Lange udsigter til slækkede PTSD-krav

VENTETID: Danske soldaterveteraner kommer ikke lige foreløbig til at få glæde af nye internationale regler for PTSD-diagnoser, sådan som en af forsvarets fagforeninger ellers forventer. Reglerne er nemlig slet ikke vedtaget endnu og forventes først implementeret om flere år.

Verdenssundheds-organisationen WHO barsler med nye retningslinjer for posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og hvor længe der kan gå mellem, at en traumatiserende hændelse og en PTSD-diagnose bliver stillet. WHO's ændring kan få stor betydning for danske soldaterveteraners muligheder for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade.

Der er dog stor uenighed om, hvornår WHO-ændringen kan få konkret effekt på behandlingen af veteranernes sager hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Forsvinder helt ud
Hos fagforeningen Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) mener man nemlig, at WHO allerede har opdateret sin såkaldte sygdomsklassificering og fjernet kravet om, at en PTSD-diagnose skal stilles inden op til fire år efter, at den traumatiserende hændelse har fundet sted.

Login