Debat

DFiR: Danmark har været kendetegnet ved sit fravær af forsvarsrelateret forskning

I Sverige, Norge og Nederlandene er der etableret institutioner og programmer, der understøtter forskning og innovation til anvendelse i Forsvaret. Den slags findes ikke i Danmark, skriver Frede Blaabjerg, der er formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Vi har simpelthen brug for, at vores forsknings- og innovationssystem samarbejder med Forsvaret og forsvarsindustrien, så vi får de bedste løsninger på vores sikkerhedsudfordringer, skriver Frede Blaabjerg.
Vi har simpelthen brug for, at vores forsknings- og innovationssystem samarbejder med Forsvaret og forsvarsindustrien, så vi får de bedste løsninger på vores sikkerhedsudfordringer, skriver Frede Blaabjerg.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Frede Blaabjerg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

De danske forsknings- og innovationsmiljøer har på ganske få år ændret sig på helt grundlæggende vis. Efter den russiske invasion af Ukraine har mange forskere og entreprenører spurgt sig selv, hvordan de kan bidrage til udviklingen af teknologi og viden til anvendelse i forsvarsindustrien.

Dertil kommer, at sikkerheden på institutionerne er blevet markant højnet som følge af den forhøjede spionagetrussel. Det er den nye virkelighed.

Danmark har været kendetegnet ved et exceptionelt fravær af forskning forsvarsrelaterede emner. I de lande, der ligner os mest – for eksempel Sverige, Norge og Nederlandene, er der etableret institutioner og programmer, der understøtter forskning og innovation til anvendelse i Forsvaret. Den slags findes ikke i Danmark. Endnu.

Vi har brug for, at Forsvaret i højere grad anvender og udnytter nyeste viden og teknologi

Frede Blaabjerg, formand, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR)

Endnu, fordi forsvarsforliget udstikker store ambitioner inden for forskning og innovation. Hvis det skal lykkedes, skal der opbygges et system med programmer, der kan finansiere og sikre teknologi- og videnoverførsel.

Fraværet af et dansk system bør være en anledning til at etablere noget, der er designet præcist, så det svarer til vores tids udfordringer og muligheder. Et første skridt i opbygningen af sådan et system er, at spørge hvad det skal kunne?

Samarbejde mellem Forsvaret og industrien

Først og fremmest har vi brug for, at Forsvaret i højere grad anvender og udnytter nyeste viden og teknologi. Det er afgørende for vores sikkerhed.

Vi har simpelthen brug for, at vores forsknings- og innovationssystem samarbejder med Forsvaret og forsvarsindustrien, så vi får de bedste løsninger på vores sikkerhedsudfordringer.

Derudover bør det også være en ambition at investeringer i militærteknologi, der også bidrager til den civile innovation. Når vi som samfund investerer i militær innovation, skal vi alle blive klogere.

Læs også

Endelig skal de militære investeringer ske med respekt for det eksisterende forsknings- og innovationssystem, som udover at hjælpe Forsvaret også skal levere løsninger inden for grøn omstilling, sundhed og fortsat være en uafhængig kilde til indsigt om alle væsentlige spørgsmål. Det er ikke helt enkelt.

Udfordringer for innovationen

For forsknings- og innovationssystemet er der særligt to udfordringer ved at øge fokus på forsvarsforskning. Det vil betyde en forøgelse af sikkerhedskravene på universiteterne, som helt praktisk vil give sig udslag i længere og mere komplicerede ansættelsesprocedurer, flere begrænsninger på adgang til laboratorier og behov for mere restriktive datapolitikker.

Der udestår en væsentlig opgave i at afklare hvilken arbejdsdeling, der skal være mellem aktørerne i det danske system

Frede Blaabjerg, formand, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR)

Sådanne restriktioner er nødvendigt, men de vil sænke miljøernes innovationskraft. Udover sikkerhedsbureaukratiet, så er det danske forsknings- og innovationssystem indrettet sådan, at det offentliges investeringer i forskning og innovation skal udgøre én procent af BNP.

Det giver et nulsumspil, hvor øgede investeringer i forsvarsforskning skal modsvares af faldende bevillinger til energiforskning, talentprogrammet eller andre områder.

Det gælder på langt sigt også de investeringer, som de danske miljøer kan hente i internationale programmer som EU’s Forsvarsfond. De vil blive modsvaret af reduktioner på andre områder.

Det bliver afgørende, at disse systemudfordringer bliver adresseret i en udvikling af det danske system.

Næste skridt

Der udestår en væsentlig opgave i at afklare hvilken arbejdsdeling, der skal være mellem aktørerne i det danske system. Hvem skal beslutte hvilke aktiviteter, der igangsættes, hvem skal skabe de konsortier, der skal udføre aktiviteterne, og hvem skal sikre, at ny viden og teknologi finder anvendelse i Forsvaret?

Det bliver særligt vigtigt at afklare, om finansieringsopgaven skal håndteres inden for det eksisterende system, eller om det er mest hensigtsmæssigt at etablere nye organer. 

I Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd mener vi, at næste skridt bør være nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der baseret på en grundig analyse, kommer med anbefalinger til udviklingen af det danske system til understøttelse af forskning og innovation med Forsvaret for øje.

Temadebat

Hvordan ser fremtiden ud for dansk forsvarsindustri?

I lyset af det kommende forsvarsforlig kaster Altinget Forsvar blikket på den aktuelle situation i forsvarsindustrien og de udfordringer såvel som muligheder, den står overfor.

For hvilken situation står dansk forsvarsindustri i med udsigten til øgede forsvarsbudgetter? Hvordan sikrer vi, at danske forsvars- og sikkerhedsvirksomheder forbliver konkurrencedygtige og innovative? Og hvad er de væsentligste politiske barrierer for branchen?

Det søger Altinget Forsvar svar på i en ny temadebat, hvor en række aktører vil komme med deres perspektiv på emnet.

Du kan se det samlede debatpanel her.

Om temadebatter:
Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til [email protected].

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frede Blaabjerg

Professor, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet, formand for Danmarks Forsknings og Innovations Politiske Råd (DFiR)
Civilingeniør 1987, ph.d. (Aalborg Uni. 1995)

0:000:00