FH: Kvaliteten af praktik er afgørende for fremtidens velfærdsmedarbejdere

DEBAT: Praktikforløb er med til at ruste studerende til virkeligheden. Uddannelses- og Forskningsministeriet bør fokusere på en styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis i arbejdet med uddannelserne til lærer og pædagog, skriver Nanna Højlund.

Af Nanna Højlund
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Regeringen vil styrke velfærdssamfundet.

Vi skal have mere omsorg til børnene, i sundhedsvæsenet og til vores ældre. Vi skal satse på uddannelse, så vores unge kan udfolde og udfordre sig, så meget som de kan.

Det lyder godt i mine ører.

Lige så vigtigt er det, at gode uddannelser skal prioriteres, fordi det er en afgørende forudsætning for, at vi kan bevare og udvikle vores velfærdssamfund med dygtige medarbejdere, som kan tage hånd om vores børn, syge og socialt udsatte.

Praktik forbereder til arbejdsmarkedet
En tæt kobling mellem teori og praksis er det fælles DNA, som de professionsrettede og erhvervsrettede videregående uddannelser bygger på. Her bidrager ikke mindst obligatoriske praktikforløb til, at nyuddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre nøglemedarbejdere i samfundet får uddannelse af høj kvalitet.  

Når praktikken udgør en væsentlig del af et uddannelsesforløb, stiller det høje krav til kvaliteten i praktikforløbet. Det er i praktikforløbet, at den studerende kan prøve teorien af og gøre sig egne erfaringer. Det er i høj grad gennem praktikken, at de studerende bliver rustet til den virkelighed, der venter forude.

Det giver praktikstederne et særligt uddannelsesansvar, når det gælder faglig sparring og vejledning af de unge.

Det forudsætter de rigtige vejlederkompetencer og den nødvendige tid hos de medarbejdere, der skal vejlede den studerende undervejs i praktikforløbet. Uanset om det er i en børnehave, skole eller på et sygehus.

De praktikvejledere, som de studerende møder på praktikstederne, skal klædes på til ansvaret for eksempel via en praktikvejlederuddannelse.

Mere samarbejde om praktikforløb
Sammenhængen mellem teori og praksis skal styrkes gennem et tæt samarbejde mellem professionshøjskolerne, som udbyder de store velfærdsuddannelser og praktikstederne ude i kommunerne og regionerne.

Vekselvirkningen mellem teori og praksis skal være grundlaget for de studerendes læring og udvikling i ét samlet uddannelsesforløb. Uddannelsesansvaret forpligter og skal prioriteres hos begge parter. Heldigvis skaber det også værdi, når viden fra professionerne udbredes til uddannelsesinstitutionerne og omvendt.

En styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis bør også være et væsentligt fokusområde i Uddannelses- og Forskningsministeriets videre arbejde med læreruddannelsen og evalueringen af pædagoguddannelsen, som venter i 2020.

Vi har brug for dygtige velfærdsmedarbejdere. Det er til gavn for os alle. 

Forrige artikel Sygeplejerskerne: Antallet af studie­pladser på sygeplejerske­uddannelserne skal øges Sygeplejerskerne: Antallet af studie­pladser på sygeplejerske­uddannelserne skal øges Næste artikel Dekan: Vores optagelsessystem er noget nær et drømmesystem Dekan: Vores optagelsessystem er noget nær et drømmesystem
Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

SATS: Der skal flere penge til forskning og udvikling af nøgleteknologier i den grønne omstilling, men pengene skal gives med et større blik for, hvad samfundets gevinster er. Det er de store mål med DI og Dansk Energis forslag til en grøn forskningsstrategi. Ifølge Klimarådets formand er tankerne rigtige.