Bestyrelsesformand: Dansk film svækkes ved at udflytte Filminstituttet

DEBAT: Forudsætningen for en levende filmkultur er, at dansk film afspejler hele befolkningen, men en udflytning af Filminstituttet vil ikke i sig selv styrke mangfoldigheden eller spare penge – desuden vil kvaliteten forringes, skriver Anders Kronborg.

Af Anders Kronborg
Bestyrelsesformand, Det Danske Filminstitut

Dansk Folkeparti har i sit oplæg til filmaftalen for 2019-2022 foreslået, at Filminstituttet flyttes fra København, og Svendborg bliver nævnt som en mulighed. Ønsket om at styrke dansk film i forhold til mangfoldighed, kvalitet og udbredelse deler Filminstituttets bestyrelse med Dansk Folkeparti. Men vi mener ikke, at en flytning bidrager til formålet, ligesom en flytning ikke giver besparelser for dansk film.

Indsatser for mangfoldighed findes og skal fortsat styrkes
Forudsætningen for en levende filmkultur er, at dansk film afspejler hele befolkningen, men en flytning af støtteforvaltningen vil ikke i sig selv styrke mangfoldigheden. At sikre filmfortællinger om og for borgere i hele landet er allerede nu i fokus og skal fortsat være det. Af væsentlige indsatser kan fremhæves:

– de regionale fonde er styrket. Den Vestdanske Filmpulje i Aarhus har omkring 13 mio. kr. om året til støtte, og FilmFyn omkring 12 mio. kr. Støtten er i Medieforliget for 2019-2023 netop blevet forhøjet med yderligere 35 mio. kr. årligt, hvilket sammen med Filminstituttets almindelige støtte betyder en markant styrkelse af støtten til film, der produceres og foregår uden for hovedstadsområdet.

– filmene foregår og ses i hele landet. Filminstituttet har sammen med branchen og de regionale fonde haft fokus på diversitet i de historier, der fortælles. En optælling viser, at kun 26 procent af filmene i 2015-2018 foregår i København. Der er heller ikke noget, der tyder på, at danske film er mere populære i København end i resten af landet – tallene viser nærmere det modsatte.

– talentudvikling i hele landet. Ønsket om, at dansk film repræsenterer så mange stemmer og virkeligheder som muligt, fordrer en bred rekruttering til branchen. Geografisk kan fremhæves, at der findes filmværksteder, som støtter tidlig talentudvikling, i Viborg, Aarhus, Odense og København. I Aarhus er der endvidere Super8 og multiplatformuddannelsen, der er animationsskolen i Viborg, og Odense huser den alternative uddannelse 18Frames.

Kvaliteten svækkes
Kvaliteten i dansk film vil svækkes ved en flytning. Den succesrige danske støttemodel bygger på tæt dialog mellem Filminstitut og branche gennem alle filmens udviklingsfaser. Filminstituttet fungerer desuden som videncenter, når det drejer sig om finansiering, produktionsmetodik, publikumsdata, lancering, internationalt samarbejde, formidling m.v.

Der afholdes omkring 5.000 fysiske møder om året. Cirka 80 procent af branchen holder til i København, og fire procent på Fyn. En udflytning til for eksempel Svendborg vil således betyde øgede rejseudgifter, øget tidsforbrug og dårligere kontakt mellem Filminstituttet og de producerende selskaber.

Den digitale udvikling har betydet, at dansk film – som alle de billedbårne medier og brancher – er i en omstillingsperiode i disse år. En langvarig flytteproces vil fjerne fokus fra arbejdet med at sikre kvaliteten og omstillingen til en ny digital virkelighed.

Hertil kommer, at kun 15-20 pct. af de ansatte typisk vil følge med ved flytning, hvilket indebærer tab af specialiseret erfaring og viden.

Forestiller man sig, at flytningen af Filminstituttet skulle skabe incitament for selskaberne i København til at flytte med, er det tvivlsomt. TV 2 skal som entreprisestation købe programmer af uafhængige producenter, men det har i løbet af stationens 30-årige historie ikke medført, at selskaberne er flyttet til Odense.

Filmformidling sker i hele landet
Dansk Folkeparti foreslår samtidig Cinemateket på Filminstituttet nedlagt. Cinemateket, der har eksisteret siden 1941, udgør et centralt element i Filminstituttets formidlingsforpligtelse, jævnfør filmloven. En nedlæggelse vil fjerne et centralt kulturtilbud, der gør filmarven levende for nye generationer med visninger af ældre film og film fra hele verden, suppleret af oplæg, debatter og andre arrangementer. Samtlige lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, har et eller flere cinemateker.

Cinemateket har de sidste tre år opnået 30 procent vækst, og der satses målrettet på at skabe visninger i hele landet. Der er indgået tre filialaftaler – i Aarhus, Odense og Ålborg – og der er samarbejder med 20 biografer landet over.

Og så er der økonomien …
Dansk Folkeparti anfører, at en flytning af Filminstituttet vil betyde besparelser. Dette er isoleret set korrekt, men i væsentligt mindre omfang end antaget, og først på længere sigt.

Filminstituttets udgifter til husleje i København udgør 10,9 millioner kroner og ikke 31,3 millioner koner, som Dansk Folkeparti anfører. Selv hvis Cinemateket nedlægges, vil en flytning til Svendborg først give besparelser efter fem år på grund af flytte-, retablerings- og investeringsomkostninger.

Tager man samtidig i betragtning, at erhvervet påføres rejseudgifter på op til fem mio. kr. årligt, hvortil kommer rejsetidsforbrug, så er en flytning af Filminstituttet ikke en gevinst for dansk film rent økonomisk.

Bestyrelsen for Det Danske Filminstitut anbefaler derfor, at der ikke arbejdes videre med forslaget om en flytning – af hensyn til dansk film.

Forrige artikel Kronik: Vi skal tale om det usexede lovgivningsarbejde – og centralisere det Kronik: Vi skal tale om det usexede lovgivningsarbejde – og centralisere det Næste artikel Økonom: Djøf’ernes kontrolmonster æder snart al velfærden Økonom: Djøf’ernes kontrolmonster æder snart al velfærden
 • Anmeld

  Jens Erik Bech · Hr.

  Det positive ved en flytning

  Instituttet kommer væk fra Istedgade og København SV. Når jeg ser noget på min projektor, så sidder min kone i stuen og ser danske film på TV.
  Råb og skrig og Istedgadekultur vælter frem over skærmen. Opløste familier og børn med en kultur fra "Børnemagt" toner frem på danske Film.
  Så hyler kvinden igen og opfører sig som en aflagt luder fra Istedgade. Er der endelig en familie, så står den i det negativeste projektørlys som tænkes kan.
  Åh dejligt! Væk fra narkomiljøet og de kriminelle. Fyn er fin.
  Det der "Forringes" er hyldeste3n til opløsningen og Marxismen. -Heldigvis!

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  God ide at flytte ud af København, fordi.........

  Københavns Kommune har gjort det umuligt for os andre at komme der med sin bilfjendske politik. Parkering er snart sagt umuligt, og hvis muligt, så helt urimeligt dyrt.

  Dansk Film er på finansloven, og tilhører derfor os alle, fra produktionsled til forevisning. Så vi skal alle have mulighed for at deltage, og det har vi ikke så længe produktionen er centreret i København.

  Så: Udflytning må der til, og Fyn er et ganske godt bud.

  NB: I øvrigt vil alle deltagere i filmproduktionen uden tvivl hurtigt finde sig rigtig godt til rette på Fyn. Lavere hus- og ejendomspriser og dejlig natur lige uden for døren. Jeg véd det: jeg har selv boet de ri 10 dejlige år.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Korekt bedømmelser!

  Personligt gider jeg højst se 1 Dansk film om året.

  Og jer er overbevist om at interessen vil kun falde. Jeg synes det er nytteløst at film skal være på Dansk. I det store oģ hele frasortere dette dem fra et internationalt publikum. Og dermed øget selvbetæling.

  Samme med dokumentarer. Disse burde for de flestes vedkommende også produceres på Engelsk. Alle Danskere kan nu Engelsk. På nær et par forstenet borgerlige kapitalister uden verdensindsigt, der kun forstår Dansk, med konen der modtagere sidste nye opdateret udgave af Matador, hvert år, i julegave.

  Så vil Dansk film kunne udvides endnu mere, med større indtjening fra udlandet mv.

  Problemet er snarre at den fossile borgerlige regering har beskåret kultudbudgettet til sølle 0.77% af BNP. Dette er i EU kun overgået af fallitstaten Grækenland!

  De eneste der får vedvarende for høj støtte er borgerliges egen opera. Hvor tophatte mændene og hattedamerne more sig for folkets penge.
  Denne kunne sagtens nedlægges. Og pengene overgå til Dansk engelssproget film og dokumentarer mv.

  Uafbrudt høre man de fossile ukulturelle blå snakke om færre penge til kultur. Især de kulturløse DF'ere, der ønsker at alle pengene skal gå til flagstænger istedet for.
  Mestendels fordi de frygter kultur, og folkets indsigt via den.

  De så den helst "kultur" helt nedlagt. Eller ihvertfald erstattet af kun opera og mallorca grisefester..

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Lisbeth Knudsen

  - tak for sangen: det var ellers en svada, der fik vi fik den !

  Jeg for min del finder det aldeles befriende at se en god film på dansk, uanset engelskkundskaber, går det faktisk lettest på eget sprog.

  Og jeg regner mig faktisk ikke til en af de "forstenet borgerlige kapitalister uden verdensindsigt, der kun forstår Dansk, med konen der modtagere sidste nye opdateret udgave af Matador,"

  Med et sådant verdenssyn er Danmark vist for lille et sprogområde for Dem ! Og med bemærkningen:

  "De eneste der får vedvarende for høj støtte er borgerliges egen opera. Hvor tophatte mændene og hattedamerne more sig for folkets penge.
  Denne kunne sagtens nedlægges. Og pengene overgå til Dansk engelsksproget film og dokumentarer mv. "

  - har De demonstreret Deres kultursyn til kun at omfatte den angelsaksiske strøm af ligegyldigheder, og helt glemt kvaliteten ved de tyske og franske og italienske film, og ikke mindst operaen som det absolutte sublime. Nå, det er jo så synd for Dem.

  Men jeg kan tilslutte mig Deres kritik af dansktalende film. Lydsiden er efterhånden sådan, at det må antages at lydmanden er fyret og skuespillerne har glemt hvordan de lærte at tale på uddannelsen.

  Vi skal snart til at forlange danske film tekstet !

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertel Haarder

  Kære Bertel,

  Min eneste pointe her er sådant set at Morten Koch perioden er ovre, og tiden ikke kan skrues tilbage. De økonomiske muligheder ved at Danske film og dokumentarer mestendels gik over i Engelsk, er langt større så.

  Dette vil betyde en større Dansk film og tv industri er mit bud. Med deraf følgende bedre økonomi for DK. Såvel som bedre Engelsk for befolkningen. (tænker mest på dem der ikke kan verdenssproget her, som fx Lars Løkke, Bertel og Thure Dahl mv.).

 • Anmeld

  Jens Erik Bech

  Fjern al filmstøtte.

  Den virker ligesom ulandshjælp! Begrænsende på alle initiativer.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Giv kulturen 3% af BNP.

  Modsat de 0.77% de får i dag.

  Især film og dokumentarsiden skal styrkes i DK. Med store Engelsk talende produkter til verdensmarkedet.

  Denne del af kulturen burde tredobles i statsstøtte. Ingen anden form for Dansk kultur har så meget national og international indflydelse. Så vi snakker altså om Danmarks ry, Turisme mv. Som drejer sig om vildt mange milliarder.

  Disse penge vil komme styrtende tilbage i statskassen. De vil faktisk gå derhen alene. Så er spørgsmålet blot om folket kan få fat i dem før de blå k i top 3% kører dem hjem til sig selv, i trillebører via landevejsrøverier!

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Lisbeth Sørensen

  - jeg skal undlade at kommentere Deres uforskammethed angående mit navn. Det taler for sig selv.

  Men Deres pukken på Dansk Film`s lyksalighed som engelsksproget er vel en bemærkning værd.

  De tillader Dem at sætte lighedstegn imellem Dansk Film anno 2018 og Morten Kock`s filmatiserede romaner. Noget der ligger mere end 50 år tilbage. Alene der går De helt galt i byen, og demonstrerer Deres uvidenhed.

  Derudover tillader De dem at plædere for en statslig kulturstøtte på 3% af BNP, (hvilket faktisk er mere end en fordobling af hele forsvarsbudgettet) skulle nytte noget i form af kvalitet. Men al erfaring viser, at hvis pengene kommer nemt, mistes al kvalitet, idet enhver der får penge gratis for at skaber noget som helst bare skaber sit eget billede og egne egoistiske ideer, hvilket absolut ikke interesserer andre end vedkommende selv.

  Jeg for min del mener at 0,77 % af BNP til disse såkaldte "kulturelle formål" er en skjult statsstøtte til at beskæftige overflødigt uddannede humanister i mediekulturelle fag. Faktisk et ørkesløst spild af penge.

  Så lad os i stedet halvere kulturstøtten fra finansloven og dermed se frem til en langt mere pluralistisk kulturproduktion, herunder også engelsksproget, såfremt der er et marked for dette.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re.Re: Lisbeth Sørensen:-hovsa, undskyld min

  -hovsa, undskyld min bommert med navneforbistring, min fejl som jeg først ser nu.

  Resten af Deres ovenstående tekst vil jeg høfligst undlade at kommentere, da det næppe fører til noget konstruktivt.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  kommentarer fjernes uafbrudt her.

  Mens plutokratiske hundehoveder som Bertel får frit spild. Mindst 2 fjernet her..

  Langt sagligt indlæg fjernet af fascistavisen altinget.

 • Anmeld

  Musiq · Blogs

  Useful Blog

  I tried attending but failed to reach there. One of the amazing film festivals these days. I read all the information about this event from the GeeksGo blog. Here it is, https://www.geeksgo.com/

 • Anmeld

  johnbee · Nie Blog

  Wonderful Share

  I would love to watch movies and tv shows; so that I can easily do it with the beetv app. You can download beetv app from https://beetvapp.com/ this page and enjoy watching all the movies and tv shows.

 • Anmeld

  klinedf · koker

  ranagaraj

  nice post and you can download above mentioned movies from Cinema HD app for free.(https://cinemahdapkapp.com/)

 • Anmeld

  Rhods Jog

  prepetuator

  hai

 • Anmeld

  shanoy kapoor · CBN

  Movie streaming app

  If you want to download or movies in your mobile phone, then cyberflix app https://cyberflix.me/ is one of the best app currently to stream movies.

 • Anmeld

  Ravi ashwin · AppValley

  AppValley

  AppValley is similar to the official Google Play Store on Android or Apple App Store on iOS, with the only difference being that it houses all the hacked, modified and ++ applications and games.https://appvalleyapk.vip/

 • Anmeld

  zion app · Download TVZion apk

  Download TVZion apk

  Download the best entertainment app it provide movies, TV series and TV channel all things in one App. try this :- https://tvzion.me/

 • Anmeld

  USTV Live Stream · USTV247

  USATV247

  Watch your country news channel on your android or IOS device for free. http://www.ustv247.me/

 • Anmeld

  Peter Chan · Great android app

  Great job

  Great blog post. For movies and tv shows, there is nothing better than Cyberflix TV https://downloadterrariumtvapp.com/cyberflix-tv-apk-download/ that you can download on android.

 • Anmeld

  Mike · Great android app

  Android is Great OS

  Thank you for sharing that. Get the best Android app for Entertainment Cyberflix TV https://cyberflixtvappdownload.com/cyberflix-tv-apk-download/ and watch amazing shows online.

 • Anmeld

  coc private · BBK fine

  Working

  Sir this is working now and I have downloaded it from the https://gbplus.net

 • Anmeld

  Allen · App

  app

  Thank you
  https://mycinemaapk.com/
  https://mycinemaapk.com/cinema-hd-for-pc/

 • Anmeld

  solextv apk

  https://www.solextv.com/

  If you're unable to watch movies online then download this app:-
  https://www.solextv.com/