DUF til forskningsministeren: Unges trivsel skal forbedres

DEBAT: Frygten for at vælge forkert og pres for præstationer præger ungdommen. Det er en bunden opgave for vores nye uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, at give en hånd i opgøret med mistrivsel, skriver Chris Preuss.

Af Chris Preuss
Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Ungdommen er naturligt præget af mange forskellige valg.

Nogle rækker længere ud i livet end andre.

Men mange unge føler et stort pres i deres valg og frygter at vælge forkert. Det gælder blandt andet deres uddannelsesvalg, hvor unge er bange for at blive låst fast i bestemte jobs og brancher uden muligheder for at skifte spor.

Fordi unge også konstant bliver mødt med, at vi i vores generation skal være parate til at have et hav af forskellige jobs.

Unge frygter forkert valg
Det er faktisk to af tre unge, der i en eller anden grad er bange for at vælge forkert i livet. Frygten er størst hos de unge, som i forvejen mistrives, men også særligt kvinder, ledige og elever i uddannelsessystemet er påvirket.

Der er mange årsager til frygten for at vælge forkert. Det kan være utal af muligheder, eller at valgene synes ultimative. Særligt de senere års reformer i uddannelsessystemet har sendt et klart signal om, at valgfriheden er blevet mindre, og at pladsen til omvalg eller at blive klogere er blevet reduceret. 

Det er ikke nødvendigvis de enkelte reformer i sig selv, der er problematiske. Det er det samlede signal om, at du ikke kan begå fejl undervejs i uddannelsessystemet. Det er uddannelsesloftet et godt eksempel på.

Jeg håber derfor også, at den nye minister vil være fokuseret på de signaler, man med ny lovgivning sender til de unge. Politikerne skal turde hæve blikket og kigge på summen af deres utallige reformer.

Alt skal ikke være perfekt
Men opgaven med at forbedre unges trivsel løftes ikke kun gennem uddannelsessystemet.

DUF's egne undersøgelser peger på, at unge, der mistrives, føler et pres for at præstere i alle livets aspekter: Man skal simpelthen være perfekt i alle livets arenaer, for eksempel venner, familie, sociale medier, udseende samt især uddannelse og arbejde.

Endda fritidsaktiviteter, der burde være lystbetonede, opfattes som et pligtskyldigt middel til at opnå det perfekte CV.

Det er grundlæggende en forkert præmis for tilværelsen, at alt skal være perfekt.

Ungdommen skal også gøre det, som de har lyst til. Det, der giver os værdi i tilværelsen. Vi skal også hylde og gøre det unyttige, som vores dronning sagde det ved indgangen til 2018.

Foreningslivet er selvfølgelig ikke unyttigt, men kan være det frirum, som unge søger midt i præstationsræset. Det frirum, hvor mennesker har værdi, fordi de er, og ikke fordi de kan.

Hvor andre regner med dig, og du kan regne med andre. Vi ved nemlig også, at ungdommen vægter de nære relationer højt og gerne ville bruge mere tid sammen med deres venner i den virkelige verden fremfor den digitale.

Frivillige fællesskaber er vigtige
Derfor håber jeg også, at den nye minister – sammen med sine kolleger – vil arbejde for mere plads til foreningslivet og flere muligheder for det virkelige møde.

For de frivillige fællesskaber er vigtige, og vi ved fra vores undersøgelser, at unge, der er eller har været medlem af en forening, føler, at de har et bedre liv end unge, der aldrig har været medlem.

Det er naturligvis ikke kun uddannelses- og forskningsministerens opgave. For hvis vi virkelig vil unges voksende mistrivsel til livs, som jeg oplever, at Ane Halsboe-Jørgensen også er optaget af, så må vi tænke bredt og uden for siloerne:

Hvis danske unge skal dygtiggøre sig i vores uddannelsessystem og blive hele mennesker, så er vi også nødt til at se på, hvordan vi kan få gladere og livstilfredse studerende.

Og her kan vi altså ikke nøjes med at se på, hvad en enkelt minister kan dreje på af håndtag.

Forrige artikel DEA til politikerne: Lav en ny forskningsmålsætning DEA til politikerne: Lav en ny forskningsmålsætning Næste artikel Sygeplejerskerne: Antallet af studie­pladser på sygeplejerske­uddannelserne skal øges Sygeplejerskerne: Antallet af studie­pladser på sygeplejerske­uddannelserne skal øges