Virksomhed: Macron omfavner govtech, mens udbudsregler i Danmark udfordrer

KRONIK: I Europa ser flere virksomheder, der ofte er betegnet som govtech-virksomheder, en forretning i at forbedre offentlig service. Herhjemme har Erhvervsministeriet lanceret en govtech-indsats, men det offentlige drager ikke altid nytte af løsninger, som ny teknologi tilbyder, mener konsulentvirksomheden Public.

Af Daniel Korski og Kiann Stenkjær Hein
Direktør, Public, og direktør, Public Danmark

Ny teknologi har skabt fantastiske muligheder for os alle. Vi bestiller rejser, indhenter forsikringstilbud og kontakter vores venner på nettet.

Vi har set, hvordan fintech-virksomheder har disrupted og skabt nye muligheder i den finansielle sektor, og hvordan internettjenester som kørselstjenesten Gomore og lægeplatformen Practio har gjort livet lettere for tusindvis af danskere.

Danmark er et digitalt foregangsland, og danskerne er gode til at navigere i det digitale samfund.

Hvis vi fremadrettet skal drive et samfund, hvor vi har færre erhvervsaktive, men hvor befolkningen – berettiget – stiller større krav til kvaliteten af offentlige services, bliver vi nødt til at tænke i nye baner.

Portal bruges af Macron
Den offentlige sektor skal derfor i højere grad høste frugterne af de muligheder som ny teknologi afføder. Mulighederne er store.

Med afsæt i big data kan man som myndighed for eksempel meget mere præcist lokalisere læger, der ikke gør deres arbejde godt nok, eller lade robotter hjælpe med at fremfinde de nødvendige sagsoplysninger, så borgeren kan få afgjort sin sag hurtigt, og man som myndighed kan bruge pengene på mere borgernære opgaver.

I UK har iværksættervirksomheden Futr gjort det muligt for en flersproglig bot, der tager sig af alle opkald til politiet, som ikke er nødopkald.

Den har også gjort det muligt at registrere bilen gennem det sociale medie, som bilisten ønsker. Det kan være Facebook, Twitter eller Instagram.

I Frankrig er det den lille opstartsvirksomhed Cap Collectif, der har skabt den portal, som præsident Emmanuel Macron bruger i forsøget på at involvere befolkningen i politiske diskussioner.

Flere virksomheder ser potentiale
Et stigende antal virksomheder, ofte betegnet som govtech-virksomheder (government technology), ser et forretningspotentiale i, at de ved hjælp af nye teknologier såsom big data, maskinlæring, kunstig intelligens og blockchain kan målrette, effektivisere og forbedre den offentlige service.

Det er deres innovative tilgang til ny teknologi og løsning af samfundets udfordringer, der ligger til grund for den govtech-bevægelse, der er under fremgang i Europa.

Potentialet i Danmark er stort, men sandheden er desværre også, at den offentlige sektor ikke altid er god nok til at nyttiggøre de innovative løsninger, som ny teknologi tilbyder.

Udbudsreglerne udfordrer
Offentlige myndigheders fortolkning af udbudsreglerne kan også være en udfordring.

I en lille undersøgelse, som er gennemført af vores virksomhed, Public, i samarbejde med it-branchen, fortalte 61 procent af adspurgte virksomheder, at de hørte om nye udbud gennem personlige kontakter.

Tilsvarende 61 procent mente, at det offentlige ikke var villige til at tage nok risiko for at få gavn af ny teknologi.

Dertil kommer, at 62 procent af det samlede offentlige it-forbrug, ifølge tal fra It-Branchen, går til de ti største it-virksomheder i Danmark.

Det billede bør ændre sig i fremtiden.

Politisk ønske til at finde ny teknologi nyttig
Set fra et teknologisk perspektiv er løsningerne både blevet mere modne, men også billigere for mindre aktører at anvende.

Tag cloud-infrastruktur som et eksempel:

I dag benytter flere og flere offentlige systemer sig af samme infrastruktur, hvilket gør det langt lettere for små virksomheder at tilbyde produkter, der hurtigt og sikkert kan udbygges.

De største virksomheder har dermed ikke længere eksklusiv adgang til den bedste infrastruktur.

Samtidig er der i disse år et voksende politisk ønske om at styrke nyttiggørelsen af ny teknologi inden for den offentlige sektor.

I Danmark har man for eksempel i forbindelse med sammenhængsreformen etableret en ny investeringsfond på 410 millioner kroner, der skal bidrage til, at nye teknologier afprøves, og at velafprøvede digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i kommuner og regioner.

Danmark indkøber it-ydelser for milliarder
Endelig er der en voksende interesse for at anskue offentlige indkøb, idet den offentlige sektor i Danmark årligt indkøber it-serviceydelser for 13 milliarder kroner som en strategisk løftestang, som kan understøtte mindre danske virksomheder, herunder opstartsvirksomheder, og bane vejen for fremtidens eksportsuccesser.

Det er også baggrunden for Erhvervsministeriets nye govtech-program, hvor udfordringer på ministeriets ressort skal søges løst gennem at skabe match med innovative og teknologiske løsninger i markedet.

Initiativet skal adressere barrierer og muligheder for øget samarbejde mellem det offentlige og teknologivirksomheder, herunder ved at skabe lige vilkår for store og små virksomheder samt at udbrede en mere problemdreven tilgang til indkøb blandt offentlige aktører.

Kan indtage position som frontløber
Danmark har skabt en af verdens mest velfungerende velfærdsstater, hvor der er fokus på kvalitet og effektivitet.

I takt med at vi bevæger os længere og længere ind i den digitale tidsalder, er det vigtigt, at staten følger med. Ikke på teknologiens præmisser, men med afsæt i, hvad der tjener borgeren og samfundet bedst.

Hvis vi arbejder struktureret og langsigtet med at nyttiggøre ny teknologi i offentlige serviceydelser og styrker mulighederne for et samarbejde mellem den offentlige sektor og mindre teknologivirksomheder om at få skabt innovative fremsynede løsninger, kan Danmark indtage positionen som global govtech-frontløber og blive en nordisk hub for govtech.

Danmark kan blive et land, hvor iværksættere har lyst til at kaste sig over offentlige opgaver, fordi de ved, at den offentlige sektor aktivt efterspørger deres løsninger.

Et land, som tiltrækker udenlandske iværksættere, fordi der er skabt et økosystem med kunder, investorer samt talent - og et generelt digitalt tankesæt, der støtter op om visionen om Danmark som en førende govtech-nation.

Forrige artikel Bo Smith: Skandalerne i Skat skyldtes elendig ledelse Bo Smith: Skandalerne i Skat skyldtes elendig ledelse Næste artikel Energistyrelsen: Sådan følger vi op på 5G-handlingsplanen Energistyrelsen: Sådan følger vi op på 5G-handlingsplanen