LAU'er: Liberalismen kan sagtens være klimaets ideologi

DEBAT: De unge fravælger Liberal Alliance, fordi partiet ikke blander sig nok i klimadebatten. Men så længe vi ikke gør det, overlader vi arenaen til panikagtige løsninger, der begår mord på alt, hvad der hedder liberale principper, skriver Claes Kirkeby Theilgaard.

Af Claes Kirkeby Theilgaard
Medlem af Liberal Alliances Ungdom

Med afsæt i den seneste måling om unge vælgeres partitilhørsforhold her på Altinget erklæres det, at Liberal Alliance har mistet rollen som ‘de unge vælgeres darling’. På den ret korte tid fra sommeren sidste år og til januar 2019 har LA tabt 7 procentpoint af de 18-24-årige. Fra 16,6 til 9,6 procent. Det er lidt af et fald.

Valgforsker Kasper Møller Hansen påpeger, at LA's manglende engagement på klimafronten kan være en del af forklaringen. Som ung liberal kan jeg være tilbøjelig til at give ham ret.

Når jeg snakker med mine politisk interesserede bekendte, får jeg ofte kastet i hovedet, at LA og tilhørende ungdomsafdeling er en forsamling af klimaskeptikere, der helst så den kulsorte røg fortsætte fra skorstenene. Heldigvis er vi så meget mere end det. Eller rettere: Det burde vi være.

For jeg kan godt forstå dem, der synes, at det liberale projekt kan virke uforeneligt med en løsning på klimaproblematikken. Mange liberale aktører, prominente såvel som mindre prominente, negligerer klimaet. Det er en fejl. Vi behøver ikke at tilslutte os de værste dommedagsprofetier, men vi bliver nødt til at anerkende, at klimaforandringer er et problem, der skal tages hånd om.

Så længe vi ikke blander os i klimakampen, overlader vi arenaen til panikagtige og hovedløse løsninger, der begår mord på alt, der hedder liberale principper og et frit marked. Det kan ingen være tjent med.

Derfor vil jeg nu præsentere et udkast til den liberale klimapolitik, som de unge efterspørger.

Ikke adfærdsregulerende afgifter
Grundlæggende mener vi liberale, at økonomisk vækst og en løsning på klimaudfordringerne godt kan gå hånd i hånd. At fortsat økonomisk vækst netop er vejen frem, også i forhold til klimaet.

I et klimapolitisk landskab, der efterhånden kan være præget af mange følelser og mavefornemmelser, er den liberale klimapolitik det rationelle og markedsbaserede alternativ. Tit kan debatten være præget af kortsigtede løsninger, der slynges ud for at forvisse vælgerne om, at der gøres noget. Men når det kommer til klimaet, skal vi ikke hoppe over, hvor gærdet er lavest. Vi skal derimod være langsigtede og vælge de løsninger, der rent faktisk kan rykke noget – også på sigt.

Det er en liberal kernesag, at alle negative eksternaliteter skal kompenseres for gennem afgifter. Markedet kan meget, men kan ikke altid tage højde for forurening af forskellig art.

Derfor bør vi pålægge afgifter, der kompenserer for lige nøjagtig den mængde forurening, som for eksempel en agurk eller en flytur forårsager.

En ting, vi aldrig skal gøre, er derimod at pålægge afgifter, hvis eneste formål er at være adfærdsregulerende eller at skrabe penge ind til statskassen. Skal der lægges afgifter, skal det ske på et uvildigt, fagligt og velovervejet grundlag.

Ophæv forbuddet mod atomkraft
Vi skal ikke favorisere eller udelukke særlige løsninger, som vi gør det nu. Staten skal lave nogle rammer, inden for hvilke forbrugere og private aktører kan agere. Det betyder, at staten ikke skal tage skyklapperne på og favorisere én bestemt teknologisk løsning med særlige subsidier til for eksempel vindmølleindustrien.

Det betyder også, at vi skal ophæve forbuddet mod atomkraft. Ikke fordi atomkraft nødvendigvis er hele løsningen lige nu, men fordi vi ved at håndhæve forbuddet fuldstændigt udelukker, at det kan blive en del af en samlet løsning på klimaudfordringerne.

Hvis bæredygtige energiformer virkelig skal kunne konkurrere med de fossile, kræver det investeringer i research og udvikling, ikke tilskud til driftsomkostninger. Med statslige subsidier forskelsbehandler vi og forvrænger på skadelig vis konkurrencen. Det kan betyde, at vi holder ufordelagtige energiløsninger kunstigt i live, mens vi holder andre og bedre løsninger nede.

Den liberale tretrinsraket
Samtidig bør vi investere meget mere i fri forskning og teknologiudvikling, end vi gør i dag. Sådan kan vi opfinde nye og bedre løsninger, der derefter kan blive udbudt på markedsvilkår i en fri konkurrence. Danmark har en stolt tradition for at være et innovativt foregangsland, og også på teknologi i relation til energiformer og klima kan økonomisk vækst og klimakampen kombineres til fordel for alle – og vores jordklode.

Det er altså især disse ben, som den liberale klimapolitik bør stå på: kompensering for negative eksternaliteter, fri konkurrence mellem energiformer og større investeringer i fri forskning og teknologiudvikling. En sådan tretrinsraket er både liberal og en løsning på de klimaudfordringer, vi står over for.

Fremover skal vi liberale turde at fremhæve den liberale løsning på klimaproblematikken. For den findes, og den er vejen frem. Liberalismen har hidtil været fremgangens ideologi. Det skal den også til at være på klimaområdet.

Forrige artikel Klaus Bondam: Lad os sætte et mål om en million elcykler i 2030 Klaus Bondam: Lad os sætte et mål om en million elcykler i 2030 Næste artikel Morten Helveg: Pinligt, at Danmark ikke lever op til egne klimamål Morten Helveg: Pinligt, at Danmark ikke lever op til egne klimamål