Bred aftale om udredning af Danmarks indsats i Afghanistan

Danmarks 20 år lange militære og civile indsats i Afghanistan skal udredes af forskere fra DIIS. Det er en bred vifte af partier i Folketinget blevet enige om.

Danske soldater tog Dannebrog ned, da Forsvaret forlod Afghanistan i juni 2021.
Danske soldater tog Dannebrog ned, da Forsvaret forlod Afghanistan i juni 2021.Foto: Esben, Forsvaret / Forsvarsgalleriet
Andreas Krog

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at igangsætte en uvildig historisk udredning af Danmarks civile og militære indsats i Afghanistan i perioden 2001-2021.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet.

At så mange partier bakker op, glæder udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Jeg vil gerne takke partierne for deres konstruktive tilgang til forhandlingerne. At vi har kunnet samle så bred en gruppe af partier viser, at vi, trods politiske uenigheder, tager Danmarks internationale engagement alvorligt, og at vi i fællesskab insisterer på at drage alle de læringspunkter, vi kan, så Danmark også i fremtiden kan yde topprofessionelle militære og civile bidrag til freds-, stabiliserings- og genopbygningsindsatser ude i verden og dermed værne om sikkerheden og trygheden herhjemme i Danmark," siger Jeppe Kofod.

Værdi for fremtidige indsatser

Partierne er enige om, at sammenbruddet af afghanske institutioner og sikkerhedsstyrker, samt Talibans overtagelse af regeringsmagten i august 2021, kalder på en grundig udredning af Danmarks indsats i Afghanistan igennem de seneste to årtier.

Udredningen skal blandt andet belyse grundlaget for de centrale politiske beslutninger vedrørende op- og nedskaleringerne af de danske militære og civile engagementer, herunder udviklingsbistanden. Det vil være et centralt mål at identificere relevante læringspunkter, som kan være af værdi for fremtidige civile og militære indsatser, samt at søge svar på det helt grundlæggende spørgsmål om, hvordan Taliban kunne genvinde magten i Afghanistan efter 20 års massiv civil og militær international indsats i landet.

Partierne vil anmode Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om at stå for udredningen.

Som led i udredningen vil DIIS blive anmodet om at afholde offentlige tematiske seminarer om den danske indsats i Afghanistan med bred inddragelse af relevante aktører. Udredningen skal så vidt muligt være afsluttet inden udgangen af 2023.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jeppe Kofod

Selvstændig rådgiver i Kofod Global, fhv. udenrigsminister, MF og MEP (S)
BA.scient.soc. (Roskilde Uni. 2004), MA i public administration (Harvard 2007)

0:000:00