovative løsninger.

Det kan ske ved at offentlige myndigheder og organisationer mere aktivt efterspørger og bruger digitale løsninger. Det kan også ske ved at kompensere for de samfundspligter, som selskaberne bliver pålagt af myndighederne, f.eks. i forhold til sikkerhed og logning.

Endelig kan provenuet også tilbageføres ved at lave lokale testprojekter, der kan fungere som udstillingsvindue for andre lokalområder ved at vise alternative måder at skabe bredbånds- eller mobildækning, der hvor markedet ikke dækker.

Styrk de digitale kompetencer 
En afgørende forudsætning for fremtidens digitale udvikling er at sikre, at de rette kompetencer er til stede for de medarbejdere, som får hele det digitale maskineri til at fungere i dagligdagen.

Digitalisering medfører helt konkret et behov for bedre vilkår for erhvervsuddannelser, efteruddannelser og flere praktikpladser på IKT-området. Ny digital teknologi skaber både tabere og vindere på jobmarkedet.

Politikerne bør se det som en samfundsopgave at samle alle de gode ressourcer op blandt de, som mister deres job, for at omstille dem, så de er klar til at besætte nogle af de mange nye jobmuligheder, som digitaliseringen også medfører.

I det spil skal vi tilstræbe at så få som muligt sidder tilbage med den digitale Sorteper.

Forrige artikel IBM-direktør: Drop skrækscenarier om kunstig intelligens IBM-direktør: Drop skrækscenarier om kunstig intelligens Næste artikel SDU-professor: Svært at lave digitale politiske ændringer SDU-professor: Svært at lave digitale politiske ændringer