Professor: Uddannelsessystemet tømmer yderområderne for unge

DEBAT: De unge flytter fra yderområderne på grund af uddannelse, og en ny undersøgelse viser, at de ikke vender tilbage i samme grad som tidligere, skriver Hans Skifter Andersen, professor ved AAU.

Af Hans Skifter Andersen
Adjungeret Professor, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

En geografisk centralisering i uddannelsessektoren gennem de sidste 25 år har haft en stærk, øget effekt for fraflytning af unge fra yderområderne. Det gælder især centraliseringen af mellemuddannelser som lærere og sygeplejersker med videre. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut.

I undersøgelsen er vist, at de fleste flytninger af unge væk fra yderområder sker i forbindelse med start af uddannelse, og at dette er sket i øget omfang gennem de sidste 25 år (se figur). Jobændringer har en mindre betydning, og andelen, der flytter i forbindelse hermed, har været uændret over årene.

Det er især unge, der tager lange uddannelser (85 procent), som flytter væk fra yderområderne, når de starter uddannelse, men der er også mange blandt dem, der tager en mellemlang uddannelse (50 procent).


Figur. Unge fra yderområder fordelt på flytteårsager, opdelt i grupper efter hvornår de blev 17 år

Dette skyldes blandt andet, at uddannelserne i stigende grad er blevet koncentreret i de større byer. Når man sammenligner antallet af uddannelsespladser med antallet af unge 17-årige i forskellige dele af landet, så er uddannelserne meget skævt fordelt med en stærk underrepræsentation i yderområderne.

Dette gælder ikke kun for de videregående uddannelser, men også for mellemuddannelserne og de kortere uddannelser, for eksempel erhvervsuddannelserne. Denne geografiske skævhed er øget gennem de sidste 25 år, i mindre udstrækning på grund af nedlæggelse af uddannelser i yderområder, i højere grad fordi den store tilvækst i uddannelser hovedsageligt er blevet placeret i byerne.

Dertil kommer, at relativt flere unge tager længere uddannelser, som oftere er koncentreret i byerne.

Få unge flytter tilbage igen efter endt uddannelse
Kun cirka 20 procent af dem, der har forladt yderområderne i forbindelse med studiet, flytter tilbage inden tre år efter studiets afslutning. Årsagen er ikke kun, at der er bedre jobmuligheder og en anden livsstil i byerne, men også at mennesker med tiden slår rod i det lokalområde, de bor i.

Unge, der er flyttet til byerne, får ofte med tiden en partner og et socialt netværk der, som gør, at de føler sig mere knyttet til deres nye bosted og er mindre tilbøjelige til at vende tilbage til deres opvækststed.

Man flytter sjældnere tilbage til yderområderne nu, end man gjorde det i 90’erne. Omfanget afhænger af, hvilke uddannelser der er gennemført. Blandt unge med erhvervsuddannelser, med videre, finder man den største andel, som er vendt hjem, 25-30 procent.

For unge med mellemlange studier er det små 20 procent, for bachelorer cirka 15 procent og for de lange uddannelser små 10 procent.

Sydjylland og Sydsjælland er blevet svigtet
Undersøgelsen viser, hvor markant en betydning afstanden til uddannelsesstederne har haft for, om unge fra yderområderne permanent forlader deres hjemstavn. Jo længere afstand mellem uddannelsesstedet og hjemkommunen, jo sjældnere var de unge bosat i yderområderne tre år efter uddannelsen.

Afstanden har især en betydning for mellemuddannelser og bachelorer. Undersøgelsen har desuden vist, at der er sket en markant ændring over tid med hensyn til hvor mange unge fra yderområder, der mere permanent er blevet bosat i andre dele af landet. Andelen der endte hjemme i yderområderne tre år efter uddannelse er især faldet for bachelorer og erhvervsuddannelser.

Resultaterne illustrerer, hvor stor en betydning, lokaliseringen af uddannelserne har haft for den regionale udvikling i Danmark og befolkningstilbagegangen i yderområderne. Ser man på de lange uddannelser, er det tydeligt, at to områder i Danmark er blevet svigtet.

Det gælder det sydlige Jylland og det sydlige Sjælland. Der kom aldrig, som planlagt, et egentligt universitet i Esbjerg, og det sjællandske universitet blev af uransagelige grunde lagt i Roskilde tæt på København i stedet for i Næstved eller Nykøbing Falster.

Hvad angår mellemuddannelserne er en stor del af yderområderne uden sådanne uddannelser eller med meget få. Erhvervsuddannelserne er mere spredte, men den stærkere specialisering har gjort det nødvendigt for de unge oftere at forlade lokalområdet.

Forrige artikel DTU-dekan: Livslang læring er en opgave for universiteterne DTU-dekan: Livslang læring er en opgave for universiteterne Næste artikel Sorgenfrey: Efteruddannelse står i stampe, og det går ud over velfærden Sorgenfrey: Efteruddannelse står i stampe, og det går ud over velfærden