Regeringen vil nedsætte 12 kommissioner, udvalg og ekspertgrupper

SVM-regeringen bryder med Anders Fogh Rasmussens linje fra 2001, siger Altingets chefredaktør, efter den har nedsat 12 kommissioner, råd og udvalg i det nye regeringsgrundlag.

Kommissioner kan være et redskab, der bliver taget i brug på områder, hvor partierne – her Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – har haft svært ved at nå til enighed, forklarer professor Peter Munk Christiansen.
Kommissioner kan være et redskab, der bliver taget i brug på områder, hvor partierne – her Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – har haft svært ved at nå til enighed, forklarer professor Peter Munk Christiansen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Katrine Falk Lønstrup

Levevilkår for personer, der sælger sex, hjemsendelsen af ledende FE-medarbejdere og indretningen af sundhedsvæsenet.

Det er nogle af de områder, der skal undersøges i de i alt 12 kommissioner, udvalg og ekspertgrupper, som den nye SVM-regering planlægger at nedsætte.

Mere konkret er der tale om tre kommissioner, fire udvalg, to partnerskaber, en ekspertgruppe, et råd og en arbejdsgruppe, fremgår det af det 58 sider lange regeringsgrundlag.

Fakta

De 12 kommissioner, udvalg og ekspertgrupper:

 • Strukturkommissionen
 • En kommission for det gode børne- og ungdomsliv
 • En FE-undersøgelseskommission
 • Et udvalg til undersøgelse af fremtidens velfærdsinstitutioner
 • Et ekspertudvalg om uddannelse gennem hele arbejdslivet 
 • Et ekspertudvalg om ny struktur for busbetjening i Danmark 
 • Et sagkyndigt udvalg om en ny offentlighedslov 
 • En Arbejdsgruppe om levevilkår for personer, der sælger sex 
 • Et partnerskab om dansk landbrug 
 • Partnerskabet ’Sammen om klimaet’ 
 • En ekspertgruppe om Justitsministeriets ressort og arbejde
 • Et råd om kunst og kulturs bidrag til at løse tidens store kriser

Læs mere om de forskellige rådgivende udvalg i bunden af artiklen.

 

 

Det er "et vidunderligt stykke modellervoks, som er populært og aldrig helt går af mode, fordi en regering kan bruge det til rigtig mange forskellige ting," siger professor Peter Munk Christiansen. Han er leder af Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og forsker i politik og forvaltning.

Beslutningsforberedende funktion 

Selvom kommissioner indimellem er blevet omtalt som syltekrukker, fordi de er blevet brugt til at skubbe ofte upopulære beslutninger langt ud i fremtiden, er det typisk ikke tilfældet, når man præsenterer dem som del af et regeringsgrundlag, vurderer professoren.

Et regeringsgrundlag skal nemlig pege fremad, og derfor er der nok snarere tale om udvalg og kommissioner, der er mere beslutningsforberedende: 

"Det er ofte udvalg og kommissioner, som har en næsten teknokratisk funktion. Det vil sige, hvor regeringen vil blive klogere på, hvordan den kan løse et eller andet ofte kompliceret problem, og hvor der bliver dannet et fagligt grundlag for en beslutning," siger Peter Munk Christiansen.

I den forbindelse kan det også være et redskab, der bliver taget i brug på områder, hvor partierne – her Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – har haft svært ved at nå til enighed, eller hvor der er brug for at "modne nogle upopulære beslutninger":

"En kommission kan på den måde gå forud for nogle upopulære politiske beslutninger. Det så vi for eksempel med Velfærdskommissionen tilbage i starten af 00’erne," siger Peter Munk Christiansen, der dog understreger, at der ikke altid er en god idé med den fremgangmåde:

"Hvis det er meget upopulære beslutninger, kan det betyde, at folk kan nå at mobilisere så meget til modstand, at uanset hvad en kommission siger, så kan man ikke gennemføre det."

Læs også

Brud med Foghs linje 

Det var Anders Fogh Rasmussen, der nedsatte Velfærdskommissionen. Han blev ellers mest kendt for at nedlægge en lang række råd, nævn og kommissioner, så politikerne – ikke eksperterne – skulle bestemme. 

SVM-regeringens nye grundlag markerer derfor et bud med den linje, som Fogh slog fast i sin første nytårstale for 21 år siden. Det mener Jakob Nielsen, der er ansvarshavende chefredaktør på Altinget. 

"Tag for eksempel det råd, der skal 'afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen'. Den var ikke gået under Fogh," siger han. 

Tag for eksempel det råd, der skal 'afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen'. Den var ikke gået under Fogh.

Jakob Nielsen
Chefredaktør på Altinget
Ligesom professoren peger chefredaktør Jakob Nielsen på, at de mange råd, nævn og kommissioner i regeringsgrundlaget kan være et udtryk for, at det er den brede regerings metode til at "krabbe sig i retning af enighed om svære spørgsmål".  

"Et andet bud er, at det er mere eller mindre bevidst opgør med den populisme, som både Fogh og Mette Frederiksen har været repræsentanter for, og som foregiver, at der er relativt nemme svar på nogle svære spørgsmål, hvis bare den politiske vilje er til stede," siger han. 

Et tredje bud er, at regeringen faktisk ønsker at åbne sig mod samfundet i forsøget på at finde løsninger på tidens svære spørgsmål.  

"Den slags risikerer altid at ende med lange rapporter, ingen læser, men hvis det gribes rigtigt an, kan det tilføje en ny dimension til politik. En dimension, der står i kontrast til den fornemmelse af magtfuldkommenhed, som har fyldt meget siden 2001," lyder det fra Jakob Nielsen.

Få overblik over alle de rådgivende udvalg, regeringen har nedsat, her. 

Strukturkommission

Regeringen vil nedsætte en strukturkommission, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag, som opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Kommissionen vil blive nedsat inden udgangen af 1. kvartal 2023 og skal afrapportere i foråret 2024, så følgelovgivning kan behandles i folketingssamlingen 2024/25. 

Kommission for det gode børne- og ungdomsliv 

Regeringen vil nedsætte en kommission for det gode børne- og ungdomsliv, der skal foreslå anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, og hvordan robusthed og myndiggørelse styrkes. Kommissionen skal også se på indflydelsen fra sociale medier og andre større samfundstendenser. 

FE-undersøgelseskommission 

Regeringen vil nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. Kommissionen skal undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn ved hjemsendelsen. 

Udvalg til undersøgelse af fremtidens velfærdsinstitutioner 

Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal belyse og undersøge forskellige former og muligheder for fremtidens velfærdsinstitutioner, herunder modeller, hvor velfærdsinstitutioner er selvstyrende enheder med egen bestyrelse og driftsøkonomi og med frihedsgrader som private virksomheder eller selvejende institutioner. Udvalget skal starte med at belyse ældreområdet. 

Ekspertudvalg om uddannelse gennem hele arbejdslivet 

Der nedsættes et ekspertudvalg, der skal bidrage med viden om barrierer for uddannelse gennem hele arbejdslivet. 

Ekspertudvalg om ny struktur for busbetjening i Danmark 

Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark. Den nye struktur skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafikselskaber ejet af kommuner og regioner.

Sagkyndigt udvalg om en ny offentlighedslov 

Regeringen vil nedsætte et sagkyndigt udvalg, der skal skabe grundlag for, at der kan fremsættes forslag til en ny offentlighedslov, der giver offentligheden bedre mulighed for at få indsigt i de politiske beslutningsprocesser. 

Arbejdsgruppe om levevilkår for personer, der sælger sex 

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe om levevilkårene for personer, der sælger sex. 

Partnerskab om dansk landbrug 

Regeringen vil derfor nedsætte et partnerskab med landbrug, fødevaresektor, naturorganisationer, forbrugerorganisationer og kommuner, som skal komme med oplæg til en samlet visionsplan for dansk landbrug. 

Partnerskabet ’Sammen om klimaet’ 

Regeringen vil etablere partnerskabet ’Sammen om klimaet’, der skal understøtte en accelereret klimahandling på tværs af stat, kommuner og regioner, civilsamfund og erhvervsliv med vægt på det borgerrettede. 

Ekspertgruppe om Justitsministeriets ressort og arbejde

Regeringen vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal gennemføre en analyse af Justitsministeriets ressort. Ekspertgruppen skal på, hvordan der i Justitsministeriets arbejde kan være skærpet fokus på blandt andet understøttelsen af de centrale demokratiske organer i samfundet, borgernes retssikkerhed, ordentlig forvaltning og rammerne omkring god regeringsførelse. Ekspertgruppen skal derudover se på, hvordan der kan etableres et nyt Ministerium for National Sikkerhed. 

Råd om kunst og kulturs bidrag til at løse tidens store kriser 

Regeringen vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.

Fakta

Flere eksisterende kommissioner

De 12 kommissioner, udvalg og øvrige grupper, regeringen vil nedsætte, kommer oven i flere, der allerede er nedsat, og som nu fortsætter deres arbejde med enten det samme eller et justeret mandat. Det drejer sig om følgende:

Ekspertgruppen for en grøn skattereform blev nedsat i 2020, skal fremlægge forskellige scenarier for at nå målet om 55-65 procents reduktion i land- og skovbrugssektoren i 2030 i forhold til 1990. Det er på den baggrund, regeringen senere vil fremlægge et forslag til klimaafgift på landbruget. 

Reformkommissionen, der blev nedsat i oktober 2020, skal færdiggøre sit arbejde og komme med yderligere anbefalinger til at øge den strukturelle beskæftigelse. 

Ekspertudvalget for fremtidens erhvervsstøtte, der blev nedsat i februar 2022, skal fortsat komme med anbefalinger til at skære i erhvervsstøtten. Men udvalgets opgave bliver nu justeret, så den består i at finde besparelser for to milliarder kroner – mod 3,5 milliarder kroner tidligere – til gengæld skal de besparelser bidrage til at løfte arbejdsudbuddet med 4.000 personer frem mod 2030. 

Fiskerikommissionen, der blev nedsat i juli 2022, fortsætter, og deadline fremrykkes til 1. oktober 2023. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at den åbne kystfiskerordning og et eventuelt trawlforbud i Bælthavet nu også skal indgå i Fiskerikommissionens arbejde.

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet, der blev nedsat i maj 2022, vil fortsat præsentere sine anbefalinger ved udgangen af 2023. Regeringen vil på den baggrund sætte gang i tiltag, der skal sikre mere personale og bedre arbejdsmiljø. 

Medieansvarsudvalget, som blev nedsat i august 2022, skal ifølge regeringsgrundlaget nu undersøge, hvordan rammerne omkring mediernes, bloggeres og influenceres ansvar skærpes og gøres mere tidssvarende med henblik på at styrke borgernes digitale retssikkerhed. 

Lønstrukturkomitéen skal færdiggøre sit arbejde, og regeringen vil herudover igangsætte et forberedende arbejde, som forhandlingerne kan tage afsæt i efter afslutningen af de kommende private overenskomstforhandlinger. Komitéen skulle egentlig have færdiggjort sit arbejde inden udgangen af 2022, men regeringen har nu udskudt fristen til udgangen af juni 2023.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Munk Christiansen

Professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1983), ph.d. i statskundskab (Aarhus Uni. 1988)

Jakob Nielsen

Ansv. chefredaktør, Altinget
journalist (DMJX 1998)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024