Befamlede bryster og skjult kamera i brusekabinen: Rekordmange anmelder krænkelser i Forsvaret

Forsvaret har i 2023 modtaget et rekordhøjt antal anmeldelser af seksuelle krænkelser. Det er positivt, at hændelserne kommer frem i lyset, men Forsvarets håndtering er stadig mørklagt, lyder kritikken fra Kvindelige Veteraner.

Flere anmeldelser er tegn på, at kvinder tror på, at det virker at melde krænkelser, mener Kvindelige Veteraner.
Flere anmeldelser er tegn på, at kvinder tror på, at det virker at melde krænkelser, mener Kvindelige Veteraner.Foto: Sophia Bianca Salskov Jakobsen/SOLDATEN
Kirstine Erika Crenzien

"Smag på den."

Sådan siger en premierløjtnant og tager sin erigerede penis frem overfor en kvindelig konstabelelev. Det er en kold januarnat i 2022, og begge deltager de i en afslutningsfest for den unge kvinde og hendes medstuderende.  

Inden da har han befamlet kvinden, som han også er delingsfører for, på både bryster og bagdel. Senere samme aften gentager han opførslen overfor endnu en konstabelelev.  

Episoden er én ud af et stigende antal af sager om seksuelle overgreb og krænkelser i Forsvaret, der bliver indrapporteret til Forsvarets Auditørkorps.  

Det viser den seneste årsberetning fra den militære anklagemyndighed, der har til opgave at retsforfølge ansatte i Forsvaret, der enten bryder straffeloven eller den militære straffelov.

For mig at se er Forsvaret i dag en sort boks

Christine Svop
Bestyrelsesmedlem, Kvindelige Veteraner

Flere anmeldelser, flere domme 

66 tilfælde af kønskrænkende episoder blev i 2023 anmeldt til Forsvarets Auditørkorps. 

Det er seks flere end i 2022, hvor antallet af anmeldelser steg eksplosivt, da Operation X på TV 2 afdækkede krænkelser i Forsvaret.  

Samtidig er antallet af sager, der fører til straf, også rekordhøjt i 2023. Det gælder både, når det kommer til antallet af gerningsmænd, antallet af ofre og den samlede mængde episoder af krænkende adfærd generelt set.  

Krænkelser dækker både over eksempelvis seksuelle overgreb, men også mobning og diskrimination.

Men også når det gælder kønskrænkelser specifikt, falder der flere domme i 2023. Otte personer blev sanktioneret for kønskrænkelser i 2023 overfor fem i 2022.  

Kun når det kommer til antallet af episoder af kønskrænkende adfærd må 2023 se sig slået af 2022. Det skyldes dog, at én person alene stod for 16 hændelser i 2022. 

Forsvaret har ellers haft et øget fokus på at bekæmpe kønskrænkelser siden 2019. Det skriver Forsvarets Auditørkorps i sin rapport. Det har man gjort ved at udgive vejledninger og uddannelsesforløb om krænkende adfærd og skærpet handlepligten for chefer og ledere.

Kaster lys over mørketal 

Når Forsvaret ønsker at komme sexisme og krænkelser til livs, kan Auditørkorpsets årsberetning nemt se ud som et nederlag.  

Men hos Kvindelige Veteraner tager man positivt imod de nye tal.  

Læs også

"Det er positivt, at vi nu ser, at flere kvinder anmelder de krænkelser, de bliver udsat for," siger Christine Svop, der er bestyrelsesmedlem i Kvindelige Veteraner. 

Målet kan aldrig være at nå nul anmeldelser, mener hun. Det er slet ikke realistisk.  

I stedet må målet være, at de krænkelser, der finder sted, bliver anmeldt og håndteret godt af både Auditørkorpset og de lokale ledelser rundt omkring i Forsvaret. 

"Flere anmeldelser kan være et tegn på, at vi gør noget, der virker. At kvinderne derude nu ved, at der er mulighed for at melde krænkelserne og få dem sanktioneret," pointerer Christine Svop.   

Et langt, sejt træk 

Hos Forsvarskommandoen deler man Kvindelige Veteraners opfattelse.  

"Det er helt centralt, at sagerne kommer frem i lyset, så de kan blive håndteret. Det er årsberetningen et udtryk for, at de i stigende grad bliver," skriver viceforsvarschef, generalløjtnant Kenneth Pedersen i en kommentar til Altinget.

Fakta

Forsvarets tiltag mod sexisme og krænkelser 

For at komme krænkelser såsom seksuelle overgreb, mobning og diskrimination til livs har Forsvaret lanceret en kampagne mod krænkelser.  

Tiltagene indebærer: 

  • En vejledning om krænkende adfærd 
  • Indskærpet handlepligt for chefer og medarbejdere
  • Hurtigere håndtering af krænkelsessager 
  • Mulighed for karrieremæssige konsekvenser for krænkere 
  • Undervisningsforløb om ønsket adfærd i Forsvaret og som klæder medarbejdere og chefer bedre på til at håndtere krænkelsessager 

Kilde: Forsvarskommandoen og Forsvarets Auditørkorps 

Han så gerne, at omfanget af sager faldt med det samme. Men det er lettere sagt end gjort:  

"Vores indsats handler om kulturforandring, håndtering og sanktioner. I forhold til vores håndtering og sanktioner er vi nået langt. Men kulturforandringen er et langt, sejt træk. Det tager tid. Og det kan man også se på tallene," skriver han.  

Nu skal alle tiltagene – fra undervisning til sanktionsværktøjer – have tid til at virke. Hvorvidt Forsvaret skal gøre mere, vil Kenneth Pedersen og hans kolleger løbende vurdere.  

Forsvaret er en sort boks 

Når det kommer til håndteringen af krænkelsessager, kommer Forsvaret dog stadig til kort i Christine Svops øjne.  

For der er ingen gennemsigtighed i forhold til de sager, som ikke kan forfølges strafferetsligt af Auditørkorpset, men i stedet bliver til disciplinærsager. Eller de sager, som må droppes, eksempelvis fordi det er påstand mod påstand, som det er tilfældet for en voldtægtsanmeldelse fra 2023.  

"For mig at se er Forsvaret i dag en sort boks. Der er ingen rapporter om det, ingen statistik eller spørgeskemaer," siger Christine Svop og fortsætter:

"Vi vil gerne vide mere om det, for det er faktisk den væsentligste del af det her spørgsmål: Hvordan bliver sagerne håndteret lokalt i enhederne? Det er der, hvor det virkelig kan gøre en forskel for de krænkede."

Kulturforandringen er et langt, sejt træk. Det tager tid. Og det kan man også se på tallene

Generalløjtnant Kenneth Pedersen
Viceforsvarschef

Kvinderne siger op 

Risikoen er, at især de krænkede kvinder siger op og forlader Forsvaret, hvis ikke der også lokalt bliver taget hånd om en krænkelse.  

"Vi hører om chefer, der tror, at hvis der er faldet en straf, så er det håndteret. At man kan vende tilbage til business as usual," fortæller Christine Svop.  

Det betyder, at offer og krænker igen skal arbejde sammen, som om intet er hændt.  

"Det hjælper ikke en person, der er blevet krænket, at overgrebsmanden får en bøde, som det ofte er tilfældet," pointerer hun.  

I stedet bør man for eksempel se på, om den ene part skal flyttes til en anden stilling eller enhed, så de begge kan komme videre – også fra snak i krogene i enheden.  

"Ellers ser vi, at kvinden forlader sit arbejde indenfor en kort periode, for det kan man ikke være i," siger Christine Svop. 

Altinget har spurgt, hvordan Forsvaret forholder sig til sager, der ikke kan forfølges strafferetsligt: Hvad betyder det for det fremtidige arbejdsliv for både offer og den anklagede? 

Dette spørgsmål har generalløjtnant Kenneth Pedersen ikke adresseret. 

Fakta

Eksempler på sager fra 2023

Eksempel 1

En overkonstabel blev idømt 10 dages betinget fængsel for to episoder af blufærdighedskrænkelse. Den ene episode fandt sted under udsendelse, hvor overkonstablen stak sin mobiltelefon ind under en skillevæg og filmede en kvindelig konstabel, der stod nøgen under bruseren.  

Eksempel 2

En seniorsergent blev idømt en bøde på 2.000 kr., fordi han til en konstabelelev, der begik en fejl, sagde: “Du er en kælling, ved du godt det? Jeg har sagt det til dig, og jeg siger det igen. Jeg knepper din mor, så du kan tænke på mig, der siger, du skal være bedre, når du ser hende”.  

Eksempel 3

En mandlig premierløjtnant blev idømt 30 dages betinget fængsel, efter han overvågede en kvindelig premierløjtnant og underordnets kahyt på et militært skib, placerede en mobil derinde og lydoptog hende have sex med en anden. Den mandlige premierløjtnant gik desuden derind og nægtede at forlade kahytten.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kenneth Pedersen

Generalløjtnant, chef for Forsvarsstaben og viceforsvarschef
premierløjtnant (Hærens Officersskole 1992), Master of Strategic Studies (United States Army War College, Pennylvania, USA 2015)

0:000:00