Ulla Tørnæs: Bevillingssystem skal være fremtidsikret

DEBAT: I et nyt taxametersystem skal matchet imellem de studerendes kompetencer og arbejdsmarkedets behov styrkes. Særligt i fremtiden er dette vigtigt. Det mener uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V).

Af Ulla Tørnæs (V)
Uddannelses- og forskningsminister

Bevillingssystemet, nok bedre kendt som taxametersystemet, er i dag indrettet sådan, at uddannelsesinstitutionerne får udbetalt penge på baggrund af antal beståede eksaminer. Det er et enkelt og overskueligt system. Men tiden er kommet til, at vi sætter spørgsmål ved, om det også er et rigtigt system. Har vi et system, der fremmer kvalitet i uddannelserne? Som sikrer, at unge mennesker får kompetencer, der matcher arbejdsmarkedets behov? Det er jeg ikke helt sikker på, at vi har. 

Kun et svar
Her på mit "14-dages jubilæum" har jeg ikke alle svarene på, hvordan det nye taxametersystem skal se ud. Jeg har faktisk kun et svar. Opgaven med at skabe et nyt taxametersystem skal vi løse sammen. Undervisningsinstitutionerne, erhvervslivet, de studerende og ministerierne.

Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, der skal komme med konkrete forslag. Uddannelses- og Forskningsministeriet har sat en bred høringsproces igang. Og jeg har tænkt mig at lytte og grundigt overveje alle de input, som jeg får.

Et fremtidssikret taxametersystem
En ting er rigtig vigtigt for mig. Vi skal lave et taxametersystem, som sikrer, at vi styrker matchet mellem studerendes kompetencer og arbejdsmarkedets behov. Ikke kun i dag, men særligt i fremtiden. Vi skal have de lange briller på. De studerende bliver optaget på en uddannelse i dag, men deres kompetencer skal i spil på arbejdsmarkedet om 3, 5, 6 år. Og arbejdsmarkedet om 5 og 15 år, ser ikke ud, som det gør i dag. Det gør kun opgaven sværere. 

Ændringen af taxametersystemet er en stor og vigtig opgave. Det handler ikke kun om, hvilket uddannelsessystem vi vil have i fremtiden. Det handler om fremtiden for unge mennesker over hele landet. Jeg har ikke en plan klar i skuffen. Jeg glæder mig til arbejdet og de mange drøftelser, vi skal have i de kommende måneder.

Forrige artikel S: Eftersyn skal ses i lyset af milliardbesparelser S: Eftersyn skal ses i lyset af milliardbesparelser Næste artikel Pharmadanmark: Giv universiteterne en økonomisk gulerod Pharmadanmark: Giv universiteterne en økonomisk gulerod
Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

BALANCE: I en ny udgivelse har Danmarks Akkrediteringsinstitution indsamlet erfaringer om køn, kønsbalancer og ligestilling fra uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Institutionen finder, at ubalance i kønsfordelingen på uddannelser giver ringere kvalitet og problemer med at forsyne arbejdsmarkedet med færdiguddannede.