Svineproducenter: Køb dansk fortjener en renæssance

DEBAT: Det er fejlagtigt, når det konventionelle danske landbrug miskrediteres på bekostning af det økologiske. Den danske landbrugsproduktion er nemlig generelt af høj kvalitet, skriver Nicolaj Nørgaard, administrerende direktør, Danske Svineproducenter.

Af Nicolaj Nørgaard
Administrerende direktør, Danske Svineproducenter

Vi skal tilbage til de glade 1970’ere, hvor det var moderne at købe dansk. I sidste uge offentliggjorde Danmarks Naturfredningsforening en undersøgelse, som bekræfter, at det også er en rigtig god ide at købe dansk i 2017.

Hovedformålet med DN’s undersøgelse var dog at miskreditere den konventionelle landbrugsproduktion på bekostning af den økologiske. Konklusionen blev også fremlagt som sådan, men den holder ikke for danske fødevarer – uanset om de er økologiske eller ej – hvorimod det er en god ide at holde igen med udenlandsk frugt og grønt.

Forfejlet undersøgelse
Den pointe gik åbenlyst TV 2’s næse forbi. For i sin iver efter at bringe den positive historie videre havde TV-stationen angiveligt forsømt at undersøge sagen til bunds.

I undersøgelsen lod DN danske familiers urin teste for rester af nogle bestemte sprøjtemidler, lod dem leve af økologisk føde i 14 dage, hvorefter de testede dem igen. Flere af de sprøjterester, som DN valgte at undersøge for, bruges dog ikke af danske fødevareproducenter, men derimod hyppigt i udlandet.

Det første, der falder i øjnene,er, at DN har undersøgt stoffet Chlorpyrifos, som har været forbudt i Danmark i årevis, men som bruges i andre lande. Et andet af de fundne stoffer er neonicotinoider, som ikke har været tilladt til korn og frugt i Danmark i en årrække, men som kan bruges til bejdsning af rapsfrø forud for såning.

Midlerne er dog hyppigt brugt til tropisk frugt fra andre verdensdele og er endda også tilladt til brug i økologisk produktion i blandt andet Italien og Spanien.

Stoffet glyfosat, der blandt andet er kendt fra Round Up, bruges hyppigt over hele verden, men udgjorde ikke et nævneværdigt problem i undersøgelsen.

DN undersøgte også stoffet TTCA, som kommer fra sprøjtemidlet Captan, som i Danmark kun er tilladt på dispensation til produktion af juletræer. Dog er der i år også givet dispensation til brug af midlet til danske æble- og pæretræer mod frugttrækræft.

Men der er altså tale om en meget begrænset anvendelse i dansk landbrug. Så hvorfra kommer TTCA i forsøgspersonernes urin? Formentlig fra vin og fra udenlandsk frugt og grønt.

Køb dansk økologi
Jeg har stor respekt for den økologiske produktion i Danmark og skal gerne indrømme, at der er både fordele og ulemper ved økologisk og konventionelt landbrug. Nogle af udfordringerne i den økologiske produktion er blandt andet, at den ikke er særlig klimavenlig og øger CO2-belastningen. Fiskemel i økologisk hønsefoder betyder et højere niveau for dioxin og PCB i økologiske svenske æg med videre.

Men hvis man helt vil undgå sprøjtemidler, må man købe dansk økologi, som er det eneste, der giver den garanti. Til gengæld skal man som forbruger være opmærksom på, at økologiske landmænd ikke kan bekæmpe svampeangreb i deres produktion, så det kan give en større risiko for toksiner i økologisk korn, frugt og grønt. Og toksiner kan være uhyre potente giftstoffer – uanset hvor ”naturlige” de så end måtte være. Natur er nemlig ikke en garanti for at undgå giftige stoffer.

Men det er ikke kun i planteriget, det kan være en fordel at købe dansk. Også dansk husdyrproduktion er foran mange andre lande, når det kommer til sundhed, velfærd og et lavt forbrug af antibiotika.

I disse dage lanceres miljø- og fødevareministerens hjertemærke for dyrevelfærd, og i efteråret lancerede Danish Crown sammen med nogle danske svineproducenter kød fra grise opvokset helt uden antibiotika.

Ved at efterspørge danske kvalitetsfødevarer – økologiske eller konventionelle – får vi mest sundhed og velfærd for pengene. Derfor opleves det som fødevareproducent også meget provokerende, når nogle detailkæder reklamerer voldsomt for økologi, samtidigt med at deres kølediske bugner af billigt udenlandsk svinekød, som er produceret under forhold, der ligger langt under danske standarder.

 .....

Nicolaj Nørgaard er 49 år og administrerende direktør for Danske Svineproducenter, hvor han har været siden marts 2016. Han er uddannet cand.oceon.agro. og ph.d fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 1994. Nicolaj Nørgaard var i perioden 2007 til 2014 direktør for Videncenter for svineproduktion.

Forrige artikel DI Fødevarer: Fødevareindustrien søger robotkyndige medarbejdere DI Fødevarer: Fødevareindustrien søger robotkyndige medarbejdere Næste artikel Fødevareleder i Lejre: Den mobile hønsevogn skal også passe ind Fødevareleder i Lejre: Den mobile hønsevogn skal også passe ind