Jens Rohde: EU's landbrugsbudget trænger til radikal nytænkning

DEBAT: Kampen om det kommende syvårige budget for det europæiske landbrug er i fuld gang. Og her skal vi tænke indhold før økonomi, så landbrugsbudgettet kan gøre gavn for miljøet, sundheden og dansk landbrugs konkurrenceevne, skriver Jens Rohde (R).

Af Jens Rohde (R)
Medlem af Europa-Parlamentets landbrugsudvalg

Kampen om fremtidens landbrugsstøtte er i fuld gang i Bruxelles. Forhandlingerne om det kommende syvårige budget varsler altid store arbitrære sværdslag om finansieringen af de europæiske landbrug.

Nogle lande, herunder Danmark, vil skære, mens andre for alt i verden kæmper for at bevare samme niveau. Resultatet bliver desværre alt for ofte en tiltagende re-nationalisering, hvor landmænd i nogle lande oplever nedskæringer i den direkte støtte, mens andre landes landmænd får overført penge fra landdistriktsmidlerne som kompensation fra deres egne regeringer.

Jeg plejer at sige det sådan: Hvis der skæres i landbrugsstøtten, og der ikke står franske landmænd og brænder fødevarer af foran Europa-Parlamentet, så er der grund til bekymring for Danmark. Det var nøjagtig, hvad der skete sidst.

Jeg er i princippet klar til at afvikle landbrugsstøtten, men ikke på bekostning af en fælles landbrugspolitik og lige konkurrencevilkår. Sandheden er, at europæisk landbrugsstøtte ikke forsvinder med afvikling af EU-landbrugsstøtte.

Med erfaringerne fra sidst in mente ville det derfor i min optik være en langt mere konstruktiv tilgang til budgetforhandlingerne på landbrugsområdet, om Folketinget, dansk landbrug og miljøorganisationerne samledes og forsøgte at nå til enighed om nogle strategiske mål, som regeringen og vi parlamentarikere kunne kæmpe for i fællesskab.

Europæisk landbrug er en del af løsningen
Jeg har fremsendt forslag til Kommissionen om at formulere strategiske målsætninger for at øge økologisk produktion, dyrevelfærd og frembringelse af sunde fødevarer samt nedbringelse af brugen af pesticider, antibiotika og CO2-udledning.

Ved at lave et indholdsmæssigt fokus og ved at diskutere, hvad vi vil prioritere vores landbrugsmidler til, vil vi kunne rykke på en fælles dagsorden, som vil være meget vanskelig for andre regeringer at komme uden om.

Og med den standard, som dansk landbrug helt overordnet har, vil et sådan fokus også i sidste ende være til gavn for dansk konkurrenceevne inden for landbrug og fødevarer. Samtidig vil det blive tydeliggjort, at europæisk landbrug er en del af løsningen på en række samfundsmæssige udfordringer og ikke en del af problemet.

Indhold før økonomi. Det vil være en radikal forandring i tilgangen til europæisk landbrugsdiskussion, men det er også radikal nytænkning, vi har brug for, hvis ikke vi igen skal stå med et landbrugsbudget, som hverken gavner miljøet, sundheden eller dansk landbrugs konkurrenceevne.

Forrige artikel Professor: Jeg bliver angrebet, hver gang jeg går imod menneskeretsmiljøet Professor: Jeg bliver angrebet, hver gang jeg går imod menneskeretsmiljøet Næste artikel Debat: EU er til skade for freden Debat: EU er til skade for freden
  • Anmeld

    john Jørgensen · pensionist

    Klimaproblemet?

    Jens Rohde ser ikke landbugspolitikken som en spiller i arbejdet for et bedre klima, altså max 1.5 grad global opvarmning. Landbruget er ellers et af de få (det eneste?) håndtag vi kan dreje på for at sænke CO2 i atmosfæren. Samtidig kan landbrugsjorden holde vand, næringsstoffer, kemikalier og jordpartikler tilbage, til gavn for landbrug, biodiversitet og samfund. Plantevæksten kan endda afkøle planeten her, så vi får lidt ekstra tid til at udfase fossil brændstof. En gruppe danske landmænd er med i front, de sparer, udover det allerede nævnte, store summer i egen bedrift, og står stærkere end konventionelle kolleger, især i år med ekstremvejr. Se evt www.conservationagriculture.dk