Aktører: Vi skal udvikle grønne uddannelser i provinsen

Det er på tide at gøre op med forestillingen om, at kampen for grøn omstilling kun er for ildsjæle. Vi skal udvikle grønne og praksisnære videregående uddannelser i provinsen, skriver Pia Heike Johansen, Gitte Klausen og Thomas Adelskov (S).

Placeholder image
Politisk opmærksomhed på behovet for uddannelser i provinsen gør det oplagt at placere nye, grønne uddannelser i landdistrikterne, skriver Pia Heike Johansen, Gitte Klausen og Thomas Adelskov (S) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Kampen for omstilling til en grøn samfundsorden kæmpes hver dag i byer og i landdistrikter af de mange unge og voksne grønne ildsjæle, som lever visionen ud.

Det er på tide at hylde disse handlende visionære forkæmpere for en grøn samfundsorden. Ikke ved at udpege enkeltpersoner, som vi kan beundre for deres ihærdighed, men ved at skabe en grøn uddannelse, som på tværs af fagligheder indsamler viden og forsker med.

Det er på tide at gøre op med forestillingen om, at de grønne eksperimenter og praksisser er for de få – for ildsjælene. En ny, grøn uddannelse skal være med til at gøre den grønne tænkning, viden og praksis mainstream. Ikke blot via højskole og efteruddannelseskurser, men primært via kompetencegivende, samfundsrelevant, grøn uddannelse.

En ny, grøn uddannelse skal være med til at gøre den grønne tænkning, viden og praksis mainstream

Pia Heike Johansen, Gitte Klausen og Thomas Adelskov (S), lektor ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, stifter af Anneberg Kulturpark og borgmester i Odsherred Kommune

En sådan uddannelse bør have øje for, hvilken form for viden fremtidens faguddannede, akademikere og forskere kan få brug for.

Studerende skal afkode ressourcer lokalt
FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling udstikker retningen for fremtidens kompetencer.

De studerende skal kunne afklare sammenhænge imellem opfyldelse af flere samtidige mål for bæredygtig udvikling. De skal kunne afkode ressourcer lokalt.

De skal kunne samarbejde med lokale kræfter og lære at bringe ressourcerne i spil, så der kan skabes meningsfulde grønne jobs. Og de skal vide, hvilke metoder der sikrer en bred forankring og langsigtet, grøn omstilling.

Undervisning i lokalt forankret, praksisnær tænkning skal supplere den kendte undervisning i ensartede modeller for forandring, som ofte er svære at forankre lokalt.

Anbefalingerne i de 17 verdensmål er i tråd med Brundtland-rapporten, som allerede i 1987 pegede på behovet for at gentænke strukturen i forskningsmiljøer og de deraf følgende uddannelser.

Det er derfor på høje tid, at det erkendes politisk, at det forskningsbaserede vidensgrundlag for at skabe grønne uddannelser langt hen ad vejen må opbygges parallelt med at uddannelserne udvikles.

Grønne uddannelser i den rette ramme
Det haster simpelthen så meget, at vi er nødt til at lægge skinnerne, imens vi kører toget.

De rigtige rammer er nødvendige for at understøtte kompetencegivende grønne uddannelser. Med den nye politiske opmærksomhed for behovet for uddannelser i provinsen er det oplagt at pege på, at nye grønne uddannelser kan samles på campus i landdistrikterne.

Med den nye politiske opmærksomhed for behovet for uddannelser i provinsen er det oplagt at pege på, at nye grønne uddannelser kan samles på campus i landdistrikterne

Pia Heike Johansen, Gitte Klausen og Thomas Adelskov (S), lektor ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, stifter af Anneberg Kulturpark og borgmester i Odsherred Kommune

I provinsen kan de studerende opnå kompetencer i at understøtte en grøn samfundsorden, der er forankret i bæredygtig anvendelse af lokale menneskelige, kulturelle, sociale, økonomiske, natur- og landskabelige kvaliteter.

Samtidig kan de studerende være tæt på innovative, grønne entreprenører, erhverv og ildsjæle, der arbejder med afsæt i netop de lokale ressourcer og kobler dem med nye teknologier.

For eksempel i Odsherred ligger Dansk Tang – en virksomhed, som har som målsætning at være CO2-neutral, Dansk Videncenter for Tang, Foreningen Vildt Design, Nationalt Center for Lokale Fødevarer, Økosamfundet Fri og Fro og Økosamfundet Egeskoven.

En skulpturpark for de 17 verdensmål er under etablering, et artists' residency for bæredygtigt design og kunst, et kulturcenter, hvor grønne foreninger er samlet under samme tag, et væld af små, driftige producenter af lokale kvalitetsfødevarer, vin, øl og saft, restauranter af høj international klasse, innovative producenter af proteinrige plantebaserede produkter og et minispinderi, som baseret på uld og plantefibre fra lokalområdet, udvikler nye bæredygtige tekstiler.

Behov for nytænkning
Mange af disse gode, grønne entreprenører og virksomheder er klar til at tænke med i udviklingen af grønne uddannelser og til at byde ind med deres kompetencer.

Det haster simpelthen så meget, at vi er nødt til at lægge skinnerne, imens vi kører toget

Pia Heike Johansen, Gitte Klausen og Thomas Adelskov (S), lektor ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, stifter af Anneberg Kulturpark og borgmester i Odsherred Kommune

Men det vil også kræve et samarbejde med universiteter, UC'ere og fagskoler og deres lokale og nationale undervisere, som i årevis har arbejdet for tværfaglighed og nye grønne fag inden for rammerne af de eksisterende uddannelsesinstitutioner.

Initiativet Uddannelser for Fremtiden peger på behovet for nytænkning. Etablering af grøn uddannelse uden for de etablerede rammer skal give mulighed for at tænke nyt, både på tværs af uddannelsesskel og på tværs af discipliner.

Den skal sætte fokus på sammenhænge mellem verdensmål på både verdensplan og lokalsamfundsniveau. Den skal understøtte de mange små nytænkende virksomheder og initiativer i provinsen, som bærer den grønne samfundsorden frem.

Læs også

Omtalte personer

Pia Heike Johansen

Lektor, Center for Landdistriktsforskning, Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
ph.d. (SDU. 2007), cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2003)

Thomas Adelskov

Nyrådsmedlem (S), Odsherred Kommune, næstformand, Unesco Geopark Odsherred, næstformand, Pensam Liv

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser