Rigsrevisionen: Kontrol med svinestøtte har været for ringe

KONTROL: Videncenter for Svineproduktions misbrug med millioner af offentlige midler er værre end hidtil antaget. Alligevel har myndighederne undladt at undersøge støtte for millioner af kroner.

Selv om det er mere end to år siden, det kom frem, at det daværende Videncenter for Svineproduktion havde misbrugt EU-støtte for mange millioner, er der fortsat problemer med kontrollen med offentlig støtte til centret.

Sagen om misbrug af EU-støtte betød, at EU i 2014 krævede 18,6 millioner kroner tilbagebetalt, centrets direktør blev fyret, formanden gik, og i forbindelse med en reorganisering året efter ophørte centret simpelthen med at eksistere som selvstændig virksomhed.

Nu viser det sig imidlertid, at misbruget ikke begrænser sig til EU-midler. Også millioner af danske skattekroner er gået til uregelmæssige formål.

Login