Forskere: Honningproduktion truer de vilde bier

DEBAT: Biodiversitet har førsteprioritet for beskyttede naturområder. Alligevel tillader myndighederne, at kommerciel biavl ødelægger biodiversiteten i disse områder, skriver forskere fra Aarhus og Københavns Universitet. 

Af Rasmus Ejrnæs, Beate Strandberg, Morten Tune Strandberg og Hans Henrik Bruun
Hhv. seniorforskere og seniorrådgiver ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, samt lektor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet

Der er stærkt stigende politisk fokus på biodiversitetskrisen.

Der var sat et mål om at standse tabet af biodiversitet i 2010, og Danmark havde tiltrådt dette mål. Da året oprandt, viste en national undersøgelse, at tilbagegangen fortsatte.

Senest er det de flyvende insekter og i særdeleshed bierne, som har været i søgelyset, efter en tysk undersøgelse viste tab af mere end 70 procent af biomassen af flyvende insekter på blot 30 år.

Opmærksomheden på vilde bier har blandt andet medført kampagner for tiltag, som netop kan gavne de mange arter af bier – senest fra Landbrug og Fødevarer.

Menneskers behov forringer levesteder for vilde dyr
Biodiversitetskrisen skyldes, at vi mennesker anvender plads og naturressourcer til at tilfredsstille vores behov – først og fremmest for fødevarer, boliger og infrastruktur, men til dels også for friluftsliv.

Herved forringes levestederne for de mange vilde dyr, planter og svampe, som gennemgående har nogle helt andre behov end mennesker.

Kommerciel biavl er – sammen med hønseavl og korndyrkning – eksempler på, hvordan vi mennesker er blevet dygtige til at udnytte naturressourcer til at dække vores behov. 

Honningbier udkonkurrerer vilde bier
For at producere et enkelt glas honning besøger honningbierne omtrent to millioner blomster, som de helt eller delvist tømmer for nektar og pollen.

Herved tager honningbierne en ressource, som ellers kunne understøtte livskraftige bestande af nogle af de mere end 280 arter af vilde bier, som er kendt fra Danmark, og hvoraf mange er truede.

Af denne grund advarede en gruppe biodiversitetsforskere i november 2017 i Altinget på baggrund af de nyeste internationale forskningsresultater om de negative konsekvenser for vilde bier af konkurrencen fra honningbier.

Forskerne anbefalede, at man ud fra den eksisterende viden og et forsigtighedsprincip burde regulere biavl i beskyttede naturområder.

Siden er der publiceret nye undersøgelser, der dokumenterer de negative effekter af honningbier på forekomst og overlevelse af vilde bier. Der er derfor evidens for, at konkurrence fra honningbier forekommer og har negativ effekt på bestanden af vilde bier.

Selvom ingen myndigheder i Danmark har afsat midler og prioriteret kortlægningen af de vilde biers levesteder, kan vi med stor sikkerhed sige, at sjældne og truede arter er hyppigst i beskyttede naturområder.

Det er derfor indlysende væsentligt, at disse naturområder friholdes fra kommerciel biavl.

Læs, hvad politikere og Danmarks Biavlerforening mener om sagen, her.


 
Samarbejde med naturen, men til fordel for landmanden
Føromtalte faglige anbefalinger har ikke ført til, at Miljø- og Fødevareministeriet har ændret i sin praksis om tilladelse til opsætning af bistader i beskyttede naturområder – hverken i beskyttede naturtyper, i statsejede naturområder, i nationalparker eller i de internationalt beskyttede Natura2000-områder.

Tværtimod gives fortsat tilladelse til opstilling af hundredevis af bistader i naturområder, og der produceres ”nationalparkhonning” som aldrig før.

Desuden har man gjort det endnu mere lukrativt at producere honning i naturområderne ved at sænke afstandskravet til sprøjtede marker for økologisk honning, således at man også kan producere økologisk honning i beskyttede naturområder.

Økologisk Landsforening har som erklæret værdigrundlag, at man samarbejder med naturen.

Det er åbenbart et samarbejde, som kun omfatter den lille del af naturen, som er nyttig for landmanden.

Vores naturinteresse gavner ikke biodiversiteten 
Konfronteret med kritikken fra forskerne har beslutningstagerne i stedet for at lade usikkerheden komme de truede arter til gode i internationale naturbeskyttelsesområder brugt usikkerheden om de kvantitative effekter på bestande af vilde bier som figenblad for at fortsætte den kommercielle udnyttelse af de vilde blomsters nektar og pollen.

Hele historien om biavl i beskyttede naturområder handler i virkeligheden om et dybereliggende problem i vores forståelse af og vilje til handling, når det gælder biodiversitetskrisen.

Vi bilder os vedvarende ind, at vores naturinteresse gavner biodiversiteten. Det ville være dejligt, hvis det forholdt sig sådan, men i reglen er det lige omvendt.

Biodiversiteten lider under, at vi mennesker tilpasser naturen til vores behov ved at dyrke jorden, dræne, kystsikre, slukke naturlige brande, plante og fælde træer, tynde bevoksninger, regulere de store pattedyr, indhegne og overgræsse naturarealerne, bygge huse og veje og så videre.

Det er en svær historie med bierne – ikke mindst fordi almindelige borgere generelt opfatter bierne som nyttige og naturvenlige dyr, der producerer et naturprodukt, som er godt at spise.

Måske er det grunden til at NGO’erne har tabt pusten i opgøret med lige netop denne landbrugsinteresse i at udnytte den danske natur.

Myndigheder ignorerer videnskabelig evidens
Det er kun en lille del af Danmarks areal, som er beskyttet natur, og der er ingen tvivl om, at biavl i beskyttet natur har negative konsekvenser for biodiversiteten.

Usikkerheden gælder alene, hvor store konsekvenserne er. Derfor er vores anbefaling fortsat at friholde beskyttede naturområder for biavl.

Formålet med naturbeskyttelsen er jo netop, at biodiversiteten har førsteprioritet, og områderne bør derfor friholdes for ødelæggelse som følge af kommercielle interesser.

Det er ikke et videnssamfund værdigt, at myndigheder og organisationer åbenlyst ignorerer videnskabelig evidens, der ikke lige passer i deres kram.

Forrige artikel Landmand: Kære politikere, nu skal I vise, at samfundet vil landbruget Landmand: Kære politikere, nu skal I vise, at samfundet vil landbruget Næste artikel ALT-kandidat: Der skal stilles klimakrav til landbruget ALT-kandidat: Der skal stilles klimakrav til landbruget
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Pesticider, økologi, og biodiversitet

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Bekæmpelse af skadedyr og ukrudt af hensyn til naturens vilde organismer

  Det synes som om at folk nu om dage fuldstændigt har glemt, at bekæmpelse af ukrudt og skadedyr primært er en gestus det naturelsende samfund viser de vilde planter og dyr samtidig med, at det bestræber sig på at producere hverken mere eller mindre end nødvendigt, for at alle kan opleve at besidde et tilstrækkeligt overskud til at betragte naturen som en uudtømmelig kilde til underen og dyb fascination frem for at se denne som en trussel mod ens egen eller ens families eksistens.

 • Anmeld

  stig richard hansen · naturelsker

  Vilde bier

  Vilde bier må have første prioritet - det samme gælder al anden natur, der skades af menneskeskabte ønsker om at udnytte denne natur mere, end den kan bære og overleve.
  Landmænd skaber jo store ørkenområder, hvor kun en slags planter ønskes at bestå til skade for biodiversiteten. Landmændene vil jo have et landbrug, der passer til deres store maskiner og ikke til vores natur med mangfoldighed....og det giver politikerne dem så lov til. Hvorfor? Fordi politik ene og alene er blevet et spørgsmål om penge.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer

  Honning er en betinge !!!!

  Den vilde natur og vilde bier er naturens skattekarmer !!!!!!!!!
  Drop tilskud til giftlandbrug !!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Irmgard Kolb

  forskning?

  Det jeg kan læse er, at forskningen om konkurrencen ligger i beregningen, hvor mange blomster honningbien besøger for at få et glas honning. Derfra udleder man så, at honningbier tager føden fra de vilde bier.
  Det kalder jeg ikke seriøs forskning

 • Anmeld

  Jan karlsen

  Bier og grundvandet

  De der landbrug og fødevare er da rent bluff. Lobbyisme når det er værst. Det er jo ikke monokulturen der er giftig. Men det man sprøjter på planter. Red vores grundvand. Så fat det venstre.

 • Anmeld

  stig richard hansen · Bielsker

  Forskning eller sund fornuft?

  Det er anført, at forskningen på området ikke er seriøs. Alligevel siger sund fornuft mig, at jo større konkurrencen er om føden jo mindre vil der være til hver enkel. Hvis f.eks masser af turister kørte på de danske veje, ville der da alt andet lige være mindre vejbane til en dansk bilist. Det kræver da ikke særlig meget forskning at indse dette.
  Så undlad at kritisere forskningen, når det er indlysende rigtigt, hvad den finder frem til - dette hjælper ikke de vilde bier.

 • Anmeld

  stig richard hansen · Bielsker

  Vild eller tam?

  Jeg vil lige tilføje, at Irmgard Kolb er særdeles aktiv i biavler kredse - tror ikke det er vilde bier, men honningbier, hun interesserer sig for. Der er jo penge i honning....og de vilde bier tager jo føde fra de "tamme".

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Set et utal af artikler- dokumentarer om det. ..Venstrebønderne er svære at lære om fremtiden.

  Bier er absolut essentielt til alt Dansk landbrug.

  Man kunne formentlig tjene milliarder, via at satse loo millioner på bi produktion alene i landbruget?

  Spørgsmålet er vel hvorfor staten ikke går ind her?

  Igen er svaret at mono landbrugskultur koster dyrt..Både i pesticider mv. Man også biavl. Og at svaret er en loo% økologisk omdannelse.

  Den sidste R-S regering fik lavet en undersøgelse, der viste at en sådan omdannelse også vil betyde flere kroner i DK. Men venstrebønderne er imod, for alt som er fremtiden, finder de nymoden og foretrækker bonderøven anno 1880.

 • Anmeld

  Mariette Ulbæk · Freelancer

  Dansk landbrug lader til at være synderen for jordens undergang

  Kære Lisbeth - Dansk landbrug går faktisk for at være et af de mest bæredygtige på planeten. Så når du og andre har fået bønderne slagtet, så skal du og andre have jeres fødevarer fra andre mindre bæredygtige landbrug i andre lande. Du og I andre kender selvfølgelig til præcisionssprøjtning, som er noget af det nyeste inden for sprøjtning. Prøv du at undersøge, hvad der gøres inden for dansk landbrug for at undgå at gøre fortræd. Og med den lave indtjening der er, så tror jeg ikke at bønder ønsker at spendere mere end højst nødvendigt. Og så kender du selvfølgelig også til at en snylter har været den største årsag til honningbiers død i år.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Kære Mariette,

  Din kommentar er yderst uvidende. Og lyder derudover som betalt af Dansk landbrug?

  Jeg har boet en stor del af mit liv i den tredje verden. Og det er intet landbrug så økologisk-GENERELT- som det set der. Naturligvis er der stor manglende viden mht. brug af pesticider mv., som ofte føre til overforbrug. Men din kommentar ulmer af uvidenhed uden lige. Og generelt er det fattigste landbrug, i de fattigste lande, 100% økologisk. Men du har vist ikke rejst for meget i disse lande, som andre blå elitære?

  Naturligvis ser jeg DR, og har set programmerne om præcisions spredning af pesticider for et par dage siden, som før og langt tid siden også?
  . Du er jo , hvad 3 dage gammel nu? Men, ok , det var vi alle engang!

  Honningbiers død er af langt mere alvorlig karakter desværre Mariette. I årtier er der blevet brugt pesticider der har dræbt dem, Og meget lidt at gøre mht. naturlige borgerlige snylter fjender.. som er en del af arbejderbiernes naturlige fjender..


  Småbønderne har vel lidt hårde kår i DK, storbønderne- som jo ejer det meste af Dansk jord- har store tider. EU støtte massiv, mv. En god artikel fra Guardian om det gode ved at UK forlader EU. Og er så 100% korrekt.

  EU støtten til landbruget må stoppe. Ihvertfald til storlandbrugne og de rigeste her. Såvel som en jordreform naturligvis.

  Læs og lær Mariette..
  https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/10/brexit-leaving-eu-farming-agriculture
 • Anmeld

  Mariette Ulbæk

  Har allerede skrevet et svar til dig Lisbeth

  Jeg har allerede skrevet et svar til dig Lisbeth, men jeg kan ikke se det her.

  Lige kort: Hvad er det, du mener jeg er uvidende om?
  Hvor har du din viden om landbruget fra?

  Er abonnent på the Guardian - så har læst artiklen.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  DER ER VELFÆRDSSNYLTTERNE OG ÅLTERNATIVET !!!

  Forureningen har kostet mange dyrs liv !! men hvad med os
  hvornår bliver det vores tur !!! MENNESKET !!!!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Kære Mariette..Håber at gentagelse vil fremme forståelsen.....Her i udvidet form..

  Svaret sådant set allerede...Men igen, og i udvidet udgivelse..

  DK er et af verdens mest intensive landbrug, og mest forgiftet også. Nej, Dansk landbrug går ikke for at være en af de mest bæredygtige, disse eksistere, som allerede beskrevet kun i den tredje verden i dag. Og da kun i de fattigste områder, da de rigeste bruger alt for mange kemikalier.

  Derudover mener jeg du burde studere "honning" lidt mere.."snyltere"-er som gentaget igen, sleepy...ikke hovedårsagen... Du må lære at læse hvad folk skriver, nu for anden gang. Forstå du det anden gang, de dør af landbrugforgiftning, I Dk, OG VERDEN OVER...