Forsvaret: Reduceret antal nye kampfly kan koste menneskeliv

RISIKO: Danmark endte med at købe så få nye kampfly, at piloterne kan få svært ved at få flyvetræning nok. Det kan i yderste konsekvens koste menneskeliv, vurderer Forsvaret i en intern risikoanalyse.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Andreas Krog

Dræbte piloter og totalsmadrede fly til millioner af skattekroner.

Det kan blive konsekvensen af, at Forsvaret kun fik lov at anskaffe 27 nye F-35-kampfly til erstatning for de nuværende 44 F-16-fly. Det fremgår af forsvarets egne interne risikovurderinger, som Altinget: forsvar har fået indsigt i.

Da Forsvaret i 2005 påbegyndte processen med indkøb af nye kampfly, var det planen at anskaffe 48 fly. Det blev sidenhen reduceret til 30 fly. Da partierne i forsvarsforligskredsen i juni 2016 valgte F-35 som Danmarks nye kampfly, så var man endt på 27 fly, efter at et eksternt konsulentfirma havde regnet sig frem til, at det var nok.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det danske flyvevåben får 27 fly til rådighed på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland. Et antal af de danske fly skal nemlig bo fast på Luke Air Force Base i Arizona i USA, hvor de skal bruges til at uddanne og omskole piloter. I første omgang kommer seks fly til at stå på Luke Air Force Base, og på sigt vil der sandsynligvis skulle stå fem danske fly i Arizonas ørken og kun 22 fly i Sønderjylland.

 Risikoen kan udmøntes i tab af materiel og personel i yderste konsekvens.

Projekt Nyt Kampfly

Tab af materiel og personel
Et så lille antal kampfly kan få fatale konsekvenser, fremgår det af et omfattende risikokatalog, som det såkaldte kampflykontor i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har udarbejdet.

Simpelthen fordi man risikerer, at de 22 fly i Danmark ikke er nok til, at piloterne kan få et tilstrækkeligt antal træningsflyvetimer hvert år.

"Der er risiko for, at det planlagte antal flyvetimer til gennemførelse af træningsprogrammerne ikke er tilstrækkeligt til at sikre det flyvesikkerhedsmæssige niveau hos piloterne. Risikoen kan udmøntes i tab af materiel og personel i yderste konsekvens," skriver kampflykontoret flere steder i det store risikokatalog.

Planen er nemlig at reducere piloternes årlige antal flyvetimer fra maksimalt 140 til maksimalt 115 timer. Nato's anbefaling lyder på 180 årlige flyvetimer, og det når de danske piloter i dag kun op på ved at indregne 40 timers simulatorflyvning. Også i fremtiden er det planen, at piloterne skal tilbringe 40 timer om året i simulatorer. Dermed når man op på i alt 155 årlige flyvetimer. 25 færre timer end i dag.

Og det kan risikere ikke at være nok til at sikre det nødvendige flyvesikkerhedsmæssige niveau, lyder advarslen. Men det er der ikke så meget, kampflykontoret kan gøre ved.

"(...) en ændring i den operative struktur samt den operative opgaveløsning ligger uden for kampflyprogrammets beslutningskompetencer," skriver kampflykontoret i kataloget.

Reduktion af risiko
Risikokataloget er bygget således op, at hver enkel af knap 200 identificerede risici først beskrives og gives et indekstal mellem 0 og 3.168. Herefter beskrives, hvordan risikoen kan reduceres, og hvad indekstallet så sandsynligvis vil være. Målet er at finde løsninger, der gør, at hver enkel risiko højest scorer indeks 400.

Risikoen for, at der vil være for få træningsflyvetimer til at sikre det flyvesikkerhedsmæssige niveau hos piloterne, vægtes indledningsvist til indeks 1216. Men eftersom en ændring af den operative struktur og opgaveløsning og dermed en reduktion af risikoen ligger uden for kampflykontorets kompetence, så scorer risikoen fortsat 1.216, efter at kampflykontoret har forholdt sig til den.

Danmark købte i 1975 58 F-16-fly og supplerede op med yderligere 12 fly i 1984 og i alt syv brugte F-16-fly til erstatning for totalhavarerede fly i 1994 og 1997. Det danske flyvevåben har således opereret i alt 77 F-16-stel. 44 er i dag i stand til at flyve, mens resten er ophugget eller opmagasineret.

Langt væk hjemmefra
Antallet af årlige flyvetimer per pilot er ikke den eneste skrue, forsvaret har måttet pille ved for at kunne få enderne til at mødes og sandsynliggøre, at man med 22 fly i Danmark vil kunne løse de opgaver, som man fra politisk hold ønsker, at flyene skal kunne løse. Det være sig at opretholde et afvisningsberedskab i dansk luftrum, deltage i patruljering af islandsk og baltisk luftrum samt deltagelse i længerevarende internationale missioner langt væk hjemmefra.

Også flere andre forudsætninger er lagt til grund. Forudsætninger, som også har stor risiko for ikke at holde. Læs mere om dem i Altinget: forsvars' nyhedsbrev på torsdag.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00