Kronik

Lektor: Rygklapperi og overmod ledte til Putins krigsbeslutning for snart to år siden

Alle ledere er sårbare for rygklappere, men i autokratier kan det være et særligt stort problem, skriver Martin A. Husted, der mener, at overmod kan være forklaringen på Putins ellers ret uforståelige krigsbeslutning.

Putin opsøgte kun information fra en lille kreds rådgivere og efterretningsfolk, som synes at have bekræftet hans ønsketænkning om en kort og succesfuld krig, skriver Martin A. Husted.
Putin opsøgte kun information fra en lille kreds rådgivere og efterretningsfolk, som synes at have bekræftet hans ønsketænkning om en kort og succesfuld krig, skriver Martin A. Husted.Foto: Mikhail Metzel/AP/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Krigen i Ukraine nærmer sig sin toårsdag. Begge parter er fanget i en opslidende udmattelseskrig, som kun synes at love mere blod, sved og flere tårer. Samtidig advarer flere toppolitikere i Europa mod faren for, at Rusland om få år vil kunne angribe et Nato-land.

Hvorfor besluttede Putin og hans tætteste rådgivere sig for at kaste sig ud i krig for snart to år siden? Mit bud er, at Putin og hans inderkreds i månederne op til krigsudbruddet i februar 2022 blev overmodige, og i katastrofal grad overvurderede Ruslands militære evner med en alt-eller-intet-satsning på en hurtig sejr.

Putin er ikke alene

Overmod ses også i storpolitiske kriser, hvor beslutningen om krig blev taget hurtigt, og hvor forventningen om en kort krig var tydelig.

Kriserne adskiller sig i tid og historisk kontekst, og man kan argumentere for, at overmodsvinklen tilbyder et relevant svar på, hvorfor nogle storpolitiske kriser udvikler sig til krig. Et par eksempler er tilstrækkeligt.

Ukrainekrigens længde og voldsomhed har overrasket præsident Vladimir Putin.

Martin A. Husted
Lektor og forfatter

I 1870-krisen udbrød en alvorlig krise ud mellem Frankrig og Preussen. Den franske kejser, Napoleon III og hans regering, besluttede sig hurtigt for krig ud fra en overmodig forventning om, at Frankrigs professionelle hær på kort tid ville knuse preussernes værnepligtige hær. De blev skuffede.

På få uger blev det franske kejserrige besejret i et effektivt preussiske felttog, hvilket understregede med al tydelighed i hvor høj grad den franske regering havde undervurderet Preussen. Nederlaget var katastrofalt for Frankrig, og en ny magtpolitisk orden tog snart form med dannelsen af et magtfuldt samlet Tyskland i hjertet af Europa.

Noget lignende ses også i beslutningsprocessen under 1914-krisen. Denne krise opstod efter mordet på den østrig-ungarske tronarving, og i ugerne efter mordet besluttede flere af de europæiske beslutningseliter sig hurtigt for krig. Dette gjorde sig gældende i både Østrig-Ungarn, Rusland, Tyskland og Frankrig.

Eliterne mente hver især, at krig var at foretrække eller ligefrem nødvendigt. Mange af toppolitikerne og de øverste militærfolk forventede samtidig en kort krig, som kunne løse det europæiske magtspil til deres fordel. Flere af dem så overmodigt frem til krigens komme.

Læs også

Også de blev skuffede. Verdenskrigen trak ud i fire lange år. Den endte på dramatisk vis, eftersom krigen havde udmattet Østrig-Ungarn, Rusland og Tyskland i så voldsom grad, at de kollapsede militært i 1918.

Ukrainekrigens længde og voldsomhed har også overrasket præsident Vladimir Putin, der i ugerne op til Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 angiveligt troede, at russiske tropper ville få kontrol med Kyiv på få dage. Og Putin var ikke alene i sit overmod.

Blandt medlemmerne af hans inderkreds, især sikkerhedsrådgiver Nikolai Patrushev og forsvarsminister Sergej Sjojgu, mente man, at organiseret ukrainsk modstand ville bryde sammen på få uger. En forventning, der formodentlig spejlede sig i det ukrainske kollaps under den russiske besættelsesoperation af Krim i 2014.

Overmodets kollaps

Ruslands offensiv mod Kyiv endte som bekendt i nederlag. Ukrainsk modstand var så effektiv, at russiske styrker i slutningen af marts 2022 var tvunget ud i en ydmygende tilbagetrækning. Dette var tæppefaldet for 'lynkrigsfasen' i de første måneder af den russisk-ukrainske krig, og lagde Putins forventning om en kort krig i graven.

Overmod er en forklaring på Putins ellers ret uforståelige krigsbeslutning.

Martin A. Husted
Lektor og forfatter

Overmodsperspektivet må suppleres af struktur-forklaringer, som fremhæver hvordan sikkerhedsdilemmaet eller magtbalanceovervejelser førte til krigen i Ukraine. Men overmodsvinklen åbner for et ofte overset perspektiv på toppolitikeres beslutningsprocesser i storpolitiske kriser, hvor psykologi betyder noget.

Tilgangen er formuleret i Rubicon-teorien, der tager navn efter Cæsars beslutning om at krydse floden Rubicon i 49. f.Kr.. Floden var en symbolsk grænse, en hærfører ikke måtte krydse med sin hær på vej til Rom. Cæsar krydsede dog Rubicon med ordene "Alea jacta est" (tegningerne er kastet), og gik sammen med sin hær mod Rom og startede en borgerkrig.

For at forklare, hvordan overmod fungerer, fremhæver Rubicon-teorien to overordnende karakteristika i den menneskelige beslutningsproces: Før-beslutningsfasen versus den implementerende fase.

Noget forsimplet, overvejer vi mulighederne før vi træffer beslutninger. Processen kan ske på få sekunder eller over lang tid, men fasen kendetegnes af, at vi søger efter information og forsøger at forestille os negative konsekvenser.

Før-beslutningsfasen er altså kendetegnet af en (vis) kritisk refleksion. Fasen er nødvendig, men mentalt opslidende, hvis vi skal beslutte os om to modstridende alternativer – for eksempel krig eller fred.

Læs også

I den situation bliver overvejelser måske uudholdelige, da der opstår kognitiv dissonans. Dissonansen er et psykologisk ubehag i en valgsituation, mennesker ubevidst vil flygte fra ved at træffe én beslutning. Det afslutter brat oplevelsen af den ubehagelige valgsituation, og det er uagtet om den givne beslutning er den mest fornuftige eller ej.

Når beslutningen er truffet, starter den implementerede fase. Nu handler det om at gennemføre beslutningen, men også om at undgå at falde tilbage i nye overvejelser. Vores appetit på ny information eller kritiske overvejelser er begrænset, og hvis nogen forsøger at udfordre beslutningen, ignoreres kritikken, eller vi påpeger, at det var bydende nødvendigt at træffe netop dette valg.

Krigens lokkende løsning

Overføres beslutningsprocessens karakteristika til storpolitiske kriser, kan der opstå en giftig cocktail. I kriser kan muligheden for kognitiv dissonans være høj, og forstærkes af toppolitikeres følelser af stress, frygt, vrede, som flyder sammen med presset for at træffe monumentale beslutninger om krig eller fred.

Alle topledere er sårbare for rygklappere, men i autoritære politiske systemer kan det særligt være et problem.

Martin A. Husted
Lektor og forfatter

I forhold til Putin og hans inderkreds, har cocktailen medvirket til krigsbeslutningen i månederne op til invasionen af Ukraine.

Begivenhederne peger på, at kritiske overvejelser om det russiske militærs kapacitet og evner i månederne før invasionen blev ignoreret, ligesom advarsler om Vestens modsvar og ukrainernes modstandsvilje blev nedspillet.

Samtidig opsøgte Putin kun information fra en lille kreds rådgivere og efterretningsfolk, som synes at have bekræftet hans ønsketænkning om en kort og succesfuld krig.

Alle topledere er sårbare for rygklappere, men i autoritære politiske systemer kan det særligt være et problem, da eksempelvis frie medier og politisk opposition er fraværende.

Set i det lys, blev freden hurtigt overskygget af krigens lokkende løsning, som for Putin blev forstærket af hans overmodige læsning af Ruslands militære muligheder. Dette gjorde krigsbeslutningen lettere og frigjorde ham fra kritiske overvejelser.

Europas røde linjer

Overmodsvinklen fratager ikke Putin for sit moralske ansvar for at have kastet Rusland og Ukraine ud i en ødelæggende krig. I stedet er overmod en forklaring på Putins ellers ret uforståelige krigsbeslutning, som også eksperter blev overrasket over.

Kan Putins krigsbeslutning i februar 2022 anses som endnu et eksempel på overmodets styrke? Det tyder historien på.

Historien tyder også på, at klare diplomatiske og militære udmeldinger øger muligheden for at minimere sandsynligheden for, at overmod bliver en faktor i en storpolitisk krise.

Læs også

Her skal diplomatiet selvsagt etablere rammerne for dialog og søge en fredelig konfliktløsning. Men diplomaterne skal samtidig være kommunikationskanalen, som tydeliggør, hvor de forsvars- og sikkerhedspolitiske røde linjer ligger i krisen.

Netop sådanne røde linjer er afgørende at understrege for at deeskalere, men de har dog ringe gennemslagskraft uden en tilstrækkelig militærmagt, som dels kan bakke dem op, dels kan afskrække fra yderlig eskalation.

I øjeblikket mangler Europa sådan en militærmagt. Danmark og de andre europæiske Nato-lande bør gennemgå en hastig oprustning.

Dette vil øge vores evne til at afskrække russisk aggression, men det vil også underbygge vores mulighed for at minimere Kreml-elitens overmod i en kommende storpolitisk krise, da enhver chance for en hurtig sejr på slagmarken vil blive umuliggjort.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Vladimir Putin

Præsident, Rusland
jurist (Sankt Petersborgs Statsuniversitet)

0:000:00