Erhvervsleder: Kvinder skal i fokus i den kommende iværksætterstrategi

Ny strategi bør indeholde en handlingsplan for at hjælpe kvindelige iværksættere. Men det lader til, at erhvervsminister Morten Bødskov har nogle alvorlige blinde vinkler, skriver Jeanette Carlsson. 

Vi må konstatere, at erhvervsministeren, i de udtalelser han er kommet med i forbindelse med varslingen af den kommende nationale strategi, afslører, at han har nogle alvorlige blinde vinkler eller risikerer at få dem, skriver Jeanette Carlsson
Vi må konstatere, at erhvervsministeren, i de udtalelser han er kommet med i forbindelse med varslingen af den kommende nationale strategi, afslører, at han har nogle alvorlige blinde vinkler eller risikerer at få dem, skriver Jeanette CarlssonFoto: Ida Marie Odgaard
Jeanette Carlsson

Det er naturligvis ubetinget godt, at erhvervsminister Morten Bødskov vil prioritere etablering af bedre rammevilkår for dansk iværksætteri og i den forbindelse have særligt fokus på vilkårene for kvinder.

Det er tilsvarende godt, at Erhvervsministeriet i den forbindelse har gennemført en analyse til at afdække, hvor udfordringerne ligger, for således at kunne målrette indsatsen.

Der skulle ligge en konkret strategi i pipelinen, som vil blive udarbejdet i sparring med en bred vifte af stakeholders med repræsentation af såvel iværksættere, investorer, virksomheder og så videre.

0:000:00