Nye Borgerlige: Danmark skal sige fra over for EU og knytte bånd til USA

DEBAT: Det er naivt at tro, at Danmark kan føre an i en værdipolitisk kamp. I stedet skal vi fokusere på at indfri vores forpligtelser i Nato og komme tæt på USA, skriver Peter Seier Christensen (NB). 

Af Peter Seier Christensen (NB)
Udenrigsordfører

Erhvervslivet har i årevis haft en fremtrædende position i dansk udenrigs– og sikkerhedspolitik. Men denne vægtning vil den nuværende socialdemokratiske regering forskyde.

Udenrigsministerens udkast til en fremtidig udenrigs– og sikkerhedspolitik vil i stedet lægge mere vægt på værdier og mindre på dansk interessevaretagelse.

Som dansk udenrigsminister skal Jeppe Kofoed (S) være meget forsigtig med at skubbe dansk erhvervsliv i baggrunden til fordel for socialdemokratisk værdipolitik.

Nye tider for erhvervslivet
Den danske udenrigspolitiske strategi skulle hellere søge at afbalancere og at integrere handelspolitikken i udenrigs– og sikkerhedspolitikken. En dansk udenrigsminister bør kæmpe for de mere end 800.000 jobs, der er i eksporterhvervene.

Men nu må dansk erhvervsliv indstille sig på nye tider; foranlediget af socialdemokratisk politik.

Nye Borgerlige mener, at en dansk udenrigsminister i stedet skal holde fuldt fokus på Danmarks interesser. Ministeren bør først og fremmest arbejde stenhårdt på at sikre danskerne velstand, tryghed og sikkerhed.

Handelspolitikken bør være understøttet af eksempelvis den danske konsulattjeneste og det politiske diplomati ved danske ambassader rundt om i verden. Også i politiske brændpunkter inden- og udenfor EU.

Stærkere bånd til USA
Danske politikere mener igen og igen, at Danmark skal være foregangsland på alverdens områder. Nu skal Danmark så også gå foran værdipolitisk på udenrigspolitikken. Det er en overvurdering af Danmarks relative styrke i verden.

Danmark kan ikke og skal ikke altid gå foran. Det er naivt og skadeligt netop for Danmarks interesser.

I en tid med mange og forskelligartede trusler er det afgørende at forstærke fokus på danske interesser i samarbejde med vores allierede.

Vi bør sammen med frisindede og ligesindede lande i vesten indfri vores forpligtigelser i Nato. Og dermed knytte endnu stærkere bånd mellem Danmark og vores allervigtigste allierede, USA.

Sammen med USA skal Danmark være aktiv også i de arktiske egne. Gennem et stærkt rigsfællesskab kan Danmark i endnu højere grad bruge sin geopolitiske indflydelse der.  

Ud af EU's asylpolitik
Danmark skal også fokusere på egne interesser i forholdet til EU. Vi har i 2020 oplevet, at Danmark har accepteret en væsentlig forhøjelse af vores bidrag til EU-budgettet og EU's såkaldte genopretningsfond.

EU’s genopretningsfond og den nye budgetaftale vil medføre, at Danmark i de kommende mange år bindes til at betale mange milliarder kroner ekstra hvert år til EU. Pengene vil blandt andet gå til understøttelse af de sydeuropæiske lande, som i årtier har ført en uansvarlig økonomisk politik.

Pengene bruges i dag. Vores børn og børnebørn betaler regningen. 2,1 milliarder kroner om året i 30 år vil genopretningsfonden koste dem. Samtidig nægter EU at spare på de løbende udgifter.

EU har desuden netop fremlagt sit udspil til en ny asylpolitik for alle EU-lande, som ser ud til at blive endnu et slet skjult forsøg på at distribuere de afrikanske og mellemøstlige migranter mellem EU’s medlemslande.

Det skal Danmark selvfølgelig ikke være en del af. I sidst ende er det kun nationalstaterne selv, der kan løse migrationsproblemerne.

Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik skal centreres om danske interesser. Der er kun os til at gøre det.

Forrige artikel Palæstinensisk ambassadør: Danmarks ros af det israelske demokrati er hykleri Palæstinensisk ambassadør: Danmarks ros af det israelske demokrati er hykleri Næste artikel Forsvarsanalytiker: Sådan får vi mest arktisk overvågning for pengene Forsvarsanalytiker: Sådan får vi mest arktisk overvågning for pengene