Dansk Byggeri: Udenlandske studerende kan være en fremragende forretning

DEBAT: I stedet for at reducere antallet af udenlandske studerende fordi mange forlader Danmark igen, bør vi fastholde dem så de bruger deres danske uddannelse i Danmark, skriver Dansk Byggeri.

Af Jakob Krohn-Rasmussen
Uddannelseskonsulent i Dansk Byggeri

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har aftalt en opbremsning i antallet af engelsksprogede uddannelsespladser på erhvervsakademier og professionshøjskoler og samtidig at reducere antallet af studiepladser med 25 procent. Det ligner lidt en politisk hovsa-løsning i stil med da Mao udryddede spurvene fordi de spiste af markens korn.

Ikke en belastning for Danmark
Det er grundlæggende forkert at betragte de udenlandske studerende som en belastning for Danmark. Vi har brug for alle de kloge hoveder vi kan tiltrække, og der skal arbejdes seriøst på mange erhvervsakademier med at gøre engelsksprogede studerende interesserede i at blive til danske skatteydere.

Ministeren har truffet denne beslutning på baggrund af en analyse hvoraf det fremgår, at to ud af tre udenlandske bygningskonstruktører forlader landet efter endt uddannelse. Derfor bør antallet reduceres, mener ministeren.

Spild af arbejdskraft, ikke uddannelse
Det er naturligvis et kæmpe uhensigtsmæssigt spild. Men det er spild af arbejdskraft – det er ikke spild af uddannelse. Der skal nemlig kigges grundigt i vejviseren for at finde en arbejdsløs bygningskonstruktør.

Et forsigtigt skøn fra Dansk Byggeri peger på, at bygge- og anlægsbranchen vil mangle 500 bygningskonstruktører i 2020. Og yderligere 2.500 byggekoordinatorer eller byggeteknikere. Skulle vi så ikke hellere gøre en indsats for at holde fast på dem vi har fået lokket til?

Fremragende forretning
Det er med andre ord en situation hvor der er brug for at slå koldt vand i blodet og geninstallere den sunde fornuft. Det er en fremragende forretning for virksomheden Danmark at tiltrække dygtige studerende fra andre lande.

Men vi skal selvfølgelig have de danskuddannede udenlandske bygningskonstruktører i gang med at betale deres uddannelse tilbage til Danmark. Det er nemlig en langt billigere og hurtigere vej til dygtig arbejdskraft end at skulle finansiere en dansker hele vejen igennem grundskole og ungdomsuddannelse, før vi kan begynde at udstyre dem med en videregående uddannelse.

Fælles indsats for at fastholde
Men den gode forretning er tabt hvis de rejser fordi vi ikke evner at fastholde dem. Det er tilmed hamrende dumt at give udlændinge kompetencetunge uddannelser i Danmark – uden at få nogen som helst nytte ud af det.

Lad os derfor stoppe ”udvisningerne” og gøre en fælles indsats for at de bliver her. Erhvervsakademier og professionshøjskoler, som nok ikke kan frasige sig et spekulativt aspekt i taxameteret for deres uddannelsesinstitutioner, må hjælpe til. De kunne passende bruge nogle af de midler de bruger på rekrutteringsagenter på at forberede de udenlandske studerende på det danske arbejdsmarked.

Dernæst skal alle vi andre selvfølgelig vågne op og blive langt bedre til at reklamere og informere om hvilket potentiale der går tabt, hvis ikke vi på de efterhånden mange internationalt orienterede byggepladser åbner øjnene og grådigt opsuger den attraktive arbejdskraft, før den pakker kufferten og bruger den danske uddannelse et helt andet sted i verden.

Forrige artikel Foreningsformænd: Bevar armslængde til universiteterne Foreningsformænd: Bevar armslængde til universiteterne Næste artikel Lægeforeningen: Ph.d.'er er pengene værd Lægeforeningen: Ph.d.'er er pengene værd