Dekaner: Viden kan skabe mistillid, hvis ikke vi samarbejder

DEBAT: Medier, kommunikationsfolk og forskere skal samarbejde om at vidensdele forskning til befolkningen. Ellers kan forskning bidrage til at skabe mistillid og forvirring, skriver fire dekaner fra KU, AU, SDU og AAU.

Af Ulla Wewer, Lars Bo Nielsen, Ole Skøtt og Lars Hvilsted Rasmussen
Dekaner på hhv. KU, AU, SDU og AAU

Flere medier har i de seneste uger bragt indlæg for og imod formidling af nye videnskabelige resultater. Fronterne synes at være trukket hårdt op og valgene simplificerede. Enten skal forskningsformidlingen knægtes og forskerne have mundkurv på – eller også skal alle sundhedsrelaterede forskningsresultater formidles på forsiden af avisen. Med fare for at skabe frygt og utryghed i befolkningen.

Som sundhedsdekaner på landets universiteter og med ansvar for landets lægeskoler vil vi gerne mane til eftertanke, til selvransagelse og til dialog.

Både vores forskere, landets medier og en lang række kommunikationsafdelinger indgår i en samlet fødekæde – med det ædle formål at gøre viden tilgængelig for befolkningen. Men den viden kan være forvirrende og skabe mistillid. Det har vi set flere eksempler på. Omtalen af HPV-vaccinen er blot et enkelt eksempel.

Vi ved, at sundhedsvidenskab interesserer mange borgere, og at mange forskningsresultater bliver formidlet som enkeltstående, dramatiske, korte nyheder. Som repræsentanter for landets vidensinstitutioner vil vi gerne stille os til rådighed for en styrket dialog mellem forskere, medier og kommunikationsfolk. Vi ser gerne, at vi ALLE påtager os et større ansvar for at balancere synspunkter og håndtere etiske dilemmaer.

Vi ønsker, at alle forskere bevarer den ultimative forskningsfrihed. Vi ønsker også, at landets befolkning fortsat er veloplyst og fortsat nærer stor tillid til den uafhængige forskning i sundhed og sygdomme.

Det kræver både kritisk sans og rigtigt godt samarbejde at lykkes.

Forrige artikel Studerende: Vi har brug for fordybelse - ikke gamle filosoffer Studerende: Vi har brug for fordybelse - ikke gamle filosoffer Næste artikel Thyra Frank: Mere forskning skal gøre os klogere på demens Thyra Frank: Mere forskning skal gøre os klogere på demens
Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

FRATRÆDELSE: Siden december har seruminstituttets øverste direktør, Mads Melbye, været fritaget for tjeneste grundet mistanke om uregelmæssigheder. Nu fratræder han sin stilling blot en uge efter Kammeradvokatens anbefaling mod en tjenestemandssag.