Kommission frikender efterretningstjeneste og chefer

Forsvarets Efterretningstjeneste, tjenestens hjemsendte chef Lars Findsen og fire andre medarbejdere bliver fuldstændig frikendt af den kommission, der har undersøgt sidste års sønderlemmende kritik fra Tilsynet med efterretningstjenesterne. 

FE-chef Lars Findsen blev i august sidste år fritaget for tjeneste. Nu kan han vende tilbage til tjenesten, hvis han ønsker det.
FE-chef Lars Findsen blev i august sidste år fritaget for tjeneste. Nu kan han vende tilbage til tjenesten, hvis han ønsker det.Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen / Ritzau Scanpix
Andreas Krog

Der er ikke grundlag for at rejse kritik af hverken Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) eller en række chefer fra tjenesten, som blev fritaget for tjeneste for mere end et år siden.

Det er den klare konklusion fra den undersøgelseskommission, der blev nedsat for knap et år siden efter at Tilsynet med efterretningstjenesterne (TET) i august sidste år var kommet med en sønderlemmende kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste. (Se de konkrete kritikpunkter i boks under artiklen). 

Løb om hjørner med tilsynet

Ifølge tilsynet, så havde Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i årevis løbet om hjørner med tilsynet og blandt andet tilbageholdt oplysninger og udleveret urigtige oplysninger samt indsamlet oplysninger om en ansat i tilsynet.

Kommissionen har ved sin undersøgelse fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at FE generelt har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere i strid med loven.

FE-Kommissionen
Desuden indikerede oplysninger, som tilsynet i 2019 modtog fra en whistleblower, at FE allerede før tilsynets oprettelse i 2014 havde igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.

Men nu er undersøgelseskommissionen med tre landsdommere altså kommet frem til, at der ikke er noget at komme efter.

”Kommissionen har ved sin undersøgelse fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at FE generelt har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere i strid med loven,” og ”at der ikke er grundlag for at udtale kritik af tjenesten, herunder for at anse tjenesten eller enkelte medarbejdere for at have tilsidesat forpligtelser i forhold til ministre eller tilsynet,” skriver kommissionen blandt andet i en sammenfatning af sin klassificerede beretning, der er afleveret til justitsminister Nick Hækkerup (S). Han vil give Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne til beretningen.

Ingen draget til ansvar

Da forsvarsminister Trine Bramsen i august sidste år modtog en rapport fra TET med kritikken af FE, hjemsendte hun straks efterretningstjenestens chef Lars Findsen og tre andre ledende medarbejdere. Et par uger senere blev også Forsvarsministeriets tidligere departementschef og tidligere chef for FE, Thomas Ahrenkiel, hjemsendt netop som han skulle være startet som dansk ambassadør i Tyskland.

Men der er ikke grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar eller for at rejse kritik af FE eller medarbejderne, konkluderer kommissionen.

”På baggrund af den foretagne undersøgelse finder kommissionen, at der ikke er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, herunder Lars Findsen, Thomas Ahrenkiel eller de tre FE-medarbejdere, som alle har været tjenestefritaget. Efter undersøgelsen har kommissionen fundet, at der heller ikke er grund til at rejse kritik - hverken i forhold til tjenesten eller til de førnævnte fem personer,” hedder det i sammenfatningen af kommissionens arbejde.

Gøre tjeneste igen 

Dermed kan Lars Findsen, Thomas Ahrenkiel og de øvrige medarbejderne vende tilbage til efterretningstjenesten og Udenrigsministeriet, hvis de ønsker det.

”Forsvarsministeriet vil på baggrund af kommissionens konklusioner fortsætte dialogen med de tjenestefritagede og genplacerede medarbejdere. På baggrund af konklusionerne vil kritikken i Tilsynets særlige undersøgelse ikke længere være til hinder for, at de kan gøre tjeneste ved FE og - efter aftale med Udenrigsministeriet for en af de pågældendes vedkommende - som ambassadør i det omfang, de måtte ønske det,” fremgår det af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

Thomas Ahrenkiel arbejder i dag i et internationalt konsulenthus, mens Lars Findsen er tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier som konsulent. 

Set på rammerne

Justitsministeriet og Forsvarsministeriet vil inddrage beretningen i det videre arbejde med en evaluering af PET-loven og revision af FE-loven. Der vil som led i dette arbejde blandt andet blive set på rammerne for Tilsynet samt på relationen mellem Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og forsvarsministeren og justitsministeren, herunder i forhold til Tilsynet.

Kommissionens medlemmer har været enige om beretningens indhold, herunder om alle vurderinger og konklusioner.

Videregivet oplysninger

Offentliggørelsen af kommissionens arbejde kommer få dage efter at Politiets Efterretningstjeneste anholdte fire nuværende og tidligere medarbejdere fra Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste og sigtede dem for blandt andet overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1, ved uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne.

Det vides ikke med sikkerhed om anholdelserne og sigtelserne har relation til sagen om kritikken fra TET.

 

Kritik fra Tilsynet med efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesternes kritikpunkter af Forsvarets Efterretningstjeneste afleveret i en rapport til forsvarsminister Trine Bramsen den 21. august 2020 og offentliggjort i en pressemeddelelse 24. august:

  • At FE af flere omgange siden tilsynets oprettelse i 2014 og til sommeren 2020 – i forbindelse med blandt andet tilsynets konkrete kontroller samt møder med chefen for FE – har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger. Det er tilsynets opfattelse, at den lovbestemte orienteringspligt er afgørende nødvendig for et funktionelt tilsyn, og at den hviler på en tillid fra lovgiver til, at FE i alle henseender efterkommer forpligtelsen. Resultatet af disse gentagne brud på den lovbestemte orienteringspligt er, at den legalitetskontrol, som tilsynet i henhold til FE-loven er pålagt at udføre, og som bidrager til legitimeringen af FEs virksomhed, ikke fungerer efter hensigten.

  • At der ved centrale dele af FEs indhentningskapaciteter er risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere.

  • At det indleverede materiale indikerer, at FEs ledelse har undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område.

  • At der i FEs ledelse og dele af tjenesten eksisterer en uhensigtsmæssig legalitetskultur, hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol.

  • At det indleverede materiale indikerer, at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.

  • At FE uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Ahrenkiel

Europæisk direktør, Macro Advisory Partners ApS
cand.polit. (Københavns Uni. 1992)

Lars Findsen

Fhv. chef, Forsvarets Efterretningstjeneste, fhv. departementschef, Forsvarsministeriet 2007-15
cand.jur. (Københavns Uni. 1990)

Trine Bramsen

MF (S), fhv. forsvarsminister, transportminister og minister for ligestilling
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2007)

0:000:00