Regioner: Danmark i front efter ti år med it-landvindinger

DEBAT: Danmark er i førertrøjen, når det gælder brugen af it-løsninger i sundhedsvæsenet. Lad os sørge for, at vi beholder dén førertrøje, skriver Dorte Stigaard, formand for Regionernes Sundheds-IT.

Af Dorte Stigaard
Formand for RSI, Regionernes Sundheds-IT, Danske Regioner

Landets fem regioner, der så dagens lys i januar 2007, fejrer i dén her måned ti-årsjubilæum. Regionerne erstattede 14 amter, og der er god grund til at kippe med flaget.

Regionerne har nemlig i alle ti år leveret resultater til gavn for borgerne. Danskerne lever længere og overlever i høj grad kræft- og hjertesygdomme og sygdomme, der tidligere ikke kunne behandles effektivt.

En udvikling der blandt andet skyldes dygtigt sundhedspersonale, forskningsmæssige fremskridt og ny medicin.

It understøtter sundhedsindsats 
Men lige som tog skal have skinner at køre på, så skal sundhedsindsatsen også understøttes: Og en ofte overset støtte er dén teknologi og dé it-løsninger, det danske sundhedsvæsen er blevet udstyret med – og har udstyret borgerne med – de sidste ti år.

Det siger sig selv, at det gerne skal gå hurtigt, når en ambulance med sirene og blå blink kører slalom gennem byen. Hvad de færreste bilister tænker på, når de trækker ind til siden er, at det også går stærkt inde i ambulancen: Så snart paramedicinerne har målt puls, blodtryk og har andre oplysninger om patienten, sendes informationerne elektronisk fra ambulancen til sygehuset. På den måde har personalet behandling parat, så snart ambulancen er fremme.

Efter udskrivning kan borgerne i dag – modsat for ti år siden – søge oplysninger om dén behandling, de har fået. I dag kan vi alle se vores journal på sundhed.dk, der også leverer hurtige svar, når der er resultater fra for eksempel blodprøverne, der blev taget på sygehuset.

På samme måde giver det fælles medicinkort i dag adgang til, at behandlere på tværs af sektorer kan se, hvilken medicin folk tager. Patienter, der for eksempel er bevidstløse og ikke kan svare selv, når de ankommer i ambulancer til sygehuset, kan på den måde få den rette medicin. Og patienterne kan via app'en Medicinkortet se, hvilken medicin de har fået ordineret, så snart de vågner.

Trods færre og større sygehuse, der ofte ligger længere væk fra borgerne end tidligere, har en del patienter i dag tilbud lige ved hånden. Det gælder blandt andet en del KOL-patienter, der har fået måleudstyr og telemedicinske løsninger de senere år. Og snart vil KOL-patienter overalt i landet få gavn af erfaringer fra de første ordninger, hvor nordjyske KOL-patienter har fået tilbuddene.

Trods store afstande er hjælpen tættere på end nogensinde, fordi ny teknologi i borgernes eget hjem bruges til at udveksle oplysninger, så eksperter kan overvåge og rådgive patienterne.

I mediernes skudlinje
Ofte er it-løsninger i skudlinjen i medierne, fordi nye systemer har børnesygdomme. Og de elektroniske patientjournaler er ingen undtagelse: På sigt er det dog en fordel, at Sundhedsplatformen snart rulles ud på hele Sjælland, hvor mange systemer nu samles i ét fælles. I 2007 var der 23 forskellige systemer for elektroniske patientjournaler – i dag har vi fem.

Nogle gange skal der flere forsøg til, før man kan udvælge dét, der fungerer bedst. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken igen og igen – så Regionernes Sundheds-IT, RSI, der blev skabt i 2010 har været involveret i 44 projekter, der skal bane vejen videre frem.

Sundhedsvæsenet – og borgerne selv – bruger i det hele taget it langt mere end for ti år siden. Og det er en nødvendighed, at sundhedsansatte, der behandler borgerne, får adgang til oplysninger om deres sundhedstilstand. Oplysninger, som en del borgere – af forståelige årsager – kan synes er meget private. Af samme grund har regionerne politisk forpligtet sig til en sikkerhedsmæssig linje med et højt ambitionsniveau og med mål om at leve op til ISO-standarden på området (ISO 27001).

Regionernes ambitiøse brug af it i sundhedsvæsenet er heldigvis blevet honoreret: I 2014 blev borgerne og sundhedspersonalet her i landet af det internationale analyseinstitut HIMSS udpeget som dem, der har de bedste digitale muligheder i Europa.

Lad os beholde dén førertrøje. Fremtidens it-løsninger er vigtige – ikke for teknologiens egen skyld, men fordi den kan bane vej for flere gode, lange og ikke mindst sunde liv.

Forrige artikel Debat: Hvorfor er handicap aldrig et emne i nytårstalen? Debat: Hvorfor er handicap aldrig et emne i nytårstalen? Næste artikel Sundhedsdatastyrelsen: Privacy by design løber allerede åbne døre ind Sundhedsdatastyrelsen: Privacy by design løber allerede åbne døre ind