Plantebranchen: Dansk landbrug skal producere mad til mennesker – ikke dyr

DEBAT: Det nytter ikke at snakke om, at dansk landbrugsproduktion er mindre klimabelastende end udlandets. En ambitiøs klimapolitik må og skal tage udgangspunkt i en total omlægning af vores landbrugsproduktion til fordel for planter, skriver Plantebranchen.

Af Plantebranchen

Plantebranchen er en ny grøn brancheforening for udbydere af plantebaserede fødevarer med foreløbigt 18 danske fødevarevirksomheder som medlemmer, og vi ser frem til at samarbejde med den kommende nye regering om, hvordan vi gennem omlægning af vores kost og fødevareproduktion kan bidrage til at reducere CO2-aftrykket.

Plantebranchen læser valgresultatet som udtryk for, at vælgerne ønsker handling til gavn for klimaet, og derfor er det vores glædelige forventning, at uanset hvem der kommer til at danne regering, vil der være langt mere fokus på CO2-reduktioner i fødevareproduktionen, end vi tidligere har set.

Plantebranchen synes naturligvis, at det er positivt, at der pågår forskelligt arbejde, som skal gøre den animalske produktion mindre CO2-belastende, således som det for eksempel fremgår af den tidligere regerings klima- og luftudspil fra oktober 2018.

Landbruget, regeringen og Folketinget må imidlertid se i øjnene, at uanset hvor meget vi kan gøre den animalske fødevareproduktion mindre klimabelastende, så er der ingen vej uden om at nedbringe den animalske produktion til fordel for den plantebaserede.

Den engelske forsker Joseph Poore udtrykker det meget klart: "I forhold til naturen, klimaet og miljøet er der størst gevinst ved at skifte kødet ud med en plantebaseret kost. Det vil kunne ses næsten omgående." 

Det nytter derfor ikke at fortsætte snakken om, at den danske landbrugsproduktion er mindre klimabelastende end den udenlandske, og derfor skal vi bare fortsætte som hidtil. Det må høre op. En ambitiøs luft- og klimapolitik må og skal tage udgangspunkt i en total omlægning af vores landbrugsproduktion.

En samfundsopgave
Denne kolossale opgave skal landbruget naturligvis ikke løse alene. Det er en samfundsopgave.

Til trods for, at vi helt tilbage til KV-regeringens miljøplaner fra begyndelsen af 1990'erne har haft kendskab til udfordringerne ved animalsk fødevareproduktion, mangler vi fortsat helt basal viden om de økonomiske konsekvenser af at omlægge produktionen fra dyr og foder til mad til mennesker – både for Danmarks samlede økonomi og for den enkelte landmand.

Modstanden mod denne omlægning kan kun overvindes med viden om konsekvenserne, og derfor må der sættes ind på forskning, også på det økonomiske område.

Overordnet set er det Plantebranchens opfattelse, at innovation og investering i ny teknologi og viden er vejen frem, hvis vi effektivt skal møde klimaudfordringerne. Investeringer i, hvordan vi etablerer og sikrer et fremtidigt grønt landbrug, vil lønne sig også på lang sigt, fordi der bliver behov for den viden overalt i verden. 

Med vores lange tradition som landbrugsland er det kun naturligt, at vi går foran og viser vejen. Vi har med succes gjort det med alternative energiformer, og den succes skal vi gentage.

Klimamærkning, ja tak
På den korte bane er der flere ting, den nye regering kan gøre.

Klima- og luftudspillet indeholder gode idéer, blandt andet en klimamærkning af alle fødevarer, som helt klart bør blive en realitet, så vi alle får bedre mulighed for at handle klimabevidst.

Fremme af en grøn dagsorden kan også ske ved nedsat moms på frugt og grønt, hvorimod forbud eller afgifter på bestemte fødevarer efter Plantebranchens opfattelse ikke er vejen frem.

Tak til Altinget for at give Plantebranchen mulighed for at fremkomme med sine ønsker til den nye regering.

Forrige artikel Dansk Erhverv til ny regering: Prioritér de grønne forretningsmodeller Dansk Erhverv til ny regering: Prioritér de grønne forretningsmodeller Næste artikel Løkkegaard: Valgsejr skal omsættes til politik på handels- og klimaområderne Løkkegaard: Valgsejr skal omsættes til politik på handels- og klimaområderne
 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Fiktiv debat?

  "Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning", skriver Altinget.
  Men skribenten er anonym. Der er åbenbart ingen, der vil lægge navn til dette totalt urealistiske indlæg.
  Og det er forståeligt!
  Men hvad er Altingets intention med metoden?

 • Anmeld

  Frederik Madsen · Sekretariatschef

  Rigtig debat

  Hej Poul Vejby-Sørensen. Tak for din reaktion. Plantebranchen er Danmarks nye grønne brancheorganisation for producenter og importører af plantebaserede fødevarer. Indlægget er afgivet på vegne af foreningen, som pt. har 18 medlemmer. Vi er ved at få en hjemmeside op at køre, men kan i øvrigt kontaktes på info@plantebranchen. dk eller +45 40430250. Mange hilsner Frederik Madsen, sekretariatschef. F

 • Anmeld

  Christian Christensen · Direktør

  En vision der flytter Danmark i en helt ny retning.

  De to største trends i verden lige nu er yoga og veganisme. Jeg ved ikke meget om yoga, men jeg ved at veganisme ikke er en ekstremistisk tilgang til landbrug eller fødevarer. Veganisme er et kig ind i fremtiden og det skal vi som nation naturligvis rette ind efter. Fremtidens landbrug er plantebaseret og de virksomheder som mestre den nødvendige omstilling går en lys fremtid i møde. Hos House of Mölk (www.houseofmolk.dk) arbejder vi målrettet på at skabe nye innovative, grønne og ikke mindst velsmagende produkter, som man som forbruger kan føle sig tryg ved. Det er den model det samlede danske landbrug skal adopterer i fremtiden og parolen er helt rigtig. Dansk landbrug skal producere mad til mennesker – ikke dyr og derfor sidder vi naturligvis med i bestyrelsen for Plantebranchen.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Animalsk fødevareproduktion - og disrespekten over for alle der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

  Glædeligt om "Plantebranchen" er parat til at afstå fra at lægge hindringer i vejen for nedbringelse af den animalsk fødevareproduktion.

  Det er en ulykke af dimensioner om det mod forventning skulle vise sig at kunstgødning, kunstvanding, pesticider, væksthormoner, antibiotika, gensplejsning og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig animalsk produktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, biodiversiteten, klimaet, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Jakob Tilma · Kommunikationschef Dansk planteværn

  Hvem er medlemmerne i Plantebranchen?

  Umiddelbart fremgår det ikke af Plantebranchen.dk, hvem der er medlemmer af foreningen. Der står dog under 'om os' anført, at der er tale om en række producenter af nicheprodukter.

  Kan Plantebranchen venligst her på siden skrive, hvem medlemmerne er, og hvor stor omsætningen for medlemsvirksomhederne var i 2018, da dette ikke fremgår af foreningens hjemmeside.

  Umiddelbart virker foreningen ved et kig på hjemmesiden mere som en forening mod kødproduktion, end en forening, der vil være fortaler for plantebaseret produktion af fødevarer.

  I visionen er fomålet at fortrænge kød. Det er ikke klædeligt at markedsføre sig selv ved at dæmonisere andre produktionsformer.

  Her visionen:
  "Vores vision er at medvirke til at Danmark kan leve op til målsætningerne i Paris-aftalen ved at udvikle og udvide markedet for plantebaserede fødevarer [på bekostning af den animalske fødevareproduktion]"

  Hvis der er en stigende efterspørgsel efter en vare, så er der al mulig grund til at producere den. Der er lige nu både stor efterspørgsel på kød og plantebaserede produkter, og det er glædeligt for alle fødevareproducenter, at vi i Danmark er så stærke og innovative på begge områder.

  Vi har brug for en ny debat om vore fødevarer, der ikke tager udgangspunkt i, hvor skadelige man synes konkurrende produkter bliver produceret, men hvor egne produkter står så stærkt, at de kan markedsføres alene på deres kvaliteter. At have som vision, at man skal udvikle sig på bekostning af den animalske fødevareproduktion er ikke klædeligt i et Fødevare-Danmark, der har tradition for at producere den mad, der efterspørges, og det i en høj kvalitet med et lavt klimaaftryk.

 • Anmeld

  Frederik Madsen · Sekretariatschef, Plantebranchen

  Svar til Jakob Tilma

  Kære Jakob Tilma, tak for dit bidrag til debatten. Vi er en ganske ny brancheorganisation, og vi har nogle unge mennesker til at hjælpe os med at lave hjemmesiden, og jeg kan derfor ikke afvise, at der hist og pist er røget en finke af panden, som vi må få set på. Medlemslisten kommer på siden i løbet af denne uge. Jeg kan ikke oplyse medlemmernes omsætning, da sådanne oplysninger ikke er foreningen bekendt.
  Uanset om formuleringen du henviser til kan fremstå provokatorisk, hvilket jeg beklager, så er det grundlæggende vores opfattelse, at det af mange årsager, ikke mindst klimamæssige, vil være godt, hvis vi spiser mere grønt, og da befolkningen samlet set får rigeligt med kalorier (nogle forskere taler om at vi har noget, der kan minde om en fedmeepidemi), må et øget indtag af plantekost nødvendigvis ske på bekostning af animalske fødevarer.
  Forbrugerrådet Tænk har i sit seneste nummer et helt temanummer om bønner og linser som klimavenligt alternativ til kød,som jeg kun kan opfordre til, at man læser. Her slår Camilla Udsen fra rådet til lyd for at lave et partskab om at øge indtaget af bælgfrugter, på samme måde som fuldkornspartnerskabet etc. Det er en interessant idé og noget vi meget gerne vil se på, naturligvis i samarbejde også med landbrugets organisationer. F

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.