Studenterformand til Søren Pind: Fjern stopklodser for professionsbachelorerne

DEBAT: Professionsbachelorer har ligesom andre studerende et ønske om at blive så dygtige, som de kan. Desværre er uddannelsessystemet for netop den gruppe af studerende fyldt med stopklodser og blindgyder, skriver Christopher Ammentorp.

Af Christopher Ammentorp
Formand for Studenterforum UC – professionshøjskolernes studenterforening

Mange nyuddannede professionsbachelorer ønsker at læse videre og dygtiggøre sig, inden de skal ud på arbejdsmarkedet, men der er fortsat blindgyder i uddannelsessystemet.

12. marts offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet anbefalingerne fra "Udvalg om bedre universitetsuddannelser", der ikke har taget højde for de mange professionsbacheloruddannelser, der ikke er adgangsgivende til en kandidatuddannelse.

Riv barriererne ned
Der er et stort ønske fra de studerende på de danske professionshøjskoler om at få adgang til kandidatuddannelser, men endnu en gang er vi overset.

I en tid, hvor der bygges mure og lofter, bør der også være plads til at rive barrierer ned.

Lad alle professionsbachelorer få adgang til kandidatuddannelser, der passer med deres fag. Det mangler Danmark.

I øjeblikket sidder mange unge og skal vælge uddannelsen, der passer til dem. Mange har måske en forestilling om, at de godt kunne tænke sig at blive ekstra dygtige og vil derfor vælge universitetet som det sidste stop inden arbejdsmarkedet for netop at få en kandidatgrad.

Det er rigtig ærgerligt, fordi det vil få færre til at søge ind på professionsbacheloruddannelserne, når der er disse blindgyder.

70 uddannelser med blindgyder
Der er et par muligheder for at tage en kandidat, hvis man har en professionsbachelor.

Det gælder eksempelvis for læreruddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. Men der er også en stor del af de cirka 70 professionsbacheloruddannelser, der ikke er adgangsgivende til en kandidatuddannelse, og den manglende mulighed for at dygtiggøre sig yderligere vil muligvis betyde, at færre vil søge disse uddannelser.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler har et fælles ansvar for at løfte denne opgave.

De studerende på professionshøjskolerne har et klart ønske: Drop blindgyder og stopklodser i uddannelsessystemet.

Forrige artikel Søren Pind: Danske forskere skal insistere på forskningsfriheden Søren Pind: Danske forskere skal insistere på forskningsfriheden Næste artikel Rasmus Willig: Lav en årlig undersøgelse af forskningsfriheden Rasmus Willig: Lav en årlig undersøgelse af forskningsfriheden