Det Økologiske Råd: Der sidder uden tvivl en elmotor i fremtidens bil

DEBAT: Uanset hvor fejlslagen en politik vi har på området, er elbilerne fremtidens løsning. Kineserne ved det allerede. Spørgsmålet er, hvornår Danmark følger trop, skriver to fagfolk i Det Økologiske Råd. 

Af Christian Ege og Jeppe Juul
Sekretariatsleder og transportmedarbejder i Det Økologiske Råd

”Der er tegn på, at elbilerne står over for et mindre gennembrud i Danmark.”

Det er de første ord i den aftale, der har betydet, at antallet af elbiler i Danmark nu går tilbage. For fem år siden var vi i front. Nu er vi bagerst i køen, når elbilproducenterne vælger, hvor de skal bruge penge på at markedsføre elbiler, hvor de efteruddanner deres personale og i det hele taget udbyder elbiler til salg.

Vi var lige ved at komme i gang. Staten havde givet million-støtte til en række forsøgs- og demonstrationsprojekter, og en række virksomheder og større flådeejere havde satset betydelige beløb på at flytte markedet.

Men et ministerielt fejlskøn og manglende vilje i regeringen førte til en politisk aftale, der lagde al udvikling i graven. Fremsynede virksomheder står nu med et meget lille hjemmemarked i tilbagegang. Større udviklingsprojekter går udenom Danmark, og CO2-udledningen fra vejtransporten fortsætter med at stige.

Ligeværdig beskatning 
Prisdannelsen på en elbil er anderledes end for andre biler.

Hvis en bilproducent ikke vil tabe penge på at sælge en elbil, bliver han nødt til at tage en større avance på salget af elbilen i forhold til bilen med forbrændingsmotor. Det skyldes, at indtjeningen fra service og vedligehold er markant lavere for elbiler, samtidig med at det er netop her, at bilproducenterne normalt tjener de fleste af deres penge.

Når vi i Danmark primært beskatter bilens købsværdi, beskatter vi derfor reelt elbiler hårdere end andre biler. En mere reel ligeværdig beskatning af elbiler kan opnås ved at flytte beskatningen fra selve købet af bilen (hvor elbilen er værdisat dyrere) til en løbende afgift (hvor omkostningerne til drift er markant lavere for elbiler).

Fremtidens bil er på el
Der sidder en elmotor i fremtidens biler. Uanset hvor fejlslagen en politik vi har på dette område i Danmark.

Og det er der gode grunde til. Elmotoren er markant mere energieffektiv end forbrændingsmotoren. Det er nemt og hurtigt at indfase vedvarende energi i ’brændstoffet’, og den har en markant mindre støj- og luftforurening. Og med det markante prisfald, der har været på batterier, er det sandsynligt, at mange producenter vil springe mellemtrinet med hybridbiler over. 

Bilproducenterne investerer i øjeblikket enorme beløb på elbiler og batterier. Mercedes har for eksempel investeret 75 milliarder kroner og regner med, at hver fjerde eller femte bil, de sælger allerede i 2020, vil være en elbil.

I Kina, hvor de både kæmper med at nedbringe CO2- og luftforureningen, arbejder de i øjeblikket med ambitiøse mål for, hvor mange af de solgte biler, der skal være elbiler. Mål så ambitiøse, at Angela Merkel har bedt kineserne om at slække på målene, så de tyske bilproducenter kan følge med.

Vær fair: Sæt en udløbsdato
Vi kan stadig gøre biler med forbrændingsmotor markant mere brændstofeffektive, og vi kan til en vis grad erstatte en del af det fossile brændstof med reelt bæredygtige biobrændstoffer. Vi kan bruge biogas til tunge køretøjer, men vi har ikke nok biogas til også at drive personbilerne. Og helt grundlæggende er forbrændingsmotoren ikke den egentlige løsning. 

Som forbruger er det vanskeligt at orientere sig om den fremtidige udvikling indenfor bilmarkedet. Ligesom med andre samfundsmæssigt nødvendige teknologiskift vil det være rimeligt, at Christiansborg giver en rettidig udmelding om, at forbrændingsmotorens dage er talte. Så kan man som forbruger indrette sig derefter, så man ikke pludselig står med et kæmpe værditab på eksempelvis en dieselbil.

Sæt en udløbsdato på nye biler med forbrændingsmotor, som man er på vej med i andre lande. Det skaber klarhed og tryghed for danskernes bilkøb.

Fejllæsningen i regeringen af udviklingen i elbilsmarkedet har haft store konsekvenser. Alle kan lave fejl, men den største fejl er ikke at forsøge at rette op på de fejl, man laver. Dér venter vi stadig på regeringen.  

Forrige artikel Elbil-alliance: Lad kommunerne bestemme elbil-rabatten Elbil-alliance: Lad kommunerne bestemme elbil-rabatten Næste artikel Debra: Permanent håndværkerfradrag centralt for grøn omstilling Debra: Permanent håndværkerfradrag centralt for grøn omstilling
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.