Økologisk Landsforening præsenterer klimaudspil: Landmænd kan blive Danmarks næste klimahelte

DEBAT: Som optakt til efterårets klimaforhandlinger offentliggør Økologisk Landsforening nu et klimaudspil, der skal bidrage til at udløse potentialet for klimaomstilling i landbruget. "Ingen i landbruget er i nærheden af at være i mål," skriver formand Per Kølster.

Af Per Kølster
Formand, Økologisk Landsforening

Som den aktuelle tørke og 301 forskere i et åbent brev har mindet os alle om, kalder klimaet på handling. Nu og på alle fronter. Det gælder også vores branche, landbruget, som bidrager med cirka 20 procent af Danmarks klimaaftryk.

Vi i landbruget arbejder på at nedbringe produktionens klimaaftryk, men vi må være ærlige og sige, at ingen i landbruget er i nærheden af at være i mål med klimaindsatsen. Hverken økologer eller konventionelle landmænd.

Det skal der rettes op på. Og vi handler allerede nu. Men landbrugets muligheder for at bidrage i klimakampen er dybt afhængig af den politik, som regeringen og Folketingets partier forhandler færdig her i efteråret.

Det, der indtil videre er lækket fra regeringens klimaudspil, vil ikke støtte landmænd i at udløse potentialet for klimaomstilling i landbruget.  

Medspillere i klimakampen
Som opvarmning til klimaforhandlingerne har Økologisk Landsforening med inddragelse af økologiske landmænd – store og små, fra alle landsdele og alle vores mangfoldige produktionsgrene – formuleret syv principper for en klimapolitik, som, vi mener, vil motivere alle landmænd til at være aktive medspillere i klimakampen. Motivation hos den enkelte er nemlig afgørende for, at der sker handling.

Samtidig efterlyser vi som økologiske landmænd en markant politik, der for alvor baner vej for nye samarbejder og systemskifte (eksempelvis jordfordelingsreform, der gavner klima, miljø og landbrug; recirkulering af næringsstoffer fra husstande og byer til landbruget; logistik for regionale fødevaresystemer med lokal forsyning) og langt mere forskning i nye løsninger og teknologier (som for eksempel robotter drevet af biogas eller el fra solen).

Det vil genskabe byernes relation til deres landbrugsopland, skabe cirkulær økonomi og åbne for mange nye muligheder for landmænd – økologer som konventionelle – til at bidrage til klimaomstillingen.

Styrket klimagaranti i økologi
I udspillet ”Klima Kalder på Handling” sætter vi barren højt. Økologisk Landsforening støtter og arbejder for en ambitiøs klimaindsats i landbruget.

Vi begynder naturligvis med os selv. Økologer er ikke i mål med klimaet. Vi ønsker en styrket klimagaranti i økologi. Vi arbejder derfor for nye klimakrav i de europæiske økologiregler og danske tolkninger, så vi blandt andet kan garantere forbrugerne, at økologerne gør en endnu større indsats for at sænke CO2-niveauet i atmosfæren ved blandt andet at have flere arealer med vedvarende afgrøder som græs og ved at bruge efterafgrøder, som lagrer kulstof i jorden.

Men vi venter ikke på nye regler. Økologer deltager i klimaskoler, laver gårdbaserede klimahandlingsplaner og vil løfte klimaindsatsen med meget konkrete, individuelt valgte klimahandlinger i det, vi kalder ØkoLØFT, som er Økologisk Landsforenings udviklingskoncept for dansk økologi.

Det handler jo ikke kun om regler og planer. Det er handling, der batter.

Vi har kortlagt de ni vigtigste indsatser i økologisk landbrug, og med hundredvis af store og små handlingsmuligheder kan landmanden gøre en betydningsfuld forskel for klimaet. Det er blandt andet binding af mere kulstof, brugen af overskudsvarme i stalde til opvarmning, udvikling af biogasanlæg, alternativer til fossilt brændstof, mere effektiv brug af gødning og sundere køer, der lever længere. Der er så meget, der kan gøres!

Frihed skaber motivation
Vores erfaring er, at landmænd motiveres af et overblik over, hvad de kan gøre. Men motivation fremmes bedst af, at den enkelte landmand samtidig selv får frihed til at vælge, hvilke klimahandlinger han eller hun vil bruge på egen gård for at nå i mål med klimaforbedringer. Derfor er vores tredje princip for en kommende klimapolitik, at frihed skaber motivation. Frihed med (klima)ansvar.

Motivation skabes også af, hvad politik belønner. En mere klimavenlig landbrugspolitik i EU er derfor afgørende for de valg, landmænd træffer. Økologisk Landsforening arbejder for, at den Fælles Europæiske Landbrugspolitik ændres, så passiv støtte til landbrugsarealer erstattes af belønning i form af betaling til landmænd, når de skaber offentlige goder som for eksempel klimaforbedringer, natur og bedre vandmiljø. En indsats i forhold til EU's landbrugspolitik bør indgå i en ny dansk klimapolitik.

Klimamotivation i landbruget skabes også ved at se landbruget som et samlet erhverv, der både omfatter produktion af råvarer og transport, valg af drivmidler, byggeri og energi. Der er et stort potentiale i landbruget for eksempelvis produktion af vedvarende energi og anvendelse af alternativer til fossile brændstoffer.

Når der sættes mål for klimaforbedringer i landbruget, skal landmænd og landbruget naturligvis også have kredit for samtlige positive klimatiltag i det samlede erhverv – også selv om indsatserne retter sig mod andre sektorer som transport, energi eller byggeri. Det styrker incitamentet til handling på flere områder.

Vores sjette princip er, at klimaregulering skal respektere forskellighed i landbruget. Der er meget forskellige løsninger og muligheder for klimaindsatser i planteavl kontra husdyrbrug, og i systemer med lukkede stalde eller hvor dyr kommer ud på græs som i økologien. Det skal undgås, at nye klimakrav kolliderer med andre mål og indsatser, som for eksempel høj dyrevelfærd, hvor dyr kan leve et naturligt liv, kommer udenfor og bidrager til naturpleje. 

Offentlige køkkener viser vejen til klimavenlige måltider
Og endelig skal både producenter og forbrugere af fødevarer støttes i at skabe et klimabalanceret landbrug og kost med færre animalske produkter som kød og mejerivarer. Landbruget og tallerkenen skal være hinandens spejlbillede med en klimamæssigt bæredygtig fordeling mellem animalske og vegetabilske fødevarer.

Økologisk Landsforening arbejder for at fremme en mere klimavenlig kost med mere grønt, mindre kød, sæsonens og regionens fødevarer og markant mindre madspild. Den klimaomstilling er allerede lykkedes i mange offentlige køkkener og private kantiner og restauranter i forbindelse med omstilling til økologi. Når kantiner, producenter og borgere skaber en bedre balance mellem animalske og vegetabilske fødevarer, slår de et slag både for klimaet, og for at der er mad nok til alle i verden.

Klimaet kalder på handling. En ambitiøs klimapolitik skal skabe motivation til handling hos den enkelte landmand og virksomhed. Det kræver høje ambitioner, frihed til at vælge løsninger, anerkendelse for indsatsen samt markante økonomiske incitamenter til omlægning til klimavenligt landbrug.

Samtidig kræver det lovgivning og ressourcer, som baner vej for en række systemskifter, der løfter hele branchen og udvider den enkeltes klimahandlingsrum.

Det drejer sig for eksempel om, at affaldsstrømme bliver til biogas og sender næringsstoffer retur til landbruget og at erstatte fossil energi med el fra sol og vind og biogas fra egen produktion.

Vi kan skabe et klimapositivt landbrug i Danmark. Lad os komme i sving!

Forrige artikel Seges: IFRO's tørkeanalyse ser bort fra helt fundamentale faktorer Seges: IFRO's tørkeanalyse ser bort fra helt fundamentale faktorer Næste artikel Fælles opråb: Nej tak til nyt klimamærke af forbrugerprodukter Fælles opråb: Nej tak til nyt klimamærke af forbrugerprodukter