Dansk Byggeri til Pind: Genopliv forslag om SU-reform

DEBAT: Der er brug for en SU-reform. Derfor bør uddannelsesminister Søren Pind (V) gå i sin forgængers gemmer og genoplive det udspil, som blev lagt i graven sidste år, skriver Jakob Krohn-Rasmussen fra Dansk Byggeri.

Af Jakob Krohn-Rasmussen
Uddannelseskonsulent i Dansk Byggeri

For et år siden fremlagde daværende uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) et fornuftigt udspil til et mere robust SU-system.

Desværre kuldsejlede det sammen med resten af Helhedsplanen. Men kan man måske have lov at håbe på, at Søren Pind går i sin forgængers gemmer og finder forslaget frem igen.

Høj kvalitet i stedet for overførselsindkomster
Det er meget afgørende, at vi som samfund bruger de nødvendige ressourcer på uddannelse. Men det burde også være enkelt at fokusere midlerne på undervisning og uddannelser af høj kvalitet i stedet for overførselsindkomster.

Først og fremmest er det oplagt at begrænse SU’en til den normerede studietid. Det hænger godt sammen med de andre dele af det udmærkede forslag, som giver den studerende mere indflydelse på sin samlede økonomi under uddannelsen.

Selvfølgelig kan man blive forsinket, men er det virkelig samfundets problem? Et forhøjet fribeløb og muligheden for rentefri lån giver den enkelte større fleksibilitet, og så kan den færdiguddannede se frem til tre år med forhøjet beskæftigelsesfradrag.

Anerkendelse af erhvervsuddannelser
En særlig fin detalje ved beskæftigelsesfradraget er, at det også skal gælde for nyuddannede faglærte. Det er en tiltrængt anerkendelse af erhvervsuddannelsernes vigtighed for arbejdsmarkedet. Det vil vi gerne huske at takke for, hvis forslaget skulle blive genoplivet.

I disse dage tales der meget om at afskaffe muligheden for at gange sit gymnasiesnit med 1,08, hvis man søger optagelse på en videregående uddannelse senest to år efter dimission. Lad os bare komme af med den, for dybest set er det ikke særlig interessant. Økonomiske incitamenter virker, så lad os i stedet få et fornyet udspil til reform af SU-systemet på banen.

Forrige artikel DI: Forskningskatalog skal følges op af handlekraft DI: Forskningskatalog skal følges op af handlekraft Næste artikel Rektorer: Nej tak til flere benspænd i akkrediteringen Rektorer: Nej tak til flere benspænd i akkrediteringen