Djøf: Faste forestillinger om køn skal ikke hindre uddannelsesvalg

DEBAT: Det er et problem, hvis snævre forestillinger om, hvad mænd og kvinder egner sig til, spænder ben for valget af uddannelser. Politikerne bør lave en ambitiøs national handlingsplan for et mindre kønsopdelt arbejdsmarked, skriver Henning Thiesen.

Af Henning Thiesen
Formand for Djøf

Sommerens optag på de videregående uddannelser giver først og fremmest anledning til at understrege det gode i, at så mange unge mennesker har opnået adgang til en uddannelse.

For en ny uddannelsesminister er studieoptaget en positiv indledning på ministerkarrieren.

Uddannelse er sammen med forskning det, der skaber nye ideer og finder løsninger på samfundsmæssige problemer. Dertil kommer, at uddannelse også er nøglen til, at den enkelte unge kan forme sit liv efter eget valg.

Køn skal ikke ændre uddannelsesvalg
Det er derfor bemærkelsesværdigt, at optagetallene vidner om, at flere af de klassiske omsorgsuddannelser som for eksempel jordemoder, sygeplejerske og pædagog, har et markant flertal af kvinder – ja, nogle sågar en kvindeandel på 100 procent.

Og mændene dominerer omvendt klart på tekniske uddannelser som eksempelvis el- og vvs-installatør, datamatiker samt produktions- eller driftsteknologer.

Det er som sådan ikke et problem, at mænd og kvinder vælger forskellige uddannelser. Men det er et problem, hvis snævre forestillinger om, hvad drenge og piger, mænd og kvinder egner sig til, spænder ben for den enkeltes muligheder for at kunne vælge frit fra alle hylder.

Jeg vil derfor opfordre til, at uddannelsesministeren i samarbejde med undervisningsministeren sætter fokus på, hvordan vi sikrer, at børn og unges forventninger til sig selv og deres ambitioner ikke begrænses af fordomme, traditioner og ubevidste bias.

Lav plan for mindre kønsopdeling
Det er ingen tvivl om, at vi alle bliver mødt med kønnede forventninger, allerede fra vi er helt små, og ingen af os kan os sige fri for at være påvirket af ubevidste fordomme om køn. Derfor er det vigtigt, at vi alle udfordres på vores mere eller mindre bevidste forestillinger om ’kvinde- og mandefag’.

Derfor er der brug for en ambitiøs national handlingsplan for et mindre kønsopdelt arbejdsmarked.

Den skal blandt andet sikre, at vejledningsindsatsen på skoler og ungdomsuddannelser udfordrer de traditionelle kønskategorier, så drenge og piger bestyrkes i flere muligheder end de oplagte valg.

Og i den anden ende af uddannelsessektoren, nemlig på universiteterne, hvor mændene sidder tungt på de ledende stillinger, er der brug for kvindelige rollemodeller, der viser kommende studerende, at de fremmeste forskere også kan være kvinder.

Den kønsmæssige ensretning i valg af uddannelse er derfor et klart tegn på, at den enkeltes uddannelsesvalg bør være mere oplyst og reflekteret.

Samfundet går glip af talent, både når en række uddannelser primært vælges af det ene køn, og altså kun rekrutterer fra halvdelen af talentmassen, og når uddannelsesvalget bare viste sig at være forkert og eventuelt ikke følges op af et nyt uddannelsesvalg, der passer bedre til den enkelte.

Der skal både personlig og politisk vilje til ændring
Kun ved at nedbryde de barrierer, vi ved blokerer for et mere oplyst uddannelsesvalg, kan vi sikre, at unge ikke lades i stikken med forkerte uddannelsesvalg, der begrænser både deres livsmuligheder og samtidig bekræfter det alt for kønsopdelte danske arbejdsmarked.

Det forudsætter en vilje hos den enkelte til at arbejde med sine vante forestillinger om de roller, som piger og drenge, mænd og kvinder har – og kan have.

Men det forudsætter i høj grad også en politisk indsats, som sætter fokus på, hvordan uddannelsesvalg kan løsrives fra kønsstereotype rammer for bedre at matche den enkeltes ambitioner og talenter.

Forrige artikel KL: Velfærden skal styrkes med uddannelse og forskning KL: Velfærden skal styrkes med uddannelse og forskning Næste artikel AU: Vi har begået fejl i kommunikationen af oksekødsrapport AU: Vi har begået fejl i kommunikationen af oksekødsrapport
Studerende frygter fortsat grønthøster gemt i markedsføringsbesparelser

Studerende frygter fortsat grønthøster gemt i markedsføringsbesparelser

HØSTEREN: Efter flere samråd er det stadig uklart, hvordan regeringen vil målrette nedskæringer i uddannelsesinstitutioners budgetter til kun at ramme markedsføringsbudgetterne. Men det er fortsat regeringens plan at finansiere den kommenede politiaftale sådan, selvom et bredt flertal har sagt nej til den model.