Om  
Peter Biering

Advokat i Samsam-sagen og mangeårig partner hos Kammeradvokaten er død

Den fremtrædende advokat og tidligere partner gennem 26 år hos Kammeradvokaten/Poul Schmith, Peter Hänschell Biering, Klampenborg, er død, kun 68 år gammel, efter kort tids sygdom. For 19 dage siden fik han som advokat for efterretningstjenesterne medhold i den såkaldte Samsam-sag. Begravelsen finder sted 1. december.

Advokat Peter Biering er død&nbsp;68 år gammel.<br>
Advokat Peter Biering er død 68 år gammel.
Foto: Pressefoto
Rasmus Nielsen

Den tidligere ledende partner gennem fire år hos Kammeradvokaten/Poul Schmith, cand.jur. et cand.art. Peter Biering er død.

Som barn voksede han som søn af en ambassadør op så forskellige steder som Polen, Indien og Afrika.

Peter Biering startede da også karrieren som jurist i Udenrigsministeriet, hvor han fra 1994 til 1997 var kontorchef.

Selv sagde han:

”Jeg har et særligt forhold til staten. Jeg kommer fra en familie, som i flere generationer har været diplomater i udenrigstjenesten, og min kone har haft en lang karriere som ambassadør flere steder. Så jeg har været familiemæssigt påvirket og gift med staten på flere leder og kanter."

Vandt Samsam-sag for 19 dage siden
Da Peter Biering stoppede som partner i september, sagde han til netmediet AdvokatWatch, at ”jeg egner mig ikke til at ligge på sofaen, så jeg skal finde noget fornuftigt at lave."

Han agtede at slutte af med, hvad han kaldte en ”meget speciel” Samsam-sag, hvor han virkede som advokat for Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester (PET og FE) med påstand om frifindelse, hvad også lykkedes for kun 19 dage siden. For ham handlede sagen om et principielt juridisk spørgsmål, om hvorvidt efterretningstjenesterne kan blive pålagt at afsløre deres kilder:

"Lovgivere har bestemt, at PET og FE som det meget klare udgangspunkt skal operere i hemmelighed. Det er den måde, de bedst arbejder på for at beskytte os mod for eksempel terror. Det har lovgivere fastlagt som konstruktion, og den mener vi ikke, der er grundlag for at fravige her på nogen måde," sagde han i september i følge dr.dk.

Læs også

Han ville på vegne af de to efterretningstjenester hverken af- eller bekræfte, at Ahmed Samsam har arbejdet for PET og FE. Det sagde han tidligere på efteråret i Østre Landsret med henvisning til, at "efterretningstjenesterne af princip og for at kunne udføre deres hemmelige arbejde aldrig oplyser, om en person har arbejdet for dem".

Den danske statsborger Ahmed Samsam med syrisk baggrund fik i 2018 en fængselsdom i Spanien for at have tilsluttet sig en terrorgruppe i Syrien. Selv siger han, at han i al hemmelighed arbejdede for PET og FE. Samsam blev december 2020 overført til et dansk fængsel, hvorfra han blev løsladt 8. november. Samme dag afsagde Østre Landsret dom i sagen anlagt af Ahmed Samsam mod PET og FE. Landsretten bestemte, at Samsam ikke kan få domstolsprøvet sine påstande mod PET og FE, da 'han mangler retlig interesse heri', som det hed.

Går ikke i retten for at tabe
At det blev Peter Biering, der blev betroet at forsvare staten i den stærkt omtalte Samsam-sag, var ikke tilfældigt for hans mangeårige arbejdsgiver, som allerede ved hans 25 års jubilæum opsummerende karakteriserede deres forhenværende ledende partner sådan:

"Få herhjemme kan matche hans erfaring med EU og internationale forhold. Kombineret med en næsten knusende grundighed har det sat ham i spidsen for stribevis af opsigtsvækkende sager."

Læs også

Som det kendetegner mange advokater, så hadede Peter Biering at tabe en sag. Han udtrykte det ved en tidligere lejlighed sådan:

”Jeg går ikke i retten for at tabe. Og det har jeg sagt til mange medarbejdere. Jeg er et stort konkurrencemenneske. Selvfølgelig. Og jeg er også en dårlig taber. Jeg trives ikke godt, hvis jeg har tabt en sag. Jeg sparker ikke til tingene. I hvert fald ikke længere. Men temperament og engagement hører sammen. Jeg tror, kollegerne kan mærke, at jeg stiller meget store krav. Til mig selv, men også til mine omgivelser. Man skal stræbe efter at opnå det bedste, man overhovedet kan, på alle leder og kanter."

Jura hurtigere end statskundskab
Egentligt ville Peter Biering læse statskundskab, men det skulle studiets længde og geografi få bugt med: Han droppede det af den simple årsag, at det dengang tog halvandet år længere end jurastudiet. Det spillede også en vis rolle, at scient.pol. dengang var noget, man kun blev i Aarhus, mens Biering alt andet lige foretrak at blive boende i København. Så det blev jura i stedet:

”Jeg havde ikke en vild fascination af juraen som sådan. Jeg skulle bare ud på arbejdsmarkedet i en fart, og der fungerede det bedre med jura. Så det var ikke tanker om større retfærdighed, der drev mig. I hvert fald ikke på det tidspunkt.”

International vinder
Der har altid været et internationelt aspekt i karrieren. Selv har Peter Biering i et jubilæumsportræt hos sin mangeårige arbejdsgiver, Kammeradvokaten sagt:

"Det var og er selvfølgelig i helt særlig grad det internationale, der fascinerer mig. Det har været gennemgående i alt, hvad jeg har lavet. Både hos Udenrigsministeriet i årene efter uddannelsen og i de sidste 25 år hos Kammeradvokaten/Poul Schmith, hvor jeg har arbejdet med internationale forhold. Og det vil først og fremmest sige EU-ret, folkeret, menneskeret og international regulering.”

Peter Biering rådgav daværende statsminister og EU-rådsformand Anders Fogh Rasmussen (V) om EU-udvidelsen mod øst, samt tidligere regeringen ved forhandlingerne af Maastrichttraktaten, de danske EU-forbehold og Amsterdamtraktaten. 

Rengøringsjob
Lad os give det sidste ord til den afdøde topadvokat selv, der i jubilæumsinterviewet om sin rolle ganske underspillet forklarede:

"Mit arbejde er jo i vidt omfang et kvalificeret rengøringsjob. Når stat, politikere og embedsfolk kommer i vanskeligheder, hjælper man dem med at komme på fode igen. Det kan både være med rådgivning og retssager."

Peter Biering efterlader blandt andre sin kone Kirsten, der efter pensionering i 2019 som ambassadør i Paris siden 2021 har virket som seniorrådgiver for Tænketanken Europa.

Begravelsen finder sted fra Skovshoved Kirke fredag 1. december 2023 kl. 11. Der er efterfølgende jordfæstelse på Søllerød Kirkegård.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Biering

Advokat (H), fhv. partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
exam.art. i russisk (1979), cand.jur. et art (Københavns Uni. 1981), (Harvard Business School, 2012, Columbia Business School, 2013)

0:000:00