GTS: Strategiske investeringer skal sætte fart på forsknings værdi i erhvervslivet

DEBAT: I Sverige og Tyskland er de i gang med at udrulle strategiske investeringer, der skal sætte farten op for at sikre, at mere forskning skaber værdi i erhvervslivet – og Danmark bør følge trop, skriver direktøren for GTS-foreningen.

Af Ragnar Heldt Nielsen 
Direktør i GTS-foreningen

En undersøgelse gennemført af Teknologisk Institut viser, at hver fjerde danske industrivirksomhed har mistet indtjening og stoppet projekter, fordi de ikke har haft adgang til den nødvendige specialistviden og udstyr.

Det understreger behovet for en udbygning af videnbroen fra forskning til erhvervsliv, så den i endnu højere grad har fokus på teknologi i anvendelse.

Hos vores naboer i Sverige og Tyskland er de godt i gang med at udrulle massive strategiske investeringer, der skal sætte farten op på deres videnbro for at sikre, at mere forskning skaber værdi i erhvervslivet. I Danmark bør vi følge trop og udvikle tilsvarende strategier.

Men hvad er det for udfordringer, erhvervslivet står over for, og som kalder på nye danske initiativer? En analyse, vi netop har gennemført, peger på tre tendenser:

  1. Digitalisering medfører en øget kompleksitet i produktudviklingen. Det gør det sværere for den enkelte virksomhed at besidde alle relevante kompetencer, og det øger behovet for eksterne rådgivere samt efterspørgsel efter nye former for test- og demonstrationsfaciliteter.
  2. Desuden er der en stigende internationalisering af markedet for forskning og udvikling. Det vil på sigt føre til en specialisering og arbejdsdeling på tværs af grænser.
  3. På trods af internationaliseringen fortæller vores kunder os, at nærhed til test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter er afgørende for såvel små og som store virksomheder. Det er for dyrt at rejse efter faciliteterne, og de får ikke nok ud det, hvis de ikke kan følge testen tæt på og kigge forbi undervejs.

De senere år har der desuden været et stigende politisk fokus på startup- og vækstvirksomheder. Her er det vigtigt at vurdere, hvilke krav det stiller til fremtidens teknologiske infrastruktur, hvis den i højere grad end i dag skal spille en rolle for disse virksomheder.

Udfordringer skal omsættes til muligheder
Den kompleksitet, der følger med den teknologiske udvikling, kalder på initiativer, der sikrer, at flere virksomheder griber de mange nye muligheder. Men hvilke nye aktiviteter og initiativer er der brug for? Det giver vi i en ny publikation fire anbefalinger til.

1. En markant udbygning af test- og demonstrationsfaciliteter
Udbygningen bør ske inden for danske styrkepositioner samt inden for domæneoverskridende områder som fx nye materialer og digitalisering. Desuden opfodrer vi regeringen til at følge op på DI og CO-industris anbefaling om stigende offentlige investeringer i forskningsinfrastruktur. Herudover bør danske virksomheder sikres en nem adgang til internationale kompetencer på de områder, hvor de ikke findes i Danmark.

2. Der er brug for en stærk dansk deltagelse i ”Innovation Hubs” (vækst- og innovationsmiljøer)
Det digitale Vækstpanel har anbefalet udviklingen af en dansk Digital Innovation Hub. Vi mener, at en sådan bør etableres i tæt samspil mellem førende forskningsmiljøer og GTS-institutter. Det er her vigtigt at sikre synergi til allerede eksisterende initiativer. Det er desuden nødvendigt på andre områder at udvikle en tilsvarende strategi for positionering af danske Inovation Hubs på europæisk plan.

3. Vi skal styrke samspillet mellem Startup- og GTS-institutter.
Der er brug for at udvikle en model for et styrket samarbejde mellem GTS-institutterne og de danske iværksættermiljøer. Tech-startups skal i højere grad have mulighed for at benytte test- og udviklingsfaciliteter samt specialistkompetencer hos GTS-institutterne. Vi anbefaler, at det sker med en passende funding mekanisme.

4. Virksomheder skal have lettere adgang til demonstrations- og testfaciliteter.
Det kan blandt ske ved, at InnovationsAgenterne – som en del af deres opgave – skal fokusere yderligere på matchmaking mellem tilgængelig infrastruktur og virksomheder.

Vi har netop offentliggjort en publikation med de fire anbefalinger. Det bliver forhåbentligt startskuddet til en dialog med relevante aktører om, hvordan vi udvikler den teknologiske videnbro, så den matcher virksomhedernes behov og bringer Danmark forrest i den innovative superliga.

Ud over anbefalinger til fremtidens teknologiske infrastruktur indeholder publikationen en analyse af de udfordringer, dansk erhvervsliv står over for, samt ni cases, der viser, hvordan GTS-institutterne arbejder for at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv.

Forrige artikel S-kandidat: Udflytningslobbyismen er gået over gevind S-kandidat: Udflytningslobbyismen er gået over gevind Næste artikel Tænketank: Ja tak til fordeling af forskningsreserven over flere år Tænketank: Ja tak til fordeling af forskningsreserven over flere år