Debat

Institut: Vores analyse om udledning af drivhusgasser er ekstremt transparent

REPLIK: Frie Bønder Levende Land kræver ekstra kritisk gennemgang af analyse, som Landbrug & Fødevarer har delvist betalt for. Vi fremlægger alle afgørende tal, skriver forsker.

Hvis dansk landbrug skal opnå CO2-neutralitet, kræver det en række ambitiøse indsatser fra dansk landbrug at møde dette afgørende mål, skriver forsker.
Hvis dansk landbrug skal opnå CO2-neutralitet, kræver det en række ambitiøse indsatser fra dansk landbrug at møde dette afgørende mål, skriver forsker. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Tim Searchinger
Forsker, Princeton University, og seniorforsker, World Resources Institute

Indlægget fra Frie Bønder Levende Land om vores arbejdspapir om CO2-udledninger fra mejeri- og svineproduktion præsenterer meget godt vores konklusioner og påpeger, at det "indeholder både gode og dårlige nyheder" for dansk landbrug.

På den ene side er arbejdspapiret, der er skrevet af forskere fra fire universiteter og World Resources Institute, på linje med én af to store sammenligninger, der tidligere er blevet udgivet, om at dansk mejeri- og svineproduktion ligger i top blandt de lande, der er blevet evalueret i forhold til deres drivhusgasudslip.

På den anden side konkluderer vores analyse sammenlignet med det andet studie, at de forholdsvise forskelle på drivhusgasudslip mellem dansk landbrug og andre landes landbrug er meget mindre.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

Vores studie konkluderer desuden, at CO2-udslippet fra svine- og mejeriproduktion samlet set er meget højere i forhold til andre studier, fordi vi indregner den tabte CO2-lagring fra skove og anden jord, der bliver brugt til at producere foder til kvæg og svin.

Metoden med CO2-skyggepris på arealanvendelse, carbon opportunity cost (COC), er baseret på vores studie 'Assessing the Efficiency of Changes in Land Use for Mitigating Climate Change', der blev udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature i 2018.       

Selvom studiet allerede er blevet gennemgået af eksterne eksperter, er vi åbne for yderligere gennemgang og anerkender de mange usikkerheder i data.

Tim Searchinger, Forsker, Princeton University, og seniorforsker, World Resources Institute

Landmænd trækker i den rigtige retning
Hvilke implikationer har det så? For det første at en for tilbageholdende strategi for at mindske landbrugets påvirkning af klimaforandringerne gør, at forbrugerne så må spise færre mejeriprodukter og mindre kød.

For det andet at danske landmænd lader til at trække i den rigtige retning, hvad angår CO2-reduktion, og så længe folk (i Danmark såvel som i udlandet) fortsætter med at forbruge mælk eller svinekød, så vil CO2-reduktion i den danske produktion alene sandsynligvis ikke føre til bedre klimaeffekter.

For det tredje at dansk svinekød og mælk ikke meningsfuldt kan siges at være bedre i forhold til drivhusgasudslip end andre landes. Danmark kan derfor ikke hvile på laurbærrene.

Dansk mælke- og mejeriproduktion er nødt til at gå efter innovative metoder for både mærkbart at mindske udslippene yderligere og for at vise, at Danmark rigtignok er en bedre klimaperformer end andre lande.

Læs også

Analysen er ekstremt transparent
Indlægget slutter med at påpege, at analysen kræver ekstra kritisk gennemgang, fordi den delvist er betalt af Landbrug & Fødevarer.

Selvom studiet allerede er blevet gennemgået af eksterne eksperter, er vi åbne for yderligere gennemgang og anerkender de mange usikkerheder i data. Derfor er vores analyse ekstremt transparent. Vi fremlægger alle afgørende tal, der bliver brugt til at konkludere, i et appendiks til arbejdspapiret.

Vi er også enige i, at det er naturligt, at læserne kigger på, hvem der har betalt, selvom forfatterne skriver, at konklusionerne både er "gode og dårlige" for dansk landbrug. Landbrug & Fødevarer har betalt mindre end en tredjedel af udgifterne til rapporten.

World Resources Institute er ved at afslutte en længere rapport, der ser på, hvordan dansk landbrug kan opnå CO2-neutralitet. Det kræver en række ambitiøse indsatser fra dansk landbrug at møde dette afgørende mål.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion