Klumme: Ledere bør forholde sig til digitale muligheder

KLUMME: De teknologiske muligheder øger vores muligheder og påvirker os allesammen, og som leder bør man løbende forholde sig til, hvordan man kan drage nytte af teknologien, skriver Mikkel Pødenphant, PA Consulting. 

Af Mikkel Pødenphant
PA Consulting Group

De teknologiske muligheder eksploderer og påvirker os alle sammen. Også i den offentlige sektor, hvor den teknologiske udvikling er interessant både for organisationen og for den enkelte leder. Han eller hun bør løbende forholde sig til, hvordan man kan drage nytte af teknologien og sikre, at den bliver udviklet og implementeret hensigtsmæssigt.

For i den nye digitale hverdag bliver det ledelsens opgave at styre, hvordan organisationen udvikler sig, og finde innovative løsninger, der understøtter denne udvikling. At løse den opgave og vise ægte, digitalt lederskab kræver kompetencer i organisationen, som ligger ud over, hvad de fleste offentlige organisationer har i dag.

Seks hjørnesten i det digitale lederskab
Jeg ser seks hjørnesten i det digitale lederskab:

- Visionær og disruptive – mod til at tænke anderledes og evne at inspirere organisationen

- Innovation og kreativitet – skabe en kultur, som understøtter et innovativt og kreativt miljø

- Brugerfokus – sikre konstant fokus på den værdi, der skabes digitalt end to end til brugeren

- Datadrevet – forstår og anvender data og teknologi til at understøtte den digitale forretning

- Agil – skaber en fleksibel tænkning, hurtige ændringer samt understøtter en agil tilgang, hvor der er plads til at fejle

- Samarbejde – understøtter tværgående samarbejde på alle niveauer i og på tværs af organisationer og af fagområder.

Hvert af de nævnte områder kan bære en større udredning og vil have forskellig vægt alt efter situationen.

Fem spørgsmål på vejen mod digital ledelse
Så hvordan starter man med fordel rejsen mod digital ledelse? Det kan man for eksempel gøre ved at stille sig selv følgende, mere konkrete spørgsmål:

- Hvordan sikrer jeg, at den eksisterende ledelse er klædt på til at drive en fortsat – og måske mere grundlæggende digitalisering?

- Hvordan belønner og fremmer jeg den næste generations digitale ledere?

- Hvordan arbejder jeg konkret med forankringsledelse?

- Hvordan demonstrerer jeg i praksis digitalt lederskab i starten af en transformation?

- Hvordan tiltrækker, fastholder og udvikler jeg nye digitale kompetencer (ofte specialister) ved siden af de ”traditionelle” medarbejdere?

Svarene vil naturligvis afhænge af den enkelte organisations opgaver, udfordringer, teknologiske muligheder og ambition.

I min optik bør digital ledelse være et bærende element i den kommende ledelseskommissions arbejde. Ambitionen må være at stille en række værktøjer til rådighed, der kan hjælpe lederne derude, som kæmper i fronten med at opfylde borgere og virksomheders forventninger til en god service, der kan måle sig med den, de oplever i den private sektor, samtidig med generelt pressede bevillinger.

Forrige artikel SOSU-formand: Der er brug for SOSU'er for at sikre fremtidens velfærd SOSU-formand: Der er brug for SOSU'er for at sikre fremtidens velfærd Næste artikel EVA: It-kompetencer er mere end regneark og dataindrapportering EVA: It-kompetencer er mere end regneark og dataindrapportering