Dansk Erhverv: Viden skal tilbage på den politiske dagsorden

DEBAT: Dansk Erhverv håber, den kommende regering indkalder til nye globaliseringsforhandlinger. Der er behov for store nye ambitioner for forskning og uddannelse, skriver Mads Eriksen.

Af Mads Eriksen
Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

Det er efterhånden mange år siden, at uddannelse og forskning stod øverst på den politiske dagsorden, og med sidste valgperiode in mente er det på tide, at der igen kommer visioner for Danmark som videns- og innovationsland.

Inden vi begynder at tænke frem til ønskerne til politikerne for næste valgperiode, er det måske værd at gå fire år tilbage til begyndelsen på sidste valgperiode.

Et citat vil stå klarere i uddannelsesverdenen end alle andre – at de kornfede uddannelser skulle stramme op. Set fra erhvervslivet er der ikke meget overskudsfedt at tage af, og vi håber nu på en helt anden retning for uddannelse og forskning.

Det var naturligvis mere end glædeligt, at Lars Løkke allerede ved valgkampens start afblæste omprioriteringsbidraget.

Men at stoppe besparelser er altså ikke det samme som at have store nye visioner.

Tag en ny globaliseringsforhandling
I erhvervslivet drømmer vi os tilbage til 00’erne, hvor der var bred politisk enighed om at lave reformer og bruge midlerne på uddannelse og forskning.

Tænk tilbage, og overvej, at et bredt politisk flertal besluttede at bruge milliarder af kroner på at fremtidssikre Danmark. Et område med meget stor betydning for vores vækst og udviklingsmuligheder – men med meget få potentielle stemmer til politikerne.

Nu står vi som samfund over for en række udfordringer såsom global opvarmning, stigende sundhedsudgifter og et arbejdsmarked, der skal omstilles digitalt.

Problemer er til for at blive løst, men det er svært at se løsninger på nogen af vores store samfundsudfordringer uden at tænke uddannelse og forskning ind i ligningen.

I Dansk Erhverv håber vi, at den kommende regering vil indkalde til nye globaliseringsforhandlinger, hvor vi får sat nye ambitiøse mål for både forskningsinvesteringer og for uddannelser – på alle niveauer.

Vi ønsker mere forskning i områder som kunstig intelligens og digital omstilling i det hele taget, men vi ønsker os også mere forskning målrettet danske servicevirksomheder.

Mere end 70 procent af den private beskæftigelse er inden for service, men ser vi på vores forskningsinvesteringer, skulle man tro, at vi stadig primært var en industrination.

Undervisning skal digitalt omstilles
Et andet område, som bør tænkes sammen med den nye globaliseringsstrategi, er digital omstilling af vores uddannelser. Der er kommet et væld af nye muligheder for at omstille undervisningen på alle niveauer digitalt, så den er mere målrettet den enkelte, og udbyttet bliver større.

Det nationale mål for Folkeskolen siger det meget godt – alle skal blive så dygtige, som de kan.

Desværre er der spor, der skræmmer.

Ipads, der fungerer som passiviserende hold kæft-bolsje, når læreren ikke orker mere larm. Teknologi, som er indført for teknologiens skyld og uden at have hverken et undervisningsmål eller underviserne med på vognen.

Men lad ikke enkelte dårlige erfaringer sætte en stopper for udviklingen. De første biler var også et meget dårligt alternativ til en hest – men det afholdt os jo ikke fra at udvikle dem, og der er næppe mange, der savner hestevognen.

Lad os i stedet sætte en ambitiøs udviklingskurs for vores uddannelser, hvor vi med forsøg, forskning og inklusion af underviserne sikrer en langt mere digital uddannelsessektor. Vi er overbeviste om, at det er en central vej, når alle skal blive så dygtige som muligt.

Kønsforskelle på uddannelsesniveau
Jeg har en lang to-do-liste liggende med håb og ønsker for den kommende regering, men selv i Altinget er der begrænset plads.

En sidste ting, jeg dog her vil nævne, er køn. Vi får ganske enkelt ikke nok ud af vores talentmasse i dag. Ser vi på mændene, så vil mere end 11 procent af dem, der går ud af 9. klasse i dag, stadig være uden yderligere uddannelse, når de fylder 40.

Det samme gælder for kun godt seks procent af kvinderne. Mere end 70 procent af kvinderne vil få en videregående uddannelse mod kun 54 procent af mændene. Vi har altså et uddannelsesstem, der først og fremmest løfter kvinderne til toppen af deres potentiale.

På den anden side, så kan vi se, at kvinderne kun udgør 27 procent af de optagne på it-uddannelserne, til trods for at en analyse fra Dansk Erhverv viser, at kvinderne får bedre karakterer i matematik i gymnasiet end mænd.

Kvinderne fravælger altså de uddannelser, hvor vi har mangel i erhvervslivet – til trods for deres gode evner i matematik.

I Dansk Erhverv ønsker vi, at vi bliver klogere på, hvorfor det danske uddannelsessystem er så kønsskævt – og at der udvikles solide bud på, hvordan vi kan løfte mændene generelt og motivere kvinderne til at tage de uddannelser, hvor vi i erhvervslivet mangler dem.

Vi ser frem til samarbejdet med en ny regering og håber på solide visioner, der gør Danmark klogere.

Forrige artikel Danske Universiteter: Endelig taler politikerne om forskning Danske Universiteter: Endelig taler politikerne om forskning Næste artikel Prodekan: Digitalisering i uddannelses­sektoren er præget af fejlslutninger Prodekan: Digitalisering i uddannelses­sektoren er præget af fejlslutninger