Debat

Danmarks Akkrediteringsinstitution: AI kan frigøre ressourcer til at sikre kvaliteten af danske uddannelser

Vi skal se nærmere på, hvordan kunstig intelligens kan bruges som et redskab, der styrker de studerendes læring og indgår i undervisning og prøveformer. Samtidig skal vi se på, hvordan vi styrer uden om faldgruberne ved den nye teknologi, skriver Henrik Pedersen.

Studenterevalueringer er et af de områder, hvor der kan være væsentlige potentialer i at inddrage AI. For i&nbsp;dag bruges der mange ressourcer på at gennemføre spørgeskemaundersøgelser med lave svarprocenter og en række andre udfordringer, skriver Henrik Pedersen.<br>
Studenterevalueringer er et af de områder, hvor der kan være væsentlige potentialer i at inddrage AI. For i dag bruges der mange ressourcer på at gennemføre spørgeskemaundersøgelser med lave svarprocenter og en række andre udfordringer, skriver Henrik Pedersen.
Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix
Henrik Pedersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Er ChatGPT en opgraderet sproglig lommeregner eller en revolution af undervisning og de studerendes læring på universiteterne?

Det er for tidligt at svare på det spørgsmål.

En ting er dog sikkert. Kunstig intelligens vinder indpas i uddannelsessektoren såvel som på arbejdsmarkedet og i mange andre dele af samfundet med stor hast. Dermed kan der blive tale om en revolution af læringsrummet på de videregående uddannelser.

Om det er et potentiale eller en risiko afhænger af, hvordan man ser på det.  

Kunstig intelligens er kommet for at blive

I Danmarks Akkrediteringsinstitution deler vi den holdning, som flere andre debattører i denne temaserie har udtrykt og redegjort for.

Temadebat

Hvad stiller vores universiteter og forskning op med kunstig intelligens?

Kunstigt intelligente chatbots er efterhånden blevet en del af hverdagen de danske campusser. 

Med en enkelt kommando kan forskere og studerende hurtigt få svar på alverdens spørgsmål. Derfor spørger Altinget Forskning nu: Hvordan bør universiteter og forskere forholde sig til kunstig intelligens?

Se oplægget til debatten og panelet lige her.

Om Altingets temadebatter

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at skrive til [email protected] for at høre om mulighederne.
Vis mindre
 

 

Nemlig, at kunstig intelligens generelt og generative AI chatbots, som ChatGPT, specifikt er kommet for at blive. Spørgsmålet er derfor ikke, hvordan vi stopper de studerende og uddannelsesinstitutionerne fra at bruge det.

Vi skal nærmere se på, hvordan det kan bruges som et redskab og styrke de studerendes læring samt indgå i undervisning og prøveformer.

Samtidig skal vi se på, hvordan vi styrer uden om de faldgruber, der som med alle andre teknologier også er.

Hvordan gør vi så det?

Det er spørgsmålet, der vil være i fokus ved det kommende netværksmøde i det Learning Analytics Netværk, som vi tog initiativ til i 2017 og faciliterer i samarbejde med en styregruppe med repræsentanter fra forskellige dele af sektoren.

Netværket har fra start været optaget af, hvordan data og nye læringsteknologier kan understøtte kvalitetsudvikling og de studerendes læring på de videregående uddannelse.

Støtte til kvalitetssikring

Som ekstern kvalitetssikringsoperatør er det vores fornemmeste opgave at understøtte de videregående uddannelsesinstitutionernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten på deres uddannelser.

Vi er særligt optagede af, hvilke potentialer kunstig intelligens har i forhold til det kvalitetsarbejde, der hele tiden foregår på institutionerne. 

Henrik Pedersen
Områdechef, Danmarks Akkrediteringsinstitution

Det gør vi primært via de institutionsakkrediteringer, som universiteterne og alle andre videregående uddannelsesinstitutioner skal igennem hvert sjette år

Derfor er vi også særligt optagede af, hvilke potentialer kunstig intelligens har i forhold til det kvalitetsarbejde, der hele tiden foregår på institutionerne. 

Det er et spørgsmål, der også bliver taget livtag med i de europæiske netværk, vi deltager i.

Det gælder for eksempel i Storbritannien.

Her har den britiske, eksterne kvalitetssikringsoperatør QAA allerede i foråret udgivet et vejledende dokument om muligheder og udfordringer ved kunstig intelligens, når det kommer til uddannelsernes kvalitet og sikringen af den.

Et af de emner, der sættes fokus på, er, hvordan institutionerne kan udforme interne politikker, som understøtter viden og færdigheder i forhold til kunstig intelligens.

Andre emner er tilgængelighed og lige adgang for alle studerende, samt hvordan kunstig intelligens på den korte bane påvirker progression i uddannelserne og eksamensformer. 

Læs også

I Akkrediteringsinstitutionen er vi optagede af at gå i dialog med sektoren og vores europæiske netværk om, hvordan både vi som ekstern kvalitetssikringsoperatør og institutionerne kan bruge kunstig intelligens til at frigøre ressourcer.

Lykkedes det, vil de samme ressourcer kunne bringes i spil til at give undervisere, kvalitetsafdelinger og ledelser nye indsigter, der på forskellig vis kan understøtte udvikling af kvalitet i undervisningen.

På den måde bliver kunstig intelligens et redskab frem for en erstatning.

Med mulighederne følger dilemmaer

Studenterevalueringer er et af de områder, hvor der kan være væsentlige potentialer i at inddrage kunstig intelligens. 

Der kan være et potentiale i at bruge AI til at supplere eller måske endda erstatte traditionel evaluering.

Henrik Pedersen
Områdechef, Danmarks Akkrediteringsinstitution

I en ny publikation om emnet afdækker vi blandt andet, hvordan kunstig intelligens kan være en brik i puslespillet i forhold til at løse udfordringer med et stigende evalueringstryk på uddannelserne og de studerendes evalueringstræthed.

Som situationen er i dag, bruges der mange ressourcer på at gennemføre spørgeskemaundersøgelser med lave svarprocenter og en række andre udfordringer.

Derfor kan der være et potentiale i at bruge kunstig intelligens til at supplere eller måske endda erstatte traditionel evaluering med en individuel, løbende og hyperaktuel feedback tilpasset den enkelte studerendes læringssituation. 

Læs også

Udviklingen af kunstig intelligens inden for uddannelse rejser imidlertid også nogle dilemmaer.

For hvordan sikrer man, at læring, der er understøttet af kunstig intelligens, ikke bliver så individualiseret og distribueret, at det fælles læringsrum i undervisningslokalet bliver overflødigt?

Og hvordan sikrer man, at uddannelsesinstitutionerne får adgang til og viden om relevante data fra de studerendes brug af chatbots med henblik på at understøtte de studerendes læring og udvikle uddannelserne?

Det er nogle af de spørgsmål, som vi ser frem til at drøfte med uddannelsesinstitutionerne og den brede uddannelsessektor.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Pedersen

Områdechef, Danmarks Akkrediteringsinstitution
cand.jur. (Aarhus Uni. 1991), master i offentlig administration (CBS 2014)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024