Ti ansøgere er udvalgt til forhandling om etablering af nye grundforskningscentre

GRUNDFORSKNING: Danmarks Grundforskningsfond har efter en længere ansøgningsproces inviteret ti endelige ansøgere til kontraktforhandlinger om etablering af ti nye grundforskningscentre. Se ansøgerne her.

Bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond vil investere 657 millioner kroner og afsætte yderligere 440 millioner kroner til ti nye grundforskningscentre.

Fonden har nu udvalgt ti ansøgere, der bliver inviteret til kontraktforhandlinger om etableringen af nye grundforskningscentre, såkaldte centers of excellence.

Et center of excellence kan bestå af en eller flere forskningsgrupper, der ambitiøst og visionært arbejder sammen om at løse et komplekst forskningsspørgsmål. Forskningscentrene kan oprettes inden for og på tværs af alle forskningsområder og kan variere i størrelse og organiseringsform afhængigt af fagområde.

Login