Kommission: Vi har ikke råd til at spare flere mellemledere væk

FOLKEMØDET: Der er brug for flere mellemledere, så der ikke opstår et hul i ledelseskæden. Sådan lød det fra repræsentanter fra Ledelseskommissionen, da de debatterede deres anbefalinger med publikum.   

Allan Søgaard Larsen, formand for Ledelseskommissionen, var ordstyrer på dagens debat. 
Allan Søgaard Larsen, formand for Ledelseskommissionen, var ordstyrer på dagens debat. Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Christina Houlind

”Vi har sparet for mange ressourcer på ledelse. Derfor skal nogle af de ressourcer føres tilbage. Vi har nemlig ikke råd til at lade være.”

Sådan lød den afsluttende bemærkning fra kommunaldirektør i Viborg Kommune, Lasse Jacobsen, efter debatten ”Hvad kan vi bruge Ledelseskommissionens anbefalinger til”, som blev holdt i KL’s telt på Folkemødet.

For de flere ledere skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng og dialog i ledelseskæden. 

Folk stod som røgede sild i en tønde og debatterede ivrigt med paneldeltagerne. Debatten cirkulerede om de anbefalinger, som Ledelseskommissionen i tirsdags kunne præsentere for innovationsminister Sophie Løhde (V) (se anbefalingerne i boksen til højre).

The missing link
Det, der særligt blev debatteret, var det, man kunne fristes til at kalde 'the missing link' i ledelseskæden.

”Vi kan konkludere, at topledere bruger det meste af deres tid på at lede opad, og driftsledere bruger det meste af deres tid på at lede nedad. Det betyder, at der opstår et hul i midten,” lød det fra Lasse Jacobsen, der er medlem af Ledelseskommissionen.

Og det kunne de andre paneldeltagere Emma Winther og Birgit Lise Andersen, der begge har repræsenteret driftsledere i kommissionen, nikke genkendende til.

Ledere er ikke modsætning til varme hænder
Da paneldeltagerne blev spurgt ind til, hvordan flere ressourcer til ledere hænger sammen med dilemmaet om varme versus kolde hænder, svarede Emma Winther: 

"Det er rigtig kedeligt, når man betegner ledere som kolde hænder. De er nemlig en af grundene til, at man kan lykkes med den opgave, man er sat til at løse. Det er nemlig lederes opgave at støtte de varme hænder."

Lasse Jacobsen er også allerede i gang med at forsøge at efterleve de anbefalinger, han selv har været med til at give. I sin egen kommune har han derfor oprettet 12 nye stillinger på ældreområdet for at skabe mere sammenhæng i ledelseskæden.

Skal give bedre service til borgerne
Ledelseskommissionen blev nedsat i 2017 for at komme med anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige. Ifølge innovationsminister Sophie Løhde var formålet med kommissionen i sidste ende at kunne levere bedre service og velfærd for borgerne samt at give medarbejderne i den offentlige sektor mere arbejdsglæde.

Læs også

Dokumentation

Ledelseskommissionens 28 anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige

Borgeren skal i centrum
1. De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgere og samfundet er det centrale omdrejningspunkt for organisationen.

2. Offentlige ledere skal sikre, at borgerorienteringen er så stærk, at medarbejderne udlever det i det daglige arbejde.

3. Politikere og offentlige ledere på alle niveauer skal skabe klare og sammenhængende forløb på tværs af relevante enheder til gavn for borgerne.

4. De offentlige ledere skal tænke borgere og det omkringliggende samfund ind som aktive partnere i opgaveløsningen.

Politikerne skal have tillid til ledelse
5. Politikerne skal betragte sig selv som den offentlige sektors bestyrelse og være tydelige i at fastlægge mål og retning for den offentlige sektors virke til gavn for borgerne.

6. Politikerne skal være bevidste om, at forandring og innovation kræver ledelsesmæssig opbakning.

7. Politikerne skal anerkende, at ledelse ofte vil være et bedre instrument til at løse enkeltsager end nye regler og procedurer.

8. Politikerne skal have respekt for implementeringsopgaven og give den fornødne tid til gennemførelse af politiske beslutninger.

Samarbejdssystemet skal forenkles
9. De faglige organisationer skal bidrage til, at aftaler og dialog i samarbejdssystemet primært handler om at skabe værdi for borgerne. Vi foreslår et serviceeftersyn af MED-systemet med det sigte.

10. De faglige organisationer skal bidrage til at modernisere og forenkle overenskomster og arbejdstidsregler for dermed at muliggøre en lokalt forankret, tværfaglig, fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet til gavn for borgerne.

Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften
11. Topledere og ledere af ledere skal sikre en løbende dialog om driftsnære resultater for borgerne, og de skal styrke ledelse rettet mod driften og faglighederne.

12. Ledere af fagprofessionelle skal i dialog med medarbejderne udøve faglig ledelse baseret på evidens.

13. Ledere af medarbejdere skal styrke deres ledelseskraft på basis af lokale, relevante, kvantitative og kvalitative data om effekten af kerneopgaven.

14. Topledere og ledere af ledere skal afstå fra detaljeret styring, for eksempel via dokumentations- og proceskrav, for at styrke ledelsesrummet. Der skal være fokus på resultater.

Ledere skal sætte retning
15. Alle offentlige ledere skal først og fremmest have en stærk lederidentitet. Lederidentiteten kan kombineres med en faglig indsigt, men ledelsesarbejdet er det afgørende.

16. Den rolle og det ansvar, som de offentlige ledere har, skal betones stærkere. Det kan opnås ved, at arbejdsmarkedets parter indgår nye aftaler om ledernes løn- og ansættelsesvilkår.

17. Alle offentlige ledere skal kunne sætte meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation. Hvis ikke du vil og kan det, skal du ikke være leder.

18. At sprede og forankre værdierne er blandt lederens allervigtigste opgaver. Det konkrete arbejde med værdier skal være omdrejningspunktet både i at motivere medarbejderne og i styringsdialogen med egen leder.

19. Offentlige ledere skal være synlige indadtil og udadtil. Indadtil for medarbejdere gennem nærvær og tilstedeværelse. Udadtil for borgere og interessenter ved at være tilgængelig og opsøgende.

20. Offentlige ledere skal være i kontakt med det, de leder. Mange steder er ledelsesspændet alt for stort og skal gøres mindre ved at indsætte flere ledere eller arbejde med organiseringen på andre måder.

Ledere skal sætte holdet
21. Politikerne skal ansætte den øverste administrative chef, som får ansvaret for at sætte sit eget hold.

22. Rekrutteringsprocessen skal være professionel med små ansættelsesudvalg.

23. Ledere og medarbejdere, der ikke kan bringes til at præstere tilfredsstillende, skal afskediges.

Ledere skal udvikle sig
24. Der skal gennemføres en dyberegående analyse af indhold, metode og læringseffekt på de formelle, offentlige lederuddannelser.

25. De formelle lederuddannelser skal styrke udviklingen af ledernes personlige praksis og træne ledernes evne til at gribe ind – også når det er svært.

26. Al ledelsesudvikling skal med udgangspunkt i konkrete organisatoriske målsætninger kombinere viden, refleksion og handling. Ledelsesudvikling skal ikke gives som et personalegode.

27. Topledere og ledere af ledere skal gøre en særlig indsats for at udvikle lederidentiteten hos kommende og nye ledere.

28. Offentlige ledere skal tydeliggøre, hvordan de baseret på organisationens ledelsesgrundlag selv bedriver god ledelse, hvordan de oversætter organisationens strategi, og hvilke personlige værdier deres ledelse bygger på.

Find hele kommissionens rapport her.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lasse Jacobsen

Kommunaldirektør, Viborg Kommune
cand.scient.adm. (Aalborg Uni. 1988)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024