DEA: Vi skal finde sammen om vores uddannelsesstyrker

DEBAT: I Danmark besidder vi en række styrker i vores uddannelsessystem, skriver DEA-direktør Stina Vrang Elias. Dem skal vi bygge videre på for at gøre Uddannelsesdanmark holdbart til fremtidens arbejdsmarked.

Af Stina Vrang Elias
Administrerende direktør i Tænketanken DEA

Disruption af fremtidens arbejdsmarked er på alles læber. For nylig præsenterede McKinsey en rapport, som fastslog, at cirka 40 procent af arbejdsindholdet kan automatiseres. Læg globalisering, kunstig intelligens og digitalisering oveni, og vi har en cocktail, som markant udfordrer den måde, vi tænker uddannelse på. 

Sagen er altså, at vi står med en kæmpe uddannelsesudfordring. På den ene side har vi høje forventninger til vores uddannelsessystem. Og på den anden side mangler vi svar på, hvordan vi vil udvikle det. I mine øjne er det derfor bydende nødvendigt, at Uddannelsesdanmark, det vil sige politikere, embedsmænd, rektorer, undervisere, studerende, virksomheder med flere, træder sammen om omhyggelig analyse og konstruktiv dialog, der kan udvikle uddannelser af høj kvalitet og ruste danskerne til fremtidens arbejdsmarked.

Tendens til fokus på svagheder
Jeg indrømmer gerne, at svarene på fremtidens udfordringer ikke er enkle og lige til at udpege. Men jeg tror, at vi skal blive bedre til også at udnytte de styrker, som historisk har bragt Danmark langt. Vi har ind imellem haft en tendens til i den danske uddannelsespolitiske debat at fokusere på, hvad vores uddannelsessystem IKKE kan. Og det kan bestemt være væsentligt nok. Man bliver jo ikke dygtigere, hvis man ikke er opmærksom på sine svagheder.

Men samtidig er det også klart, at vi ikke finder alle svarene på fremtidens udfordringer for eksempel i PISA-målinger alene. Slet ikke, hvis vi betragter fremtidens arbejdsmarked, som måske netop fordrer, at man både er god til at læse, regne og skrive OG til at samarbejde og sætte sine menneskelige kvaliteter i spil. 

Vi skal også fokusere på vores uddannelsesstyrker
Jeg har længe haft det sådan, at det danske uddannelsessystem har nogle unikke styrker og kvaliteter. Men jeg synes omvendt ikke, at vi er gode nok til at sætte ord på de styrker og kvaliteter og derfor heller ikke bygger oven på eksisterende styrker. Og det er nødvendigt. Måske har vi noget helt særligt godt, når det gælder om at ruste børn og unge til fremtidens arbejdsmarked. Men hvad hjælper det, hvis vi ikke systematisk udvikler og forfiner det?

I Tænketanken DEA har vi netop lagt sidste hånd på en rapport, hvor 24 eksperter fra Uddannelsesdanmark har identificeret otte eksisterende og langtidsholdbare styrker i vores uddannelsessystem. Og desuden kommet med bud på, hvordan vi kan arbejde med styrkerne i fremtiden. Styrkerne er blandt andet kritisk tilgang til viden og læring, stærkt fundament for livslang læring og dannelse af det hele menneske.

Styrkerne virker måske selvindlysende. Men de har bragt os langt uddannelsesmæssigt. Så måske det er på tide, at vi værner om dem, genfortolker dem i lyset af udfordringerne foran os og finder nye veje til at udvikle præcis de styrker, som andre lande misunder os. 

Jeg håber, at Uddannelsesdanmark, trods de uenigheder, der er mellem positionerne, kan finde sammen om at genfortolke og dyrke vores uddannelsesstyrker, så danskerne bliver klar til fremtidens arbejdsmarked.

Forrige artikel Unge forskere: Slip ph.d.-uddannelsen fri Unge forskere: Slip ph.d.-uddannelsen fri Næste artikel Erhvervsakademier: Uddannelse i mindre bidder er vejen frem Erhvervsakademier: Uddannelse i mindre bidder er vejen frem
 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Pens. lærer. Borger og vælger

  Rummelige mennesker klarer sig bedst.

  Glæder mig meget til at læse Jeres nyudkomne rapport.
  Mine erfaringer ligger primært i grundskolen
  Selvfølgelig skal vi fokusere på uddannelsessystemernes stærke sider. Dem er der rigtigt mange af, og dem skal vi bygge på samtidigt med, at vi støtter og kompenserer for eventuelle mangler eller udfordringer, som samfundsudviklingen kan fordre,
  ....
  På samme måde arbejder man jo for, at hvert enkelt barn og unge menneske bliver anerkendt for netop sine talenter og får udviklet og styrket dem samtidigt med, at man sørger for at stimulere og udvikle elevens svage talenter. Når man i det rette miljø viser eleven tillid, anerkendelse og tilpassede udfordringer, så øges selvtilliden, virke- og læringslysten.... og livsdueligheden.
  *Så bliver eleven et rummeligt mennesker, der får mulighed for med selvtillid og selvforståelse at kunne mestre et godt voksenliv*
  *Hvis man derimod konstant fokuserer på opmærksomhed og korrektion af det, eleven ikke er god til,.. ...så nedbryder man ganske elevens selvtillid, virkelyst og livsduelighed.
  ....
  Debatten om folkeskolen har beklageligvis været negativt rettet... først imod lærerne der var dovne og udygtige...og nu imod eleverne, der skal testes og testes i håbet om, st de så bliver dygtigere. Selvtilliden, læringslysten og gå-på-modet har fået dårlige vilkår.
  *Grundskolerne gør og kan rigtigt meget, ellers ville vores samfund ikke være så velfungerende:*
  Der arbejdes hvert eneste minut for at tilføre eleverne paratviden samtidigt med, at tolerence, empati, gensidig respekt, samarbejde, demokrati, fællesskab, fællesoplevelser, fællesviden.og ejerskab til skolen indgår som en naturlig, dannelsesproces i dagligdagen. - Værdier det er altafgørende at have med sig ind i voksenlivet som et engagerett og rummeligt menneske, der kan mestre voksenlivet.
  *DET kan skolen og Undervisningsdanmark, og DET skal vi helt grundlæggende holde fast i og værne om, selv om det er parametre, der er svære at indpasse i analytiske regneark.*
  ....
  Beklageligvis er nogle af de kompetenceområder, der skaber rummelige mennesker, blevet stærkt nedprioriteret de senere år: Det handler om fagområder, der stimulerer og udvikler elevernes musiske, visuelle, kreative og manuelle færdigheder. DET er pt en stor mangel, da man herved ikke anerkender og accepterer, at nogle elever netop har deres stærkeste evner indenfor disse felter.
  ....
  *Det må der gøres noget ved, hvis man vil skabe rummelige, alsidige, virkelystne skoler og rummelige voksne mennesker.