Gymnasielærer til DTU: Det er krænkende, at udvalgte gymnasieelever ikke er velkomne til DTU-camp

REPLIK: Jeg opgiver ellers vigtige arrangementer med mine gymnasieklasser, fordi DTU afholder camps, hvor alle ikke er velkomne. Det er oplagt krænkende, skriver Simon Pedersen.

Af Simon Pedersen
Gymnasielærer i fysik

Under overskriften ’DTU-rektor: Særlige tilbud til kvinder diskriminerer ikke mænd’ argumenterer Rektor Anders Bjarklev for at afholde intro-arrangementer, hvor kun kvinder er velkomne.

Helt konkret drejer det sig om såkaldte ’Girls’ Day in Science’ events og ’Engineering camp for piger’.

Disse begivenheder har som formål at præsentere forskellige studieretninger som spændende og interessante karrierevalg for de kommende kvindelige studerende. 

Arrangementer som disse skal med Bjarklevs egne ord kun betragtes som ’en ekstra mulighed blandt mange andre for at blive klogere på, hvad det vil sige at studere på DTU’.

Men hvis dette er tilfældet, så giver DTU jo netop ikke alle mennesker uanset køn de samme muligheder for at blive klogere på, hvad DTU kan tilbyde.

Dropper helt at deltage
Til dagligt arbejder jeg som gymnasielærer i fysik og modtager derfor materialet om de køns-ekskluderende DTU-events.

Hvert år står jeg overfor følgende problem: Hvis jeg ikke må deltage med hele klassen, som er sammensat af flere køn, hvad skal de andre så lave, mens de særligt udvalgte deltager i en camp?

DTU tilbyder desværre ikke alternative arrangementer, der henvender sig mod dem, som ikke er kvinder.

Da det i praksis er oplagt krænkende og diskriminerende, hvis jeg nægter en del af klassen i at tage med på DTU på grund af deres køn, opgiver jeg hvert år at deltage i disse ellers vigtige arrangementer for de unge.

Hvis DTU er interesseret i at fremme kønsdiversitet på de videregående uddannelser via eksklusive køns-arrangementer, så er det desuden bemærkelsesværdigt, at tilsvarende initiativer ikke er implementeret på studieretninger som Vand, bioressourcer og miljømanagement, Teknisk biomedicin og Medicin og teknologi.

Disse er alle studieretninger som traditionelt er domineret af kvinder.

Man må derfor undre sig over, hvorfor DTU kun arbejder for at tiltrække kvinder til områder der som udgangspunkt er foretrukket af mænd og ikke omvendt?

Ret mod kvinder, men giv plads til alle
Men sagen er, at kønsbaseret udelukkelse af unge fra arrangementer jo ikke er den rigtige vej fremad. Det er derfor beklageligt, at DTU har valgt at virkeliggøre en ligestillingspolitik, som netop gør det modsatte af hvad intentionen åbenbart er.

Hvis DTU virkelig ønsker at tiltrække kvinder til STEM-fagene på en ikke-ekskluderende måde, burde de måske skele til virksomheder som Female Invest.

Female Invest har som formål at skabe finansiel lighed ved at hjælpe kvinder med at komme i gang med at investere. Deres arrangementer er derfor rettet mod kvinder. Men i modsætning til arrangementerne på DTU har alle køn lov til at deltage.

Man fristes der til at spørger, om hvad grunden er til at DTU ikke gør det på denne måde?

Forrige artikel DTU svarer gymnasielærer: Vi tilbyder camps for piger, fordi det efterspørges DTU svarer gymnasielærer: Vi tilbyder camps for piger, fordi det efterspørges Næste artikel DEA til politikerne: Spredning af uddannelser kan svække kvaliteten DEA til politikerne: Spredning af uddannelser kan svække kvaliteten